Op ontdekkingsreis naar historische bezienswaardigheden? Download de TracesOfWar-app direct in Google Play of in de Apple App Store.

Antrim, Richard Nott

Geboortedatum:
17 december 1907 (Peru/Indiana, Verenigde Staten)
Overlijdensdatum:
8 maart 1969 (Mountain Home/Arkansas, Verenigde Staten)
Begraven op:
Arlington National Cemetery
Vak: 35. Graf: 2613.
Nationaliteit:
Amerikaanse (1776 - heden, Republiek)

Biografie

Richard Nott Antrim was Executive Officer aan boord van de USS Pope die door de Japnners tot zinken werd gebracht tijdens de slag in de Javazee. Als hoogste officier verzamelde hij de 150 bemanningsleden die de schipbreuk hadden overleefd. Toen ze uiteindelijk een week na de ondergang door een Japanse destroyer werden gered, werden ze krijgsgevangen gemaakt.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Lieutenant (Luitenant-ter-Zee 2e Klasse)
Eenheid:
U.S.S. Pope (DD-225), U.S. Navy
Toegekend op:
8 oktober 1942
Met Bronzen Kruis die later werden ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw.

Koninklijk Besluit No 6. dd. 8 oktober 1942
Eervolle Vermelding (EV)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Lieutenant (Luitenant-ter-Zee 2e Klasse)
Eenheid:
U.S.S. Pope (DD-225), U.S. Navy
Toegekend op:
8 oktober 1942
Met Eervolle Vermelding die later werden ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw.

Koninklijk Besluit No 6. dd. 8 oktober 1942
Bronzen Kruis (BK)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Lieutenant (Luitenant-ter-Zee 2e Klasse)
Eenheid:
U.S.S. Pope (DD-225), U.S. Navy
Toegekend op:
8 oktober 1942

Het Bronzen Kruis met eervolle vermelding werd omgezet in de Bronzen Leeuw.
Bronzen Leeuw (BL)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Lieutenant (Luitenant-ter-Zee 2e Klasse)
Eenheid:
U.S.S. Pope (DD-225), U.S. Navy
Toegekend op:
30 januari 1947
Aanbeveling:
Wegens heldhaftig optreden als krijgsgevangene van de Japanners. Hij werd gedwongen de leiding van een werkploeg op zich te nemen en kreeg als taak loopgraven te maken als bescherming tegen bommen. Met grote moed en durf liet hij onder de ogen en het waakzame toezicht van de Japanse bewakers een enorm U.S. teken aanleggen. Dat werd gedaan door het veranderen van het graafwerk volgens het door de Japanners goedgekeurde plan in een plan volgens zijn eigen ontwerp nadat hij de Japanners had overgehaald in te stemmen met de voorgestelde veranderingen. Als de Japanners het teken hadden herkend zou dat hebben geleid tot Antrimís onmiddellijke onthoofding maar het goed doordachte plan van Antrim had tot gevolg dat luchtfotoís van de Geallieerden aangaven wie de bezetters van de loopgraven waren en dat redde honderden gevangenen het leven.

