TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, BelgiŽ, Frankrijk en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Bulkeley, John Duncan

Geboortedatum:
19 augustus 1911 (New York City/New York, Verenigde Staten)
Overlijdensdatum:
6 april 1996 (Silver Spring/Maryland, Verenigde Staten)
Begraven op:
Arlington National Cemetery
Nationaliteit:
Amerikaanse (1776 - heden, Republiek)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Lieutenant Commander (Luitenant-ter-Zee 1e Klasse)
Eenheid:
Motor Torpedo Boat 34 (PT-34), Motor Torpedo Boat Squadron 3 (MTB-3), U.S. Navy
Toegekend op:
1942
"Wegens buitengewone heldenmoed, uitzonderlijke uitvoering van zijn dienst en opvallende moed en meer dan buitengewone plichtsbetrachting als commandant van Motor Torpedo Boot Vieren dertig (PT-34) Motor Torpedoboot Squadron 3 (MTB-3), in de wateren rond de Filippijnen in de periode van 7 december 1941 tot 10 april 1942. De uitzonderlijke verrichtingen van Lt. Comdr. Bulkeley's eenheid, het beschadigen of vernietigen van een aanzienlijk aantal vijandelijke Japanse vliegtuigen, oorlogsschepen en koopvaarders en het uiteen drijven van landingseenheden en aan land gestationneerde vijanden, gedurende vier maanden en acht dagen van operaties zonder faciliteiten voor reparatie en onderhoud voor zijn eskader, wordt uniek geacht voor dit soort oorlogvoering. Zijn dynamische kracht en moed bij offensieve acties, zijn uitmuntend voorbereidde en knap uitgevoerde aanvallen kenmerken hem als een uitstekend leider van mensen en een moedig en onverschrokken zeeman. Deze kwaliteiten, samen met een complete minachting voor zijn eigen veiligheid, strekken hem en de Marine tot grote eer.
Medal of Honor - Navy/Marine Corps (MoH)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Lieutenant (Luitenant-ter-Zee 2e Klasse)
Eenheid:
Motor Torpedo Boat 34 (PT-34), Motor Torpedo Boat Squadron 3 (MTB-3), U.S. Navy
Toegekend op:
1942
Navy Cross
"Wegens uitzonderlijke heldenmoed en opmerkelijke prestaties in het kader van zijn beroep van bevelvoerend officier van Motor Torpedo Boat Thirty-Four (PT-34), Motor Torpedo Boat Squadron Three (MTB-3), tijdens militaire operaties tegen vijandelijke Japanse troepen in de wateren rond de Filipijnen op 18 en 19 januari 1942. Ondanks vijandelijk vuur van mitrailleurs en een 6cm. kustbatterij zocht Lt. Bulkeley de Binanga Baai op Luzon in de Filipijjnen af naar een vijandelijk schip dat daar gemeld was; hij ontdekte het en bracht het niet ĖgeÔdentificeerde schip met torpedoís tot zinken zonder ernstige schade aan eigen schip of bemanning. De uitzonderlijke moed, het agressieve leiderschap en de uitstekende plichtsbetrachting van Lt. Bulkeley passen binnen de hoogste tradities van de Amerikaanse Marine."
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Lieutenant (Luitenant-ter-Zee 2e Klasse)
Eenheid:
Motor Torpedo Boat 34 (PT-34), Motor Torpedo Boat Squadron 3 (MTB-3), U.S. Navy
Toegekend op:
15 maart 1942
Silver Star Medal (SSM)
"Wegens uitzonderlijke heldenmoed en opmerkelijke prestaties in het kader van zijn beroep van bevelvoerend officier van Motor Torpedo Boat Thirty-Four (PT-34), Motor Torpedo Boat Squadron Three (MTB-3), in de wateren rond de Filipijnen tijdens een buitengewone actie, een manoeuvre waarbij Generaal Douglas MacArthur betrokken was. Lt. Bulkeley ontwierp gedetailleerde plannen voor de voorbereiding van een beweging van uiterst strategisch belang en meest riskante aard; vervolgens voerde hij tegenover een overweldigende vijandelijke macht de missie uit met opmerkelijke kalmte en vaardigheid. Het optreden van Lt. Bulkeley gedurende deze actie strekt hem tot grote eer en past binnen de hoogste tradities van de Amerikaanse Marine."

Headquarters, U.S. Army Forces in the Far East, General Order No. 43 (March 15, 1942) - Bureau of Naval Personnel Information Bulletin No. 306 (September 1942).
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Lieutenant (Luitenant-ter-Zee 2e Klasse)
Eenheid:
Motor Torpedo Squadron 3 (MTB-3), U.S. Navy
Toegekend op:
1942
Distinguished Service Cross (DSC)
"Wegens uitzonderlijke heldenmoed tijdens militaire operaties tegen een gewapende vijand, dienend als bevelvoerend officier van Motor Torpedo Squadron Three (MTB-3), in de omgeving van de Baai van Subic, Luzon in de Filpijnen op 18 en 25 januari 1942.

