De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Hazelhoff-Roelfzema, Siebren Erik

Geboortedatum:
3 april 1917 (Soerabaja/Java, Nederlands IndiŽ.)
Overlijdensdatum:
26 september 2007 (Ahualoa/Hawaii, Verenigde Staten)
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Burger
Toegekend op:
12 februari 1942
Voordracht:
"Wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden Engeland werd bereikt."
Koninklijk Besluit No. 2, gedateerd 12 februari 1942.
Kruis van Verdienste (KV)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Reserve tweede luitenant van Algemene Dienst
Eenheid:
Inlichtingendienst
Toegekend op:
4 juni 1942
Ridder vierde klasse der Militaire Willems Orde (MWO.4)
Voordracht:
"Ondanks groot levensgevaar geheime opdrachten uitgevoerd, die voor het Koninkrijk der Nederlanden van onschatbare waarde hadden kunnen zijn."
Koninklijk Besluit No 1. gedateerd 4 juni 1942.
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Flight Lieutenant
Eenheid:
No. 139 (Jamaica) Squadron, Royal Air Force
Toegekend op:
3 juli 1945
Distinguished Flying Cross (DFC)
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit No. 16, gedateerd 19 juni 1946.
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Reserve Kapitein Vlieger
Eenheid:
No. 139 (Jamaica) Squadron, Royal Air Force
Toegekend op:
22 september 1945
Voordracht:
"Gedurende geruimen tijd bij een onderdeel van de Royal Air Force in het Vereenigde Koninkrijk in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting."
434e Verlening.
Koninklijk Besluit No. 75, gedateerd 22 september 1945.
Vliegerkruis (VK)

Bronnen

  • Foto 1: Pauline van Till
  • - Heuvel C.C. van den, Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis, Samsom Uitgeverij, 1985
    - Maalderink P.G.H., De Militaire Wilemsorde sedert 1940, Sijthoff Pers, Rijswijk, 1982
    - Meijer H.G., Vis R.,Het Vliegerkruis, Voor initiatief, moed en volharding, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, Antwerpen, 1997
    - The Dutch Medals Page

Foto