Hoof, Jan Jozef Lambert van

Geboortedatum:
7 augustus 1922 (Nijmegen, Nederland)
Overlijdensdatum:
19 september 1944 (Nijmegen, Nederland)
Begraven op:
Nederlandse Oorlogsgraven Begraafplaats Vredehof Nijmegen
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Burger
Eenheid:
Binnenlandse Strijdkrachten
Toegekend op:
19 juli 1946
Uitgereikt voor:
Operatie Market Garden
Samenvatting:
ďHeeft zich door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door in Augustus 1944 plannen te beramen en te bespreken om te beletten, dat de Duitsers de grote verkeersbrug over de Waal te Nijmegen, welke voor de geallieerden legerleiding van veel belang was, tot springen zouden brengen, Heeft zich daartoe op de hoogte gesteld van de plaats van de springlading, van de ligging en samenstelling van het daarheen leidende ontstekingsmiddel en van de mogelijkheden deze bijten werking te stellen.
Heeft op 18 september 1944 met grote voortvarendheid, voorbeeldige moed en vast beradenheid van de gedurende enkele uren op en om de brug heersende gevechtomstandigheden gebruik weten te maken om onder imminent levensgevaar en geheel alleen zijn vrijwillig op zich genomen taak tot het buiten werking stellen van het ontstekingsmiddel te volbrengen, Heeft zich de volgende dag beschikbaar gesteld als gids van een Britse lichte verkenningswagen, welke, ver voor het eigen frint doorgedringen zijnde, door de vijand buiten gevecht is gesteld. Is daarbij gesneuveld.

Bijzonderheden:
Jan Jozef Lambert van Hoof, lid inlichtingendienst van de Ordedienst der Binnenlandse Strijdkrachten is Postuum in het register bij geschreven, bij K.B. no. 5 d.d. 19 juli 1946.
Ridder vierde klasse der Militaire Willems Orde (MWO.4)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Toegekend op:
17 september 1945
Samenvatting:
Aanbeveling:
Jan van Hoof, Nederlands staatsburger, wegens heldhaftige prestaties die de Verenigde Staten steunden bij de voortzetting van de oorlog tegen Duitsland op het Europese continent, op of rond 18 september 1944 in Nijmegen, Nederland. Jan van Hoof verkreeg volledige informatie over de Duitse plannen om de vitale brug over de Waal bij Nijmegen op te blazen.
Gebruik makend van deze informatie kroop hij bij vol daglicht over de volle lengte van de brug terwijl die onder vuur lag, knipte de kabels naar de springladingen onder de brug door en keerde terug om deel te nemen aan de gevechten om de stad. Het patriotisme, de moed en de vindingrijkheid, getoond door Jan van Hoof bij de uitvoering van zijn zelf-opgelegde taak verzekerde de veiligheid van de vitale brug zodat die later onbeschadigd door de 82nd Airborne Divisie kon worden veroverd. Jan van Hoof sneuvelde op 19 september tijdens de gevechten om de stad. Zijn grote toewijding aan de zaak van de vrede kenmerkt de hoogste idealen van patriotisme en liefde voor de vrijheid.
Bijzonderheden:
Met Bronzen Palm
Medal of Freedom

Bronnen

  • - Maalderink p.274
    - http://www.onderscheidingen.nl
    - Decorare - Orgaan van de Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, nummer 10, september 2003