Ontvangen met "V" voor "Valor".
Bronze Star  Medal (BSM)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Lieutenant (Luitenant-ter-Zee 2e Klasse)
Eenheid:
U.S.S. Pope (DD-225), U.S. Navy
Toegekend op:
30 januari 1947
Medal of Honor - Navy/Marine Corps (MoH)
"Wegens opvallende moed en onverschrokkenheid en meer dan buitengewone plichtsbetrachting met gevaar voor eigen leven, geÔnterneerd als krijgsgevangene van de Japanse vijand in de stad Makassar op het eiland Celebes, Nederlands-IndiŽ in april 1942. Comdr. (toen Lt.) Antrim handelde onmiddellijk namens een marineofficier die onderworpen werd aan een brute aframmeling door een dolle Japanse bewaker die zijn waanzinnige woede afreageerde op de hulpeloze gevangene; hij greep moedig in, probeerde de bewaker te kalmeren en hem uiteindelijk over te halen, de beschuldiging tegen de officier te bespreken. Met de hele Japanse troepenmacht, die buitengewone voorbereidingen trof voor de dreigende aframmeling verzameld en met de spanning die werd verhoogd doordat 2.700 Geallieerde gevangenen snel naderbij kwamen, praatte Comdr. Antrim moedig op de fanatieke vijand in, zijn leven riskerend in een wanhopige poging, de straf te verzachten. Toen de ander bewusteloos was geraakt door 15 slagen met een knuppel en herhaaldelijk door drie soldaten werd geschopt tot een punt waarop hij niet meer kon overleven, stapte Comdr. Antrim moedig naar voren en maakte de stomverbaasde bewakers duidelijk dat hij de rest van de straf zou ondergaan, waardoor de Japanners van verbazing volledig uit hun evenwicht raakten en dat hem een gebrul van instemming door de gevangenen opleverde. Door zijn onverschrokken leiding en oprechte bezorgdheid voor het welzijn van een ander, redde hij niet alleen het leven van een mede officier en verbaasde de Japanners zodanig dat zij zijn leven spaarden maar bracht ook nieuw respect voor Amerikaanse officieren en manschappen en een grote verbetering van de leefomstandigheden in kampen teweeg. Zijn voortdurend heldhaftig gedrag strekt Condr. Antrim en de Amerikaanse Marine tot de hoogste eer."
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Lieutenant (Luitenant-ter-Zee 2e Klasse)
Eenheid:
U.S.S. Pope (DD-225), U.S. Navy
"Wegens buitengewoon heldendom en opmerkelijke dienstuitofening in het kader van zijn beroep van Eerste Officier van de destroyer U.S.S. Pope (DD-225) in gevecht tegen de vijand op de Javazee op 1 maart 1942, toen zijn schip in gevecht kwam met een overweldigend aantal Japanse oppervlakteschepen en vliegtuigen. Commander Antrim, een ervaren destroyer officier en gehard tijdens twee eerdere gevechten, voerde vijf uur lang, onder intens vijandelijk vuur en bombardementen, koelbloedig, kalm en doelmatig met minachting voor gevaar en met een opmerkelijk inzicht zijn gevechtstaken uit, navigatie, vuurleiding en schadeherstel met een nauwkeurigheid die niets te wensen over liet en op een manier waarop hij een grote bijdrage leverde aan het toebrengen van zware schade aan de vijand. Hij was nauwgezet en verstandig bij het adviseren van zijn bevelvoerend officier met betrekking tot manoeuvreren, de keuze van doelen en het gebruik van rook.
Uiteindelijk, toen zijn schip zinkende was als gevolg van vijandelijke bombardementen en hoewel hij gehavend, verdoofd en pijnlijk gewond was door een explosie in het schip bleef hij met buitengewone heldenmoed en doorzettingsvermogen bij zijn directe taak, het toezicht houden op het verlaten van het schip. Zich moedig blootstellend aan laag vliegende vijandelijke bommenwerpers gaf hij de mannen bevel van boord te gaan zonder voor de vijand in de lucht doelen te vormen, tegelijk hield hij toezicht op de afvoer van de gewonden uit het schip en het vieren van de enig beschikbare sloep. Latere gebeurtenissen bewezen het verstandige van zijn inzicht en toonden aan dat hij niet alleen de belangrijkste factor was voor het overleven van niet alleen de gewonden in de sloep maar van de bemanningsleden die nog in leven waren nadat het schip daadwerkelijk was gezonken. Er vielen geen doden onder de bemaningsleden in het water door herhaalde vijandelijke beschietingen. De sloep onder bevel van Commander Antrim, nadat hij uit het water was gehaald bracht drie reddingsvlotten en 151 overlevenden bijeen in een geordende groep en gedurende een periode van bijna drie dagen, tot ze door een Japanse destroyer gevangen werden genomen, leverde deze boot aan het personeel in zee de minimaal voor levensonderhoud noodzakelijke hoeveelheden water, voedsel en rust. Er vielen geen doden onder de bemanningsleden in het water. De manier waarop Commander Antrim zijn plicht deed in het gevecht vormde een onschatbare bijdrage aan de schade die aan de Japanners werd toegebracht en het leven van velen die anders zouden zijn omgekomen is te danken aan zijn gezonde inzicht. De waardevolle uitvoering van zijn plicht en zijn heldhaftig optreden pasten steeds binnn de hoogste tradities van de Amerikaanse Marine."
Navy Cross

Bronnen

Foto

Thema's