De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Linzel, Jan (No.10 (Inter-Allied) Commando)

Geboortedatum:
18 augustus 1918 (Zaandam, Nederland)
Overlijdensdatum:
6 februari 2009 (Voorburg, Nederland)
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Na de Tweede Wereldoorlog diende Jan Linzel van 1968 tot 1984 als Militair Attachť in IndonesiŽ.

Bevorderingen:
?: Vaandrig
1 mei 1946: Kapitein;
16 augustus 1952: Majoor;
1 mei 1958: Luitenant-kolonel;
1 januari 1966: Kolonel der Infanterie;
?: Brigadegeneraal.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Vaandrig
Eenheid:
Wapen der Infanterie
Toegekend op:
6 november 1941
Bijzonderheden:
Koninklijk Besluit Nr. 5, dd. 6 november 1941.
Bronzen Kruis (BK)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Kapitein
Eenheid:
Dutch Troop, No.10 (Inter Allied) Commando (Dutch Troop, No.10 (Inter Allied) Commando)
Toegekend op:
5 september 1946
Samenvatting:
Aanbeveling:
Deze officier was vanaf de oprichting in 1942 lid van Dutch Troop van 10 Inter-Allied Commando en voerde vanaf 1943 het bevel erover totdat de eenheid in augustus 1945 werd ontbonden. In 1943 werd zijn Troop naar India gestuurd om deel te nemen aan de campagne in Birma maar werd in 1944 voor operaties in Europa terug geroepen. Een deel van de eenheid nam deel aan de landingen bij Arnhem en leed zware verliezen aan mannen en materiaal. Nadat de evacuatie voltooid was, verzamelde Captain Linzel zijn mannen en meldde zich met hen aan bij No. 4 Commando Brigade die zich aan het voorbereiden was voor een aanval op Walcheren.
Voordat zijn mannen klaar waren voor een volgende strijd moesten zij opnieuw volledig uitgerust worden. Het tempo waarin dat gebeurde was in niet geringe mate te danken aan de energie en het doorzettingsvermogen van Captain Linzel. Toen de operatie ten einde was keerde hij naar Engeland terug om voor het einde van de oorlog de 100 man op te leiden die hij had gerecruteerd toen hij in Nederland was. Met zijn inspanningen was hij zo succesvol dat tegen maart 1945 kon melden dat zijn mannen in alle opzichten klaar waren voor actieve dienst. Zo was het mogelijk dat hij zijn mannen in de laatste fase van de oorlog in Europa kon inzetten.
Gedurende zijn diensttijd bij No. 10 Commando was Captain Linzelís trouw aan zijn bevelvoerend officier en aan het Britse leger als geheel volkomen. Er moesten vele obstakels worden overwonnen voordat mannen uit een ander land, waarvan enkelen geen Engels spraken tot een doelmatige gevechtseenheid van het Britser leger konden worden gesmeed maar die taak, hoe moeilijk ook, werd met succes volbracht. Dat dit zo was, was in niet geringe mate te danken aan de bereidheid, het doorzettingsvermogen en het plichtsbesef van deze officier.
Bijzonderheden:
Brtise Koninklijke goedkeuring op 5 september 1946.
Toestemming tot dragen verleend bij Koninklijk Besluit op 3 december 1946.
Overhandigd op 18 oktober 1948 te Den Haag.
Member of the Order of the British Empire (MBE)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Kapitein
Eenheid:
Wapen der Infanterie
Toegekend op:
12 mei 1951
Bronzen Leeuw (BL)
Samenvatting:
Voordracht:
"Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd "Commando" of ander onderdeel:
1e. zich op 29 september 1944 per jeep van Brussel naar Nijmegen te begeven en, ingedeeld bij het Hoodkwartier van het 1st Allied Airborne Army, aldaar goede diensten te bewijzen.
2e. op 1 november daaraanvolgend tegelijk met het Hoodkwartier van 47 Royal Marine Commando te Westkapelle onder zwaar vijandelijk vuur te landen, nadat de boot waarop hij zich beovnd tot twee maal toe was getroffen.
Daarna op 2 november zich of bervindend bij de door de Nederlandse militairen gevormde sub-Sectie van 47 Commando of bij de leiding van dit "Commando", onder zwaar vijandelijk artillerie-, mortier- en mitrailleurvuur en vuur van scherpschutters, steeds onverschrokken mede naar voren te gaan en zoveel mogelijk leiding te geven.
Tenslotte door op 3 november d.a.v. met de Nederlandse groep deel te nemen aan het bestormen van de laatste vijandelijke versterking nabij Zoutelande en toen hem, nadat deze versterking was genomen, bleek dat velen door van zeer nabij inslaand vijandelijk mortievuur gewond waren achtergebleven, mede te helpen een zwaar gewonde meer achterwaards te brengen, alwaar deze gewonde geneeskundige hulp kon worden verleend."
Bijzonderheden:
Koninklijk Besluit Nr. 29, dd. 12 mei 1951.
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Bijzonderheden:
Verkregen met vier gespen.
Oorlogsherinneringskruis (OHK)

Bronnen

  • - "Brons", Nr 63, 18e Jaargang, uitgave van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen 2009
    - "Brons", Nr 66, 19e Jaargang, uitgave van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen 2010
    - The Dutch Medals Page