Op ontdekkingsreis naar historische bezienswaardigheden? Download de TracesOfWar-app direct in Google Play of in de Apple App Store.

Treadwell, Jack LeMaster

Geboortedatum:
31 maart 1919 (Ashland/Alabama, Verenigde Staten)
Overlijdensdatum:
12 december 1977
Begraven op:
Graven Oorlogsveteranen Fort Sill Post Cemetery
Vak: XII. Graf: 8.
Nationaliteit:
Amerikaanse (1776 - heden, Republiek)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
2nd Lieutenant (2e Luitenant)
Eenheid:
Company F, 180th Infantry Regiment, 45th Infantry Division "Thunderbird", U.S. Army
Toegekend op:
25 juli 1944
Aanbeveling:
Wegens uitzonderlijk heldendom in verband met militaire operaties tegen een gewapende vijand, dienend bij Company F, 180th Infantry Regiment, 45th Infantry Division in actie tegen vijandelijke troepen bij Carano in ItaliŽ op 24 mei 1944. Toen een aanval door een numeriek sterkere vijand de veiligheid van de stelling van zijn compagnie bedreigde liet Lieutenant Treadwell, leider van en infanterie peloton direct de vijand door zijn peloton onder vuur nemen. Kleine groepen vijanden waren opgerukt tot binnen 50 meter van de stelling en begonnen door de linies te breken. Lt Treadwell wist dat twee pelotons geen officieren meer hadden en hergroepeerde die snel om iedere stoot van de vijand op te vangen. Lt Treadwell toonde uitmuntend leiderschap onder vuur terwijl hij over een frontlengte van 400 meter van sectie naar sectie ging en toezicht hield op de verdediging van de stelling. Terwijl hij ondersteunend vuur van artillerie en mortieren leidde liet hij vijandelijke posities uiterst dicht bij zijn waarnemingspost beschieten. De vijand bestrijdend in felle man-tegen-man gevechten inspireerde Lt Treadwell zijn mannen tot een felle en geslaagde verdediging van hun posities.
Distinguished Service Cross (DSC)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Eenheid:
Company F, 180th Infantry Regiment, 45th Infantry Division "Thunderbird", U.S. Army
Toegekend op:
24 september 1944
Wegens waardevol optreden bij het verlenen van opmerkelijke dienstenin de periode van mei 1943 tot maart 1945.

Headquarters, 45th Infantry Division, General Orders No. 262
Legion of Merit - US Military
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
1st Lieutenant (1e Luitenant)
Eenheid:
Company F, 180th Infantry Regiment, 45th Infantry Division "Thunderbird", U.S. Army
Toegekend op:
30 mei 1945
Silver Star Medal (SSM)
Aanbeveling:
Wegens dapperheid in actie tegen de vijand op 4 januari 1945 bij Wimmenan in Frankrijk. Een numeriek sterkere vijand, goed verschanst in defensieve posities nam Captain Treadwellís aanvallende compagnie onder vuur en hield de opmars tegen. Captain Treadwell ging door het zware vuur naar voren naar het peloton dat de zwaarste klappen kreeg en zag dat de pelotonsleider gewond was geraakt en het peloton ontregeld. Snel handelend om de situatie onder controle te krijgen hergroepeerde hij de secties, riep ondersteunend vuur op van mortieren en tanks, stelde zijn andere pelotons opnieuw op en leidde daarna zijn mannen in een agressieve aanval op de door de vijand bezette heuvel. Captain Treadwell insprireerde zijn peloton zo goed met zijn eigen moed en durf en leidde het ondersteunende vuur van de tank zo goed dat de verdediging van de vijand onder de voet werd gelopen met een minimum aan verliezen voor zijn compagnie terwijl 50 vijandelijke soldaten werden gedood en nog eens 50 krijgsgevangen gemaakt.

Headquarters, 45th Infantry Division, General Orders No. 18
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
1st Lieutenant (1e Luitenant)
Eenheid:
Company F, 180th Infantry Regiment, 45th Infantry Division "Thunderbird", U.S. Army
Toegekend op:
20 juni 1945
Bronze Star  Medal (BSM)
Aanbeveling:
Wegens heldhaftige prestaties in actie bij Rossbach in Duitsland. Een grote groep vijandelijke infanteristen, gepasseerd door de snelle opmars van eigen troepen probeerde te ontsnappen door stellingen bezet door een compagnie infanterie. Toen onder druk van de vijand de positie onhoudbaar dreigde te worden leidde Captain Treadwell een peloton infanterie en tanks naar een positie van waaruit hij aanzienlijk hielp de druk van de vijand op de eigen eenheid te verminderen en bracht de vijand zware verliezen toe. Hij raakte gewond en ging onder zwaar vuur alleen op weg om de opstelling van andere eigen troepen vast te stellen. Met zijn goede leiding en moed inspireerde hij zijn mannen zodanig dat ze de vijandelijke tegenstand volkomen overrompelden. De acties van Captain Treadwell strekken hem en zijn eenheid tot grote eer.

