Carney, Robert Bostwick

Geboortedatum:
26 maart 1895 (Vallejo/CaliforniŽ, Verenigde Staten)
Overlijdensdatum:
25 juni 1990 (Washington D.C., Verenigde Staten)
Begraven op:
Arlington National Cemetery
Nationaliteit:
Amerikaanse (1776 - heden, Republiek)

Biografie

Dienstnummer: NSN: 0-9612/1103.

?: Captan
?: Rear Admiral

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Captain (Kapitein-ter-Zee)
Eenheid:
Staff, Support Force, Task Force Twenty-Four (TF 24), U.S. Navy
Toegekend op:
januari 1943
Wegens uitzonderlijk waardevolle diensten verleend aan de Regering van de Verenigde Staten in het kader van een taak met grote verantwoordelijkheid als officier operaties en later als Stafchef, Support Force, Task Force Twenty-Four, United States Atlantic Fleet in de periode tussen 3 maart 1941 en 17 april 1942.

Capt. Carney bereidde met opmerkelijke en bijzondere vaardigheid alle operationele plannen voorafgaand en tijdens gevechtsacties van de Task Force voor. In dit verband leverde hij een belangrijke bijdrage aan instructies voor het escorteren van konvooien die resulteerden in een opmerkelijke staat van dienst bij het veilig escorteren van meer dan 2.000 schepen tegen het verlies van slechts acht schepen en de ontwikkeling van escorte tactieken die zeer doelmatig zijn gebleken bij het bestrijden van de U-boot dreiging. Het succes van deze operaties werd vergroot door het gespecialiseerde oefenprogramma voor oppervlakteschepen dat door Capt,. Carney uitvoerig werd voorbereid en uitgewerkt.
Bureau of Naval Personnel Information Bulletin No. 310 (January 1943)
Distinguished Service Medal - Navy/USMC
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Rear Admiral (Schout-bij-Nacht)
Eenheid:
U.S.S. Denver (CL-58), U.S. Navy
Toegekend op:
november 1943
Legion of Merit - US Military
Aanbeveling:
Wegens uitzonderlijk waardevol optreden bij het verlenen van uitmuntende diensten aan de Regering van de Verenigde Staten als commandant van een oorlogsschip op 5 en 6 maart 1943. Admiraal Carney leverde met zijn briljante leiding een bijdrage aan de geslaagde operaties tegen het eiland Kolombangara en het tot zinken brengen van 2 Japanse oorlogsbodems in de Golf van Kula.
Bureau of Naval Personnel Information Bulletin No. 320 (Combat "V" device")
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Rear Admiral (Schout-bij-Nacht)
Eenheid:
Staff, South Pacific Area and South Pacific Force, U.S. Navy
Toegekend op:
januari 1946
Distinguished Service Medal - Navy/USMC
Aanbeveling:
Wegens uitzonderlijk waardevolle verdiensten verleend aan de Regering van de Verenigde Staten in het kader van een taak met grote verantwoordelijkheid als Aide de Camp en Stafchef van Admiraal Halsey, Commander-in-Chief Pacific, van 26 juli 1943 tot 5 juni 1944.

Schout-bij-Nacht Carney, die een gezond oordeel en opmerkelijke tactische vaardigheden betoonde, ontwierp en coŲrdineerde de vele offensieve operaties die in de wateren rond de Solomons eilanden en de Bismarck archipel werden uitgevoerd. Met zijn diepgaande kennis van logistiek en zijn uitmuntende voorbereiding stelde hij onze strijdkrachten in staat hun grootste kracht tegen de vijand te ontplooien en de Japanners een aantal beslissende nederlagen toe te brengen. Zijn uitgebreide kennis van de militaire en maritieme strategie en zijn tijdige adviezen aan de CinCPac waren gedurende een periode van intense activiteit beslissende factoren in het geweldige succes van onze operaties in dit vitale gebied. Het krachtige leiderschap van Schout-bij-Nacht Carney en zijn uitmuntende professionele vaardigheden pasten binnen de hoogste tradities van de Amerikaanse Marine.
Bureau of Naval Personnel Information Bulletin No. 346 (January 1946).
Tweede Navy DSM verkregen als Gouden Ster te dragen op het lint van de eerste Navy DSM.
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Rear Admiral (Schout-bij-Nacht)
Eenheid:
Staff, South Pacific Area and South Pacific Force, U.S. Navy
Toegekend op:
januari 1946
Distinguished Service Medal - Navy/USMC
Wegens uitzonderlijk waardevolle verdiensten verleend aan de Regering van de Verenigde Staten in het kader van een taak met grote verantwoordelijkheid als Aide de Camp en Stafchef van de commandant van de Derde Vloot van 15 juni tot 22 oktober 1944 en van 27 oktober 1944 tot 19 september 1945.