Toen op 18 januari een vijandelijk schip werd gemeld in de Binanga Baai ging Lt. Bulkeley er met een groep van twee motortorpedoboten op af om het schip op te zoeken en aan te vallen. Toen een van zijn schepen onklaar raakte zette Lt. Bulkeley zijn missie zonder het andere schip voort. Ondanks dat hij door divere waarneminsposten op de kust en door een patrouillerend vijandelijk schip werd uitgedaagd en onder vuur genomen door een kustbatterij voer Lt. Bulkeley de haven van Binanga binnen, ontdekte het vijandelijke schip en lanceerde twee torpedoís; een ervan trof het schip waardoor het in brand vloog. Vervolgens, in de nacht van 24 januari viel hij ter hoogte van Kaap Sampaloc, Luzon met succes een vijandelijk vrachtschip aan. Na het lanceren van zijn eerste torpedo die het doel midscheeps raakte en explodeerde, kwam de torpedoboot onder zwaar vuur van het vijandelijke schip en van kustbatterijen. Ondanks dit vuur zette Lt. Bulkeley zijn aanval door, lanceerde op minder dan vijfhonderd meter nog een torpedo en viel met mitrailleurvuur aan. Hierdoor verstoorde hij de operaties van de vijand op de westkust van Bataan in hoge mate.

Het optreden van Lt. Bulkeley gedurende deze actie strekt hem tot grote eer en past binnen de hoogste tradities van de Amerikaanse Marine."

Headquarters, U.S. Armed Forces in the Far East, General Orders No. 29.
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Lieutenant (Luitenant-ter-Zee 2e Klasse)
Eenheid:
Motor Torpedo Squadron 3 (MTB-3), U.S. Navy
Toegekend op:
1942
Distinguished Service Cross (DSC)
"Wegens uitzonderlijke heldenmoed tijdens militaire operaties tegen een gewapende vijand, dienend als Commanding Officer, Motor Torpedo Boat Thirty Four (PT-34), Motor Torpedo Squadron Three (MTB-3), in actie in de Mindanaozee in de nacht van 8 op 9 april 1942.

Toen Lt. Bulkeley, die het bevel voerde over Motor Torpedo Boat Squadron Three een vijandelijke kruiser begeleid door destroyers tegenkwam, gaf hij de twee boten in zijn squadron zonder aarzelen bevel om aan te vallen ondanks de geweldige overmacht. Nadat zijn eigen schip al haar torpedoís op de vijand had gelanceerd, leidde Lt. Bulkeley met groot persoonlijk gevaar de agressieve manoeuvres van zijn schip om het meeste vijandelijke vuur aan te trekken waardoor de andere boot in staat was van korte afstand een torpedo aanval te doen. Als gevolg van deze gewaagde gezamenlijke manoeuvre werd de vijandelijke kruiser tot zinken gebracht. Na deze actie trok Lt. Bulkeley zich vaardig uit de strijd terug, daarbij de achtervolgende vijandelijke destoyers ontwijkend.

Het optreden van Lt. Bulkeley gedurende deze actie strekt hem tot grote eer en past binnen de hoogste tradities van de strijdkrachten van de Verenigde Staten."

Tweede DSC verkregen als bronzen Eikenloof te dragen op het lint van de eerste DSC.
Headquarters, South West Pacific Area, General Orders No. 3
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Lieutenant Commander (Luitenant-ter-Zee 1e Klasse)
Eenheid:
U.S.S. Endicott (DD-495), U.S. Navy
Toegekend op:
1944
Silver Star Medal (SSM)
"Wegens opvallende moed en onverschrokkenheid in actie als bevelvoeren officier van de U.S.S. Endicott (DD-495), tijdens de amfibische invasie van zuid Frankrijk op 16 en 17 augustus 1944.

Lt. Cdr. Bulkeley bracht eerst zijn schip ruim binnen bereik van vijandelijke kustbatterijen in de Baai van La Ciotat en bombardeerde doelen op de kust ter ondersteuning van een bijzondere aanvalsmissie. Na de terugtrekking van zijn groep op 17 augustus kwam hij diverse eenheden te hulp die in strijd waren met veel sterkere vijandelijke schepen. Ondanks herhaaldelijke storingen in zijn hoofdbatterij, voorafgaand aan het bombardement, zette hij met grote moed en vaardigheid de aanval door met nauwkeurig en fel vuur tegen de vijand en oefende tijdens de daarop volgende beweeglijke aanval grote druk uit totdat beide schepen door de geconcentreerde kracht van onze troepen tot zinken waren gebracht.

Het agressieve leiderschap, de kalme en onverschrokken actie en de uitmuntende plichtsbetrachting betoond door Lt.Cdr. Bulkeley gedurende deze actie strekken hem tot grote eer en passen binnen de hoogste tradities van de Amerikaanse Marine."