Headquarters, 45th Infantry Division, General Orders No. 241
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
1st Lieutenant (1e Luitenant)
Eenheid:
Company F, 180th Infantry Regiment, 45th Infantry Division "Thunderbird", U.S. Army
Toegekend op:
14 september 1945
Medal of Honor - Army (MoH)
"Capt. Treadwell (toen 1st Lt.) bevelvoerend officier van Company F bij de Siegfried Linie, Nieder-Wurzbach in Duitsland veroverde eigenhandig zes bunkers en nam 18 man gevangen. Moordend vijandelijk vuur van automatische en handwapens, met af en toe een artilleriebombardement had zijn compagnie uren lang vastgenageld aan de voet van een heuvel die verdedigd werdvanuit betonnen bunkers en onderling verbonden loopgraven. Acht man die waren uitgestuurd om een enkel punt aan te vallen waren op de harde helling gewond geraakt toen Capt. Treadwell, gewapend met een mitrailleur en handgranaten, alleen naar voren ging om de weg vrij te maken voor zijn vastzittende compagnie. Hij trok moedig op over terrein dat geen enkele dekking bood en onder voortdurend vuur lag , vuurde op het schietgat van de dichtstbijzijnde bunker en toen hij binnen bereik was, gooide hij er handgranaten naar toe. Hij bereikte de bunker, stak de loop van zijn wapen door het schietgat en dreef vier Duitsers naar buiten met hun handen in de lucht. Een vijfde werd binnen dood gevonden. Hij gebaarde de gevangenen terug te gaan naar de Amerikaanse linies en ging onder zwaar geconcentreerd vuur verder naar de volgende bunker en veroverde die op dezelfde manier. In deze bunker nam hij de commandant van de verdedigers op de heuvel gevangen die hij met de andere gevangenen naar achteren stuurde. Hij liet zijn aanval niet verslappen en rende daarna over de top van de heuvel naar een derde bunker en legde die afstand af in het volle zicht van de vijand en van sluipschutters. Hij slaagde er nogmaals in de vijandelijke stelling in te nemen. De Duitsers vielen in de chaos en verwarring van zijn bliksemaanvallen en de gevangenname van hun commandant al snel ten prooi aan ziijn aanvallen op nog eens drie bunkers. GeÔnspireerd door de opwindende prestaties van hun leider stormden de mannen van Company F achter hem aan en sloegen op de hele heuvel de tegenstand neer, dreven daarmee een wig in de Siegfried Linie en maakten het voor hun bataljon mogelijk het doel te bereiken. Met zijn moedige bereidheid, grote gevaren onder ogen te zien en met zijn overweldigende ťťn-mansoffensief veroverde Capt. Treadwell een zwaar versterkte, bijna onneembare vijandelijke sector."
Rang:
Lieutenant Colonel (Luitenant-kolonel)
Eenheid:
U.S. Army Europe (USAREUR)
Aanbeveling:
Wegens waardevolle uitvoering van zijn plichten als stafoffcier van de , Plans Section, Plans, Programs en Safety Branch, Personnel en Administration Division, Hoofdkwartier, United States Army, Europa, van juli 1936 tot juli 1964. In die periode was Colonel Treadwell verantwoordelijk voor het voorbereiden van de afdelingen personeel en administratie voor noodmaatregelen van USAREUR (US Army in Europe, Amerikaanse Leger in Europa) en voor de beknopte maar volledige voorlichting aan de opperbevelhebber en het hoogste niveau van burgerlijke en militaire bezoekers. Met zijn krachtige initiatieven en oog voor detail coŲrdineerde en integreerde hij vele vitale details die nodig waren om van het deel van de noodmaatregelen van de afdeling personeel en administratie goede en effectieve planningsdocumenten te maken. Bijzonder opmerkelijk van Colonel Treadwell was de controle op en de revisie van de USAREUR (War) Field and Headquarters Standard Operatiing Procedures (standaardprocedures voor in het veld en op het hoofdkwartier ten tijde van oorlog). Als voorlichtingsofficier moest hij zijn divisie vertegenwoordigen bij vrijwel alle briefings van de USAREUR en met zijn opmerkelijke presentaties oogstte hij de lof en waardering van zijn collegaís. Colonel Treadwellís onwankelbare plichtsbesef en zijn opmerkelijke prestaties zijn van het hoogste niveau en strekken hem en de United States Army tot grote eer.
Army Commendation Medal (ARCOM)
Periode:
Vietnam Oorlog (1955-1975)
Rang:
Colonel (Kolonel)
Eenheid:
197th Infantry Brigade (Separate)
Aanbeveling:
Wegens uitzonderlijke waardevolle diensten in posities met grote verantwoordelijkheid, culminerend in bevelvoerend officier 197th Infantry Brigade (Separate), Fort Benning, Georgia van juli 1966 tot augustus 1968. Colonel Treadwell werkte met een groot gevoel van urgentie aan het testen en evalueren van de mate van training van de 199th Light Infantry Brigade voorafgaand aan hun uitzending naar zuidoost AziŽ. Als gevolg van op oorlog gerichte tests was de brigade in staat vele verliezen te vermijden die normaal gesproken in de eerste fasen van de strijd geleden worden. Hij nam het commando over de 197th Infantry Brigade op zich in een periode van grote onrust, veroorzaakt door een ongekend personeelsverloop en snelle uitbreiding. In die periode werden drie bataljons geformeerd en getraind en er werden in de kortst mogelijke tijd operationele tests uitgevoerd. Vanwege zijn professionele kennis en organisatietalenten werden alle doelen op een uitmuntende manier bereikt. Colonel Treadwellís uitstekende uitvoering van zijn taken gedurende deze periode zijn een uitmuntende prestatie binnen de beste tradities van het Amerikaanse Leger en strekken hem en de strijdkrachten tot de allerhoogste eer.

