De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Kokkelink, Mauretz Christiaan

Geboortedatum:
17 juni 1913 (Willem 1, Nederlandsch-IndiŽ.)
Overlijdensdatum:
1 augustus 1994 (Frans Guyana.)
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Mauretz Christiaan Kokkelink is in augustus 1994 overleden in Frans-Guyana.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Militie-sergeant van het K.N.I.L.
Eenheid:
KNIL
Toegekend op:
12 april 1945
Samenvatting:
Aanvankelijk als ondercommandant, later als commandant van een detachement van in den beginne 58 man sterk, na de bezetting van Manokwari op Nieuw Guinea door de Japanners in maart 1942 zeer grooten moed, beleidvol optreden, doorzettingsvermogen en bekwaamheid getoond. Bij de Japansche bezetting het binnenland ingetrokken zijnde, den vijand, ondanks onbeschrijflijke moeilijkheden en ontberingen, gedurende 2,5 jaar den grootst mogelijken afbreuk gedaan, zoodat de Japansche autoriteiten zelfs É 10.000 en een groote hoeveelheid rijst en zout op zijn hoofd stelden en een macht van 1100 Japansche soldaten uizonden om zijn guerilla-bende te vernietigen, Nog zwak en ziek zijnde, na zich te hebben terug gemeld bij de Nederlandsche autoriteiten, zich onmiddellijk wederom aangeboden voor zeer riskante opdrachten.

K.B. van 12 april 1945, Nr. 17 Spelling ongewijzigd.
Ridder vierde klasse der Militaire Willems Orde (MWO.4)

Bronnen

  • - Heuvel C.C. van den, Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis, Samsom Uitgeverij, 1985
    - Maalderink P.G.H., De Militaire Wilemsorde sedert 1940, Sijthoff Pers, Rijswijk, 1982
    - The Dutch Medals Page