TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

WA-Strijdersteken

Het WA-strijdersteken werd per decreet Cdt/12 door Commandant Zondervan op 7 januari 1943 ingesteld.

Beschrijving
De onderscheiding bestaat uit een ronde, gepatineerd geelkoperen draagmedaille met een middellijn van 40mm. Op de voorzijde is het wolfsangelebleem getoond, omgeven dor een krans van eikenbladeren. Op de keerzijde van de medaille is in reliefblokletters het opschrift aangebracht:
"Alles voor het Vaderland 1932-1935", verdeeld over vier regels.
De medaille werd gedragen aan een moiré-zijden ordelint ter breedte van 37 mm. In de kleuren zwart-rood. De kleurverdeling van het lint is: zwart-rood-zwart-rood-zwart-rood-zwart; de baanbreedten zijn achtereenvolgens:
5 ½ - 3 ½ - 4-11-4-3 ½ - 5 ½ mm.

Criteria
De medaille kon uitgereikt worden aan:
1. a) De echtgenote en bij ontstentenis daarvan achtereenvolgens aan
b) de oudste zoon;
c) de oudste dochter;
d) de vader;
e) de moeder of
f) de verloofde
van de WA-man die binnen- en buiten de Nederlandse landsgrenzen is gesneuveld.
2. Leden van de W.A. en van de Lijfwacht van Mussert die vóór de Duitse inval in Nederland in mei 1940 door de Nederlandse overheid voor 6 maanden of langer in een gevangenis zijn opgesloten.
3. Leden van de N.S.B. die deel uitmaakten van
a) De oude W.A. en/of de R.W.A. tot haar ontbinding op 31 december 1935 en sindsdien onafgebreoken lid gebleven zijn van de N.S.B.
b) De Dietsche Militanten Orde tot haar ontbindng en sindsdien onafgebroken lid gebleven zijn van het Verdinaso tot haar overgang naar de N.S.B.
c) De S.A. van de N.S.N.A.P.-Kruyt tot haar ontbinding en sindsdien onafgebroken lid gebleven zijn van de N.S.N.A.P. en daaropvolgens van de N.S.B.
d) De Mussert Garde tot 9 mei 1940 en sindsdien onafgebroken lid zijn gebleven van de N.S.B.
4. Leden van de W.A. die "op bijzondere wijze hun gemeenschapszin tot uitdrukking hebben gebracht"
5. Leden van de W.A. die, hoewel niet in aanmerkingen komen voor bovenstaande punten, door Mussert persoonlijk genomineerd zijn wegens "bijzondere omstandigheden".
6. Buitenlandse nationaal-socialisten en fascisten die voor d W.A. belangrijk daden hebben verricht, mits de leiders van de betrokken organisaties hier toestemming voor hebben verleend.

De WA-leden die in aanmerking komen volgens richtlijnen 2 t/m 5, konden alleen de onderscheiding krijgen als de Heerbancommandant kon "getuigen, dat zij actief en regelmatig hun plicht" hebben vervuld.

Het onbevoegd dragen van het WA-strijdersteken werd bestraft met oneervol ontslag uit de W.A. De WA-man moest zich, aan de hand van het bijgeleverde bewijs, ten alle tijden kunnen bewijzen dat het dragen van de medaille geoorloofd was.

Uitreiking
De eerste uitreikingen van het WA-strijdersteken vonden plaats op 10 januari 1943 en werd gedurende de oorlog ook op Mussert’s verjaardag en de dag van de oude W.A. uitgereikt. De uitreiking kon ook plaatsvinden tijdens bijzondere gelegenheden. Voor Nederlandse vrijwilligers op verlof kon de onderscheiding ten alle tijden worden uitgereikt.

Draagwijze
Het WA-strijdersteken werd op speciale aangelegenheden op de linkerborst gedragen. Op alle andere momenten werd het lint van de medaille 1cm boven de linkerborstzak gedragen.

Bartels, H.F.* 1884
† 1944

Belzer, Johan Herman* 14 mei 1917
† 22 oktober 1943

meer

Bronnen