Tweede LoM als Bronze Oak Leaf Cluster ontvangen.
Legion of Merit - US Military
Periode:
Vietnam Oorlog (1955-1975)
Rang:
Colonel (Kolonel)
Eenheid:
11th Infantry Brigade, 23rd Infantry Division "Americal Division", U.S. Army
Toegekend op:
3 september 1969
Distinguished Flying Cross (DFC)
Aanbeveling:
Wegens heldendom tijdens een actie in de lucht, zoals blijkt uit vrijwillige actie met meer dan gebruikelijke plichtsbetrachting in de Republiek Vietnam. Colonel Treadwell onderscheidde zich door een uitzonderlijk dappere actie op 4 juni 1969, dienend als bevelvoerend officier van de 11th Infantry Brigade, American Division. Op die dag vloog Colonel Treadwell in zijn commando helicopter ten zuiden van Duc Pho om een gecombineerde infanterie-cavalerie troepenmacht te ondersteunen die in gevecht was met een Noord-Vietnamese compagnie. Toen hem werd gemeld dat de brandstof van de heli van de bataljonscommndant opraakte gaf hij zijn piloot opdracht terug te keren naar Landing Zone Bronco en nam onmiddellijk het commando over de operatie op zich. Hij droeg daarna zijn piloot op boven het slagveld rond te vliegen zodat hij de eigen eenheden kon aansturen en hen nauwkeurige inlichtingen kon geven over de bewegingen en opstelling van de vijand. Met deze informatie was de infanterie-cavalerie eenheid in staat op te trekken tegen de opstandelingen, hen te dwingen het gevecht af te breken en hun posities te verlaten. Op dat moment ontdekte Colonel Treadwell en een vijandelijke formatie ter grootte van een sectie die naar een rij struiken ging. Zich realiserend dat als ze door konden gaan, het Noord-Vietnamese leger een strategische positie kon innemen en in staat zou zijn de terugtocht van de rest van de compagnie te dekken, vloog hij naar het gebied. Hij gaf daarna zijn flankschutters opdracht de vijand onder vuur te nemen en bleef in het gebied tot zijn helicopter zo zwaar beschadigd was geraakt dat een noodlanding dreigde. Met volledige minachting voor eigen veiligheid weigerde Colonel Treadwell het gebied te verlaten en bleef de grondeenheden aansturen tot ze de tactische situatie onder controle hadden. Daarna gaf hij zijn piloot bevel op een nabijgelegen strand te landen en lichtte de bataljonscommandant in over de bestaande situatie. Het persoonlijke heldendom van Colonel Treadwell, zijn professionele kwaliteiten en plichtsbesef kwamen overeen met de beste tradities van de strijdkrachten en strekken hem, de American Division en het Amerikaanse leger tot grote eer.

