De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Schulman, Herbert Edgar.

Geboortedatum:
18 november 1918 (Chicago, Illinois)
Nationaliteit:
Amerikaanse (1776 - heden, Republiek)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
2e Luitenant
Eenheid:
U.S. Army Air Force
Toegekend op:
17 oktober 1946
Samenvatting:
Heeft zich in de strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw op de volgende wijze onderscheiden: Op 17 September 1944 deed hij als piloot van een vliegmachine van het type C.-47 dienst bij een parachutelanding in Nederland. Ongeveer vijf minuten voor de landingszone was bereikt, werd de machine van Lieutenant Schulman getroffen door het vuur van Duitsch afweer geschut, waardoor het onderste deel der machine in vlammen geraakte. Kort daaop ontploften de benzine-tanks van den rechtervleugel en met een volmaakt voorbijzien van zijn eigen veiligheid, bleef Lieutenant Schulman zijn plaats in de formatie handhaven en liet hij zijn parachutisten in de aangegeven zone uit de machine springen. Toen verliet hij de formatie en bleef lang genoeg in horizontale richting doorvliegen om zijn bemanning met parachutes in veiligheid te laten landen. Met buitengewone heldhaftigheid en vastbeslotenheid heeft deze officier de hem opgedragen taak vervuld.
Bijzonderheden:
K.B.no.26 Postuum
Ridder vierde klasse der Militaire Willems Orde (MWO.4)

Bronnen

  • Foto:
  • http://www.onderscheidingen.nl Maalderink p.227