Gedurende deze ongeŽvenaarde periode in de maritieme historie nam Schout-bij-Nacht Carney deel aan de verovering van Palau; aanvallen op Japanse versterkingen op de Centraal Pacifische en Bonin eilanden; de campagne op de Filipijnen; en in het bijzonder de vernietiging van de meerderheid van de eenheden van de Japanse vloot in de gevechten in de Filipijnse Zee, de aanvallen op Formosa; in de Oost-Chinese Zee, Iwo Jima, Okinawa-Gunto en het Japanse vasteland vanaf de Ryukyu eilanden tot aan Hokkaido. Gedurende deze operaties werd de Japanse marine vrijwel weggevaagd, haar luchtmacht werd tot onbetekenende sterkte teruggebracht en het transportstelsel, de scheepvaart en industriŽle doelen werden vernietigd. Deze operaties vormden een beslissende factor bij de capitulatie van Japan en bij het tot stand brengen van de uiteindelijke overgave. Schout-bij-Nacht Carney betoonde een gezond oordeel en superieure strategische en tactische vaardigheden bij het ontwerpen, coŲrdineren en het met succes ten uitvoer brengen van deze vele offensieve operaties en bij de inleidende landing en de bezetting van Japan. Zijn vermogen briljante operaties te bedenken met het doel de vijand volledig te verrassen en zijn altijd onfeilbaar juiste evaluatie van de situatie waren tot in hoge mate verantwoordelijk voor het volledige succes van deze campagnes. Zijn initiatieven, zijn agressieve leiding en moed in de strijd en onder vuur pasten binnen de hoogste tradities van de Amerikaanse marine.
Bureau of Naval Personnel Information Bulletin No. 346 (January 1946).
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Rear Admiral (Schout-bij-Nacht)
Eenheid:
Staff of Command, Third Fleet, U.S. Pacific Fleet, U.S. Navy
Toegekend op:
januari 1946
Navy Cross
Wegens uitzonderlijk heldenmoed, onverschrokkenheid en uitmuntende prestaties tijdens gevechten tegen de vijand dienend als Aide de Camp en Stafchef van de commandant van de Derde Vloot in de periode tussen 23 en 26 oktober 1944.

Gedurende de periode in kwestie was Schout-bij-Nacht Carney vanwege zijn uitzonderlijke kennis van de strategische en tactische situatie behulpzaam bij het opstellen van de plannen waarbij eenheden van de Derde Vloot een aantal succesvolle operaties uitvoerden tegen belangrijke eenheden van de Japanse vloot. Deze operaties omvatten verwoestende aanvallen op Japanse strijdkrachten en vliegkampschepen in de wateren rond Mindoro, de Sulu Zee ten noordoosten van Luzon en de centrale Filipijnen en resulteerden in het tot zinken brengen of beschadigen van het grootste deel van de Japanse kapitale schepen en vliegdekschepen van de Japanse marine. Zijn heldere beoordeling van de situatie, zijn initiatieven en zijn onvermoeibare inspanningen, samen met zijn tijdige adviezen aan de commandant van de Derde Vloot droegen in zeer hoge mate bij aan het slagen van de operaties en pasten binnen de hoogste tradities van de Amerikaanse Marine.
Bureau of Naval Personnel Information Bulletin No. 346 (January 1946).
Rang:
Admiral (Luitenant-admiraal)
Eenheid:
Joint Chiefs of Staff, U.S. Department of Defense, U.S. Government
Aanbeveling:
Wegens uitzonderlijke en waardevolle diensten, in een positie met grote verantwoordelijkheid verleend aan de Regering van de Verenigde Staten als hoofd Naval Operations en lid van de gezamenlijke chefs van staven voor een periode van 2 jaar, te beginnen op 17 augustus 1953. Admiraal Carney oefende in deze periode van internationale spanning het hoogste niveau van leiderschap uit. Hij toonde een vooruitziende blik en een goed begrip bij het leiden van de verenigde commandoís waarvoor hij de Executive Agent was. Hij bevorderde de paraatheid van de marine eenheden sterk door aan te dringen op de toepassing van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen in bouwprogrammaís voor de marine. Als lid van de gezamenlijke chefs van staven nam hij deel aan het formuleren van strategische plannen voor de verdediging van de Verenigde Staten en het vaststellen van beleid voor het handhaven van vrede en veiligheid in de hele wereld. In deze hoedanigheid bevorderde hij de meest harmonieuze betrekkingen tussen de Diensten. Admiraal Carneyís bijdrage aan de aspiraties van de mensheid en aan de Regering van de Verenigde Staten zullen hem en de Amerikaanse Marine altijd tot de hoogste eer strekken.
Bureau of Naval Personnel Information Bulletin No. 346 (Vierde Navy DSM verkregen als derde Gouden Ster te dragen op het lint van de eerste Navy DSM.)

Distinguished Service Medal - Navy/USMC

Bronnen