De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Romijn, Ary

Geboortedatum:
11 maart 1895 (Vlissingen, Nederland)
Overlijdensdatum:
16 februari 1968 (Paarl, Zuid Afrika.)
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Ary Romijn werd geboren op 11 maart 1895 in Vlissingen. Op 14 jarige leeftijd ging hij varen op de Noorse Bark "Dea" en later op een ander zeilschip van dezelfde rederij tot aan de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij gemobiliseed bij het 14e Regiment Infanterie en werd gestationeerd in Westkapelle.Tijdens zijn mobilisatieperiode studeerde hij verder voor de zeevaart en behaalde in 1916 een diploma. Na de Eerste Wereldoorlog ging Ary Romijn in dienst bij de Rotterdamsche Loyd, behaalde zijn diploma voor 2e Officier in Stoomvaart en werd op 27 november 1917 aangesteld als 3e Officier op de "Abbekerk". Met dit schip samen ging hij over naar de United Netherlands Naval Company. Op 20 september 1936 werd hij benoemd tot Kapitein van de "Hoogkerk".

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog stapte hij over naar de "Almkerk" van de Holland-AustraliŽ Lijn. Nadat adit schip werd getorpedeerd (zonder verlies van mensenlevens), werd Ary Romijn overgeplaatst naar de "Aagtekerk". Bij het tot zinken brengen van dit schip raakte Ary Romijn zwaar gewond en moest herstellen in een ziekenhuis. Na zijn herstel kreeg hij het bevel over de "Randfontijn", waarop hij de oorlog uitdiende.

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Ary Romijn in 1946 het bevel over de "Oranjefontijn"
Ary Romijn overleed hij op 16 februari 1968.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Kapitein
Eenheid:
m.s. "Aaagtekerk"
Toegekend op:
5 juni 1942
Bijzonderheden:
Koninklijk Besluit No.7 van 5 juni 1942. Toegekend met Eervolle Vermelding en later ingetrokken ten bate van Bronzen Leeuw.
Bronzen Kruis (BK)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Kapitein
Eenheid:
m.s. "Aaagtekerk"
Toegekend op:
5 juni 1942
Eervolle Vermelding (EV)
Bijzonderheden:
Koninklijk Besluit No.7 van 5 juni 1942. Toegekend bij Bronzen Kruis en later ingetrokken ten bate van Bronzen Leeuw.
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Kapitein
Eenheid:
m.s. "Aaagtekerk"
Toegekend op:
15 augustus 1942
Kruis van Verdienste (KV)
Bijzonderheden:
Koninklijk Besluit No.2 van 15 augustus 1942
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Kapitein
Eenheid:
m.s. "Aaagtekerk"
Toegekend op:
1942
Samenvatting:
Engelstalige voordracht aanwezig.
King's/Queen's Commendation for brave conduct
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Kapitein
Toegekend op:
19 oktober 1945
Samenvatting:
Voordracht:
"Die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen."
Bijzonderheden:
Koninklijk besluit No.43 van 19 oktober 1945.
Tweede KV ontvangen in de vorm van een gesp, te dragen op het lint van de eerste KV.
Kruis van Verdienste (KV)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Kapitein
Eenheid:
m.s.'Aagtekerk'
Toegekend op:
20 januari 1948
Ridder vierde klasse der Militaire Willems Orde (MWO.4)
Samenvatting:
Voordracht:
"Heeft zich in de stijd onderscheiden, door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door als gezagvoerder van het m.s.ĒAagtekerkĒ dat in Januari 1942 op de Atlanstische Oceaan op de reis van Blasgow naar Suez eerst door een duikboot en vervolgens door een vliegtuig werd aangevallen, moedig en beleidvol op te treden en uitnemend te manoeuvreren, waarbij de onderzeeboot waarschijnlijk vernietigd en de vliegaanval afgeslagen werd; voorts door als gezagvoerder van hetzelfde schip, dat op 14 Juni 1942 als ďdecoyĒ Ėschip door vijandelijke vliegtuigen werd gebombardeerd en in brand gezet, onder moeilijke en gevaarlijke omstandig heden uitnemend beleid en zeer grote plichtsbetrachting en zelf verloochening te betonen bij het geven van bevelen ten behoeven van het behoud van schip en lading en de veiligheid der opvarenden, ondanks zijn ernstige verwonding dadelijk bij de aanvang der actie."
Bijzonderheden:
Koninklijk Besluit No.9.
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Kapitein
Eenheid:
m.s. "Aaagtekerk"
Bijzonderheden:
Deze onderscheiding is later ingetrokken ten gunste van de Militaire Willemsorde 4e Klasse. Nadere gegevens onbekend, toegekend ter vervanging van het Bronzen Kruis met Eervolle vermelding.
Bronzen Leeuw (BL)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Kapitein
Eenheid:
m.s. "Aaagtekerk"
Officer of the Order of the British Empire (OBE)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Kapitein
Eenheid:
m.s. "Aaagtekerk"
Samenvatting:
Engelatalige voordracht aanwezig.
Bijzonderheden:
Ontvangen in goud.
Lloyd's War Medal for Bravery at Sea

Bronnen

Foto