Warrack, Graeme Matthew

Geboortedatum:
1913
Overlijdensdatum:
1985
Nationaliteit:
Britse (1801-heden, Koninkrijk)

Biografie

Dienstnummer 57723.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Acting Colonel (Waarnemend Kolonel)
Eenheid:
Royal Army Medical Corps (Edinburgh)
Toegekend op:
24 mei 1945
Aanbeveling:
In Arnhem was deze officier ADMS van de Divisie. Op 20 september raakte de verbandplaats, die hij had ingericht betrokken bij de gevechten en viel uiteindelijk in handen van de Duitsers. De strijd woedde aan beide zijden van de gebouwen door tot de uiteindelijke afvoer van onze eigen gewonden.
In die tijd werd behandeling van de gewonden steeds moeilijker. Het ging om grote aantallen en het gebied lag van tijd tot tijd onder vuur van beide partijen. De standvastige houding die Colonel Warrack innam jegens de Duitsers en zijn eis dat onze gewonden en het medisch personeel correct zouden worden behandeld was een factor bij het sparen van vele levens.
Er was in het hospitaal een voortdurend gebrek aan voeding en water en Colonel Warrack slaagde erin, na overleg met de Duitse commandant een regeling te treffen dat onze jeeps tijdens de gevechten water konden halen uit bronnen die in Duitse handen waren. Ondanks de voortdurende beschieting door artillerie en mortieren ging hij vaak van het hospitaal door de Duitse linies naar het hoofdkwartier van de divisie en hield beide plekken op de hoogte van de algemene situatie.
Nadat onze troepen zich naar het zuiden van de Rijn hadden teruggetrokken, werd Colonel Warrack belast met de leiding over het hospitaal in Apeldoorn waar onze gewonden uit Arnhem werden opgenomen. Het door hem getoonde initiatief en het organisatietalent waren van het hoogste niveau. Door zijn tactvol omgaan met de Duitse autoriteiten en zijn vasthouden aan de bepalingen van de Geneefse Conventie kon hij ervoor zorgen dat de behandeling in het hospitaal en de daarop volgende afvoer zo goed mogelijk verliepen.
Toen bevel werd gegeven voor de definitieve afvoer naar Duitsland, zorgde Colonel Warrack voor de nodige artsen en verpleegkundigen om de groepen gewonden te begeleiden, hijzelf wist zich op diverse manieren voor de Duitse autoriteiten verborgen te houden en wist uiteindelijk naar Nederlanders te ontsnappen. Hij bleef een tijd ondergedoken totdat de noodzakelijke regelingen voor hem konden worden getroffen om de Rijn over te steken en zich bij onze troepen te voegen.
Het initiatief dat ten allen tijde door deze officier is getoond en de moed waarmee hij zich van zijn taak heeft gekweten zijn de hoogste lof waardig.
Distinguished Service Order (DSO)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Major-General (Generaal-majoor)
Eenheid:
Royal Army Medical Corps (Edinburgh)
Toegekend op:
20 september 1945
Officer of the Order of the British Empire (OBE)
Aanbeveling:
Colonel Warrack werd op 26 september 1944 gevangen genomen nadat hij in Oosterbeek was achtergebleven om de gewonden te verzorgen en werd nog dezelfde dag naar Apeldoorn overgebracht. Als oudste medische officier deed hij al het mogelijke om de omstandigheden van de krijgsgevangenen te verbeteren en vluchters bij te staan. Tegelijkertijd bereidde hij zijn eigen ontsnapping voor die hij zou proberen direct voorafgaand aan de sluiting van het hospitaal. In de verwarring van de algemene afvoer van alle krijgsgevangenen op 18 oktober 1944 klom hij in een vooraf geprepareerde schuilplaats, een holle ruimte van 3 bij 1 meter en 45 cm. hoog boven de twee kasten in zijn eigen kamer.
Een klein deel van de medische staf werd toegestaan nog vier dagen in het hospitaal te blijven en op voorstel van Colonel Warrack werd zijn kamer gebruikt als behandelruimte voor de tandarts. Zo kon hij iedere avond zijn schuilplaats een paar uur verlaten tot het vertrek van de achterhoede op 26 oktober 1944.
Terwijl de Duitsers alle uitrusting weghaalden moest Colonel Warrack gedurende 48 uur achtereen verborgen blijven. Toen hij tevoorschijn kwam om de mogelijkheden te onderzoeken om het gebouw te verlaten werd hij van buitenaf gezien en omdat hij zijn kamer niet kon bereiken voordat de zoekploeg verscheen, verstopte hij zich onder een bed op een ziekenzaal. Hij werd niet ontdekt en kon naar zijn kast terugkeren. Behalve een half uur per dag bleef hij daar totdat op 1 november 1944 alle tekenen van activiteiten waren opgehouden.
Voordat hij zijn ontsnapping kon uitvoeren werd het gebouw in gebruik genomen als kazerne, de commandant van de eenheid trok in de kamer waarin Colonel Warrack verborgen zat. Pas op de avond van 3 november kon hij uit de kast komen. Hoewel het volle maan was en er beneden een wacht stond klom Colonel Warrack uit het raam en kruipend langs de omheining vond hij een gat in het prikkeldraad. Hij ging op weg naar het zuidwesten totdat de dorst hem naar een afgelegen huis bij Otterloo dwong. Hulp werd onmiddellijk aangeboden. Op 18 november 1944 was Colonel Warrack lid van een grote groep Geallieerd personeel die uiteen viel toen ze door de Duitse linies werden geloodst. Hoewel hij en drie anderen probeerden de reis alleen te vervolgen werden ze uiteindelijk gedwongen naar Otterloo terug te keren. Een maand later werd Colonel Warrack naar Barneveld overgebracht.
Ongveer half januari werd een tweede poging ondernomen de linies te passeren; toen die moest worden afgebroken vanwege de bevroren rivieren werd de kleine ploeg in het gebied rond Maarn verborgen. Colonel Warrack nam deel aan een derde onsuccesvolle poging totdat hij eindelijk op 5 februari 1945 de vrijheid bereikte.

Bronnen

Foto

Nieuws

15feb

NOS-speelfilm over Operatie Market Garden na decennia weer te zien

In 1976 verfilmde de NOS met de BBC het waargebeurde verhaal van een Britse kolonel die aan de nazi's wist te ontsnappen.

Lees meer