Headquarters, Americal Division, General Orders No. 9009
Periode:
Vietnam Oorlog (1955-1975)
Rang:
Colonel (Kolonel)
Eenheid:
11th Infantry Brigade, 23rd Infantry Division "Americal Division", U.S. Army
Toegekend op:
10 september 1969
Soldier's Medal (SM)
Aanbeveling:
Wegens heldenmoed geen verband houdende met oorlogshandelingen tegen een gewapende vijand in de Republiek Vietnam. Colonel Treadwell onderscheidde zich door dappere acties op 18 augustus 1969, dienend als commandant van de 11th Infantry Brigade, American Division. Op die dag vloog hij in zijn commando helicopter op weg naar Landing Zone Bronco toen hij zag dat het voorste voertuig in een eigen colonne werd opgeblazen door een grote mijn. Hij gaf zijn piloot onmiddellijk opdracht vlakbij de vrachtwagen te landen en rende daar toen snel heen. Toen hij daar aankwam zag hij dat de drie inzittenden van de vrachtwagen eruit waren geblazen door de explosie. Om de zaak nog erger te maken vervoerde de vrachtwagen een grote lading munitie en door de brand van de explosie ontploften diverse granaten. Met volledige minachting voor eigen veiligheid negeerde hij het extreme gevaar en kwam de gewonde inzittenden snel te hulp. Hoewel granaten uit de brandende wagen overal om hem heen insloegen hielp Colonel Treadwell moedig zijn gewonde kameraden naar een wachtende Rode Kruis helicopter te dragen. Met zijn dappere acties maakte hij een snelle redding van de gewonden mogelijk zodat ze met minimaal oponthoud naar een hulppost konden worden gebracht voor medische behandeling. Het persoonlijke heldendom van Colonel Treadwell, zijn onzelfzuchtige zorg voor zijn medesoldaten en zijn plichtsbesef komen overeen met de beste tradiies van de strijdkrachten en strekken hem, de American Division en het Amerikaanse leger tot grote eer.

Headquarters, Americal Division, General Orders No. 9213
Rang:
Colonel (Kolonel)
Eenheid:
120th U.S. Army Reserve Command
Aanbeveling:
Wegens uitzonderlijk waardevolle diensten als Senior Army Advisor, 120th United States Army Reserve Command, Fort Jackson, South Carolina van juli 1942 tot november 1973. Colonel Treadwell motiveerde persoonlijk zijn ondergeschiken tot de uiterste inspanning waarmee hij het systeem van adviseurs gevoelig maakte voor hun commando structuur. De opgedane ervaring en de ontwikkelde capaciteiten van het Army Advisor System als direct gevolg van zijn met toewijding uitgevoerde taken heeft een benijdenswaardig systeem opgeleverd van commando en controle dat het proces van beslissingen nemen op het hoogste niveau ondersteunt. Hij heeft een raadgevende staf van militairen en burgers gevormd , hun inspanningen met geduld en begrip geleid en een geheel uniform team gesmeed. Uitgaand van de veronderstelling dat steun door de staf meer is dan ďalleen het nodigeĒ heeft hij de bewondering en het respect verdiend van allen met wiie hij heeft gediend. Colonel Treadwellís uitzonderlijke prestaties en zijn plichtsbesef komen overeen met de beste tradities van de strijdkrachten en strekken hem en het Amerikaanse leger tot grote eer.

Derde LoM als tweede Bronze Oak Leaf Cluster ontvangen.
Legion of Merit - US Military
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)

Bronze Oak Leaf Cluster
Bronze Star  Medal (BSM)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)

Bronze Oak Leaf Cluster
Bronze Star  Medal (BSM)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)

Bronze Oak Leaf Cluster
Purple Heart
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)

Bronze Oak Leaf Cluster
Purple Heart
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)

Bronze Oak Leaf Cluster
Purple Heart
Meritorious Service Medal (MSM)
Periode:
Vietnam Oorlog (1955-1975)

13 clasp
Air Medal (AM)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)

w/ Gold Star
Croix de Guerre (1939-1945)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)

w/ 1 silver and 3 bronze service star, arrowhead device
European-African-Middle Eastern Campaign Medal

w/ 1 bronze service star
National Defense Service Medal (NDSM)
Periode:
Vietnam Oorlog (1955-1975)
Rang:
Colonel (Kolonel)
Eenheid:
11th Infantry Brigade, 23rd Infantry Division "Americal Division", U.S. Army

w/ 3 bronze service stars
Vietnam Service Medal (VSM)
Periode:
Vietnam Oorlog (1955-1975)

w/ 60- clasp
Republic of Vietnam Vietnam Campaign Medal
Periode:
Vietnam Oorlog (1955-1975)
Rang:
Colonel (Kolonel)
Eenheid:
11th Infantry Brigade, 23rd Infantry Division "Americal Division", U.S. Army

Tweede onderscheiding
Combat Infantryman Badge

Bronnen

Foto