Op ontdekkingsreis naar historische bezienswaardigheden? Download de TracesOfWar-app direct in Google Play of in de Apple App Store.

Notulen Debatingclub Helmond 1943-1944

Via de familie Tiddens ontvingen wij de notulen van de debatingclub van de leden der Jongerenconferentie H. Johannes de Dooper van de Vereeniging van de H. Vincentius ŗ Paulo te Helmond. Deze debatingclub werd op 4 oktober 1943 opgericht onder de toen aanwezige jongeren in Helmond."De uit de heersende oorlog voortvloeiende omstandigheden hebben de mogelijkheden tot geestelijke en cultureele ontwikkeling sterk doen verminderen. In een gesprek hierover met Kapelaan Lam opperde een der leden het plan, onder de Jongerenconferentie een debatingclub op te richten om zo een mogelijkheid tot meerdere ontwikkeling op genoemde gebieden te scheppen."

De hier aangehaalde omstandigheden zijn vermoedelijk de sluitingen van universiteiten en hogescholen in 1943. Hiermee werden alle studenten die de loyaliteitsverklaring weigerden, opgedragen zich te melden om in Duitsland tewerkgesteld te worden. Enkele studenten werden door de Duitsers afgekeurd en konden daardoor naar huis. Zij kwamen in deze debatingclub terecht. Anderen, waaronder Gerard Schampers, werden wťl naar Duitsland gestuurd en schreven brieven naar huis. Hij vroeg onder andere hoe het met zijn medestudenten was gegaan.

Ons doel is om ook deze notulen over te tikken om zo een inkijkje te krijgen in de sfeer onder de in Helmond achtergebleven studenten. Help ons mee, dat kan via deze pagina. Aanmelden is niet nodig, u kunt meteen aan de slag!

Gebruikte bron(nen)