Geef toegang tot archief van oorlogsmisdadigers

Mogelijke Nederlandse oorlogsmisdadigers in de Tweede Wereldoorlog worden ten onrechte beschermd door de Archiefwet en de privacywet, vindt de stichting Onderzoek Oorlogsmisdrijven. Hun namen en informatie over hun activiteiten van destijds staan in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), maar het archief weigert toegang als betrokkenen nog leven en onder de honderd jaar oud zijn. Ö

Lees dit artikel bij Gouds Dagblad

Gebruikte bron(nen)

  • Gouds Dagblad
  • Gepubliceerd op: 11-10-2018 15:17:08