TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Deutscher Orden des Großdeutschen Reiches

De Deutscher Orden des Großdeutschen Reiches werd aanvankelijk bedoeld als Grootkruis voor de in meerdere klassen uit te voeren Goldene Ehrenzeichen der NSDAP. De door de Führer in 1939 gewenste omzetting van het Parteiabzeichen der NSDAP in een Orde met verschillende klassen, werd door de aanvang van de Tweede Wereldoorlog niet meer doorgezet.

Volgens het ontwerp van de Orde zou ieder lid van de NSDAP het recht krijgen het Parteiabzeichen te dragen, waarbij volgens bepaalde criteria, opeenvolgende diverse graden verkregen konden worden. Zo zou er een Silberne Ehrenzeichen der NSDAP komen die verleend kon worden op voordracht van Reichs- en Gauleitern en zou er een Goldene Ehrenzeichen worden ingesteld voor bijzondere verdienste voor het Nationaal Socialisme en voor verdienste voor de NSDAP. Als eerste vervolgstap werd binnen de NSDAP naast het Goldene Ehrenzeichen (ook wel Goldene Parteiabzeichen), het Großkreuz des Goldenen Ehrenzeichens der NSDAP ingesteld. Onbekend is tot op heden in hoeverre deze interne instelling ook daadwerkelijk in verleningscriteria is omgezet. Het Grootkruis zou alleen door bijzondere verlening van Adolf Hitler zelf kunnen worden verkregen.

Door het plotselinge overlijden van Reichsminister Dr. Todt besloot Hitler zonder officiële instelling dit Grootkruis aan hem te verlenen. Na zijn treurrede bij de Staatsakt in de Mosaiksaal van de nieuwe Reichkanslerei bevestigde Hitler op 12 februari 1942 zelf de onderscheiding aan het kussen met onderscheidingen van Todt op de grafkist. Hitler zou vervolgens zelf bepaald hebben dat de Deutscher Orden in rangorde boven alle Duitse onderscheidingen zou staan, ook dit is echter tot op heden onbevestigd.

Van de tien bevestigd en één onbevestigde verlening is alleen van die van Konstantin Hierl bekend dat deze werd verleend als „Das Goldene Kreuz des Deutschen Ordens mit Eichenlaub und Schwertern" met oorkonde in een speciale map. Waarschijnlijk is Hierl hiermee de enige die een officiële verleningsoorkonde ontving.
Of hiermee ook duidelijk is dat de onderscheiding in diverse vormen werd verleend (met en/of zonder Eichenlaub en Schwertern) is onbekend en onbevestigd. Waarschijnlijk is steeds dezelfde onderscheiding uitgereikt. Foto’s van de aan Todt en Heydrich verleende versies bevestigen dit.

Naast de uitgereikte exemplaren zijn nog enige exemplaren voor latere verlening gefabriceerd.
Uit een brief van Reichsleiter Martin Bormanns aan Reichsleiter Dr. Robert Ley gedateerd 3.5.1944 blijkt dat voor iedere klasse in de orde, 20 exemplaren dienen te worden geproduceerd volgens een schriftelijke opdracht van Adolf Hitler die al door de Adjutantur is ontvangen.
De opdracht is echter tot op heden niet ontdekt.

Axmann, Artur (Arthur)* 15 februari 1913
† 24 oktober 1996

meer
Bürckel, Josef* 30 maart 1895
† 28 september 1944

meer
Grid Lijst
NaamGeboortedatumOverlijdensdatumOnderscheidingen
Heydrich, Reinhard Tristan Eugen07-03-190404-06-1942meer
Hühnlein, Adolf Andreas12-09-188118-06-1942meer
Holz, Karl27-12-189520-04-1945meer
Himmler, Heinrich Luitpold07-10-190023-05-1945meer
Hanke, Karl24-08-190308-06-1945meer
Hierl, Konstantin24-02-187523-09-1955meer

Bronnen