De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Waal, Simon de

  Geboortedatum:
  20 april 1896 (Breda/Noord-Brabant, Nederland.)
  Overlijdensdatum:
  1 april 1970 ('s-Gravenhagen/Zuid-Holland, Nederland.)
  Nationaliteit:
  Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

  Biografie

  Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Rang:
  