TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, BelgiŽ en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

De Revenge-klasse Slagschepen

  Inleiding
  De Britse slagschepen van de Revenge-Klasse, werden gebouwd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Van de acht oorspronkelijk geplande slagschepen, werden vijf schepen gebouwd. Eťn schip, HMS Resistance werd in augustus 1914 afbesteld. De laatste twee schepen werden herzien en afgebouwd als Renown-klasse Slagkruisers.

  In sommige bronnen worden deze slagschepen wel aangeduid als Royal Sovereign-klasse of† R-klasse slagschepen. Formele documenten van de Royal Navy onthullen echter de naam als Revenge-klasse.

  Geschiedenis
  De Revenge-klasse werd gebouwd als opvolger van de Queen Elizabeth-klasse, maar waren kleiner en langzamer. De schepen werden ontworpen om zowel op olie als op kolen te kunnen varen. Dit was gedaan om te voorkomen dat bij tekorten aan olie door conflicten rond olieproducerende landen, de schepen niet konden varen. Kolen was immers in Groot-BrittanniŽ zelf voorradig. Oorspronkelijk was het bouwplan uitgegaan van een capaciteit van 3000 ton kolen en 1500 tot olie. Later werd dit aangepast tot een capaciteit van 150 ton kolen en 3400 tot olie, waardoor de schepen in praktijk voornamelijk op oliebrandstof vaarden.

  Door de aanpassingen ten opzichte van haar voorgangers, was de klasse tevens goedkoper te produceren. Qua† bepantsering waren de schepen vooral sterk bepantserd aan de zijkant en minder aan de bovenkant. De keuze hiervoor was gedaan aangezien men in die tijd nog dacht dat zeeslagen voornamelijk over korte afstand uitgevochten zouden worden en daarmee de zijkant van een schip meer inslagen te verwerken zouden krijgen dan de bovenzijde. Nadat de schepen in dienst waren gekomen, bleek deze gedachtegang al achterhaald. Helaas konden de schepen door hun ontwerp maar moeilijk worden aangepast aan het gewijzigde tactische denken, waardoor ze tegen de tijd dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak eigenlijk al verouderd waren. Hoewel de schepen bescherming onder de waterlijn hadden tegen torpedoaanvallen, bleek bij het tot zinken brengen van HMS Royal Oak (08)†in 1939, dat dit tegen die tijd niet meer afdoende was.

  Voor de bewapening werd een keuze gemaakt voor een hoofdbewapening van acht stuks 381 mm geschut, verdeeld in vier torens van elk twee stuks. Twee torens werden voor en twee achter op het schip aangebracht. De secundaire bewapening bestond uit veertien stuks 152,4 mm geschut. Twee stuks 76,20 mm luchtafweergeschut, vier stuks 47 mm geschut en vier 533 mm torpedolanceerbuizen vulden dit geheel aan.

  De schepen werden tussen de beide wereldoorlogen niet aangepast aan de gewijzigde omstandigheden en tactieken. Voornamelijk omdat dit technisch niet mogelijk was en financieel onhaalbaar. De schepen zouden uit de vaart worden genomen ten gunste van de nieuw Lion-klasse. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, werd de Lion-klasse afbesteld, waardoor de Revenge-klasse in dienst bleef. De schepen werden voornamelijk in secundaire, defensieve rollen gebruikt zoals konvooi diensten en kustbombardementen bij invasies. Drie schepen werden op papier aangewezen in een plan van Winston Churchill om begin 1940, aangepast voor de omstandigheden,†met een eskader naar de Baltische Zee te worden gezonden. Deze Operatie Catherine werd echter nooit uitgevoerd.

  Technische gegevens

  Klasse:
  Revenge-klasse
  Type:
  Slagschepen
  Land:
  Groot-BrittanniŽ
  Sovjet-Unie
  Waterverplaatsing:
  Standaard: 29.150 BRT
  Maximaal: 33.500 BRT
  Afmetingen:
  Lengte over alles: 190 meter
  Breedte: 27 meter
  Diepgang: 8.70 meter
  Aandrijving:
  Vermogen:
  24 boilers
  4 schachten
  Dieselmotoren: 26.500 pk
  Max. Snelheid: 21 knopen
  Bereik: 9.000 km (12 knopen)
  Bepantsering:
  Romp: 330 mm, midscheeps 102Ė152 mm
  Dek: 127 mm
  Geschutstorens:
  330 mm (voorzijde)
  127 mm (zijkanten)
  127 mm (dak)
  Bewapening:
  8 ◊ 15 /42 geschut (381 mm) (4 x 2)
  14 ◊ BL 152.4 mm, Mk XII geschut
  2 ◊ QF 76.20 mm, 20 cwt luchtafweergeschuts
  4 ◊ 47 mm geschut
  4 ◊ 21 in (533 mm) torpedobuizen (onderwater)
  Bemanning:
  997 - 1.150
  Aantal schepen:
  8 (5 afgebouwd)


  Schepen uit de klasse

  Naam:
  Kiellegging:
  Tewaterlating:
  Indienststelling:
  Einde:
  HMS Revenge (06)
  22 december
  1913
  29 mei
  1915
  1 februari
  1916
  8 maart
  1948
  HMS Resolution (09)
  29 november
  1913
  14 januari
  1915
  30 december
  1916
  5 mei
  1948
  HMS Royal Oak (08)
  15 januari
  1914
  17 november
  1914
  1 mei
  1916
  14 oktober
  1939
  HMS Royal Sovereign (05)
  15 januari
  1914
  29 april
  1915
  18 april
  1916
  30 mei
  1944 (Arkhangelsk)
  Arkhangelsk
  als Royal Svereign
  als Royal Svereign
  30 mei
  1944
  18 mei
  1949
  HMS Ramillies (07)
  12 november
  1913
  12 juni
  1916
  1 september
  1917
  20 februari
  1948
  HMS Resistance  Afbesteld in
  augustus 1914
  HMS Renown  Afgebouwd als
  Renown-klasse
  HMS Repulse


  Afgebouwd als
  Renown-klasse

  Definitielijst

  Eerste Wereldoorlog
  Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. ItaliŽ en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
  Sovjet-Unie
  Sovjet Rusland, andere naam voor de USSR.

  Afbeeldingen

  HMS Revenge in 1943 Bron: Shipbucket.com.
  HMS Revenge Bron: Wilco Vermeer collection.
  HMS Resolution in Malta Bron: Wilco Vermeer collection.
  Arkhangelsk Bron: Wilco Vermeer collection.
  HMS Ramillies Bron: Wilco Vermeer collection.