TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Amsterdam schaart zich achter commissie-Kohnstamm

Een doorbraak in de strijd over roofkunst in openbaar
bezit: burgemeester Femke Halsema en wethouder
Kunst en Cultuur Touria Meliani scharen zich achter
de conclusies van de commissie-Kohnstamm. Dit kan
grote consequenties hebben voor de uitkomst van een
jarenlang gevecht.


Lees dit artikel bij NIW

Gebruikte bron(nen)

  • NIW
  • Gepubliceerd op: 26-02-2021 14:19:01