Tweede Silver Star uitgereikt als Bronzen Eikenloof te dragen op het lint van de eerste SS.
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Lieutenant Commander (Luitenant-ter-Zee 1e Klasse)
Aanbeveling:
Wegens uitzonderlijk waardevol optreden bij het verlenen van opmerkelijke diensten aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika als commandant van het flottille motortorpedoboten dat deelnam aan de operaties in de Seinebaai in Frankrijk van 6 juni tot 14 juli 1944 tijdens de invasie van NormandiŽ. De schepen onder commando van Lieutnant Commander Bulkely waren ingezet als onderdeel van de Western Naval Task Force Area Screen en als vooruitgeschoven anti-E boot patrouilles. Ze werden ook ingezet om lichtboeien tot zinken te brengen die door Duitse vliegtuigen werden gedropt om hun bommenwerpers te begeleiden naar de ankergebieden. Deze taken werden met grote doelmatigheid uitgevoerd en droegen aanzienlijk bij aan de veiligheid van het grote aantal schepen binnen het scherm. Deze opmerkelijke uitvoering van taken strekken Lt Cdr Bulkely en de Amerikaanse Marine tot grote eer. Lt Commander Bulkely is gerechtigd tot het dragen van de Combat V.
Legion of Merit - US Military

Gold Star in lieu
Legion of Merit - US Military
Aanbeveling:
Wegens uitzonderlijk waardevolle en opmerkelijke diensten in een positie met grote verantwoordelijkheid verleeend aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika als president van de Board of Inspection and Survey van juni 1967 tot januari 1972. In een periode van oorlogsoperaties en een intens actief programma van nieuw- en ombouw van schepen bracht Schout-bij-Nacht Bulkely de normen van scheepsinspectie en Ėreparatie naar een opmerkelijk hoog niveau en leverde een uiterst belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van nieuwe schepen en de handhaving van een hoge graad van beschikbaarheid van materiaal voor de vloot op zee. Zijn persoonlijke stempel van enthousiasme, toewijding en realiteitszin, in combinatie met zijn intensieve persoonlijke betrokkenheid is terug te vinden in al het werk van de Board of Inspection and Survey. De uitmuntende uitvoering van taken door Schout-bij-Nacht Bulkely in een positie van vitaal belang is een sterke bijdragende factor geweest in de verhoogde paraatheid van de vloot op zee en daarmee van de marine als geheel. Zijn inspirerende en toegewijde inspanningen strekken hem en de Board of Inspection and Survey tot grote eer en kwamen overeen met de beste tradities van de Amerikaanse Marine.
Distinguished Service Medal - Navy/USMC
Aanbeveling:
Wegens uitzonderlijk waardevolle en opmerkelijke diensten in een positie met grote verantwoordelijkheid verleeend aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika als president van de Board of Inspection and Survey, Washington D.C. van juni 1967 tot september 1988. De operationele ervaring van vice-Admiraal Bulkely, zijn moed en initiatief brachten eer voor de marine en overwinningen voor zijn natie. Door de magnifieke combinatie van deze eigenschappen leverde hij zijn grootste diensten als president van de Board of Inspection and Survey gedurende de afgelopen 21 jaar. Met een ongeŽvenaard begrip voor de uitdagingen waar de matrozen op onze oorlogsbodems voor staan heeft hij zijn leven gewijd aan de verzekering dat ze worden ondersteund door de beste, veiligste en meest duurzame schepen. vice-Admiraal Bulkelyís onzelfzuchtige inspanningen gaven de Marine de garantie oorlogsoperaties ter zee onmiddellijk te kunnen uitvoeren en verhoogden de paraatheid in oorlogstijd. Zijn opmerkelijk optreden, zijn minutieuze aandacht voor details en inspirerend plichtsbesef strekten vice-Admiraal Bulkely tot grote eer en daarmee hield hij de beste tradities van de Marine in ere.

Gold Star in lieu
Distinguished Service Medal - Navy/USMC
Aanbeveling:
Wegens uitzonderlijk waardevolle en opmerkelijke diensten in een positie met grote verantwoordelijkheid verleeend aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika als president van de Board of Inspection and Survey, Ministerie van Marine van januari 1972 tot oktober 1980. In deze periode was Schout-bij-Nacht Bulkely verantwoordelijk voor het verloop van nieuwe constructie processen en materiaal inspectie waar hij aanzienlijk bijdroeg in plannng, coŲrdinatie, leiding en invoering van plannen en verslagen. Zijn onvermoeibare inspanningen en sterke professionele kracht om aandacht op deze aspecten te vestigen waren belangrijke factoren bij de implementatie van talloze beleidslijnen en programmaís. Schout-bij-Nacht Bulkely was een opmerkelijke bron van leiding en een inspirerend leider voor zijn inspecteurs de afdeling materiaal en de afdeling onderhoud. Zijn opmerkelijke optreden, zijn onwankelbare trouw en zijn inspirerende plichtsbesef strekken Schout-bij-Nacht Burkely tot grote eer en daarmee hield hij de beste tradities van de Amerikaanse Marine in ere.

Tweede Gold Star in lieu
Distinguished Service Medal - Navy/USMC

Bronnen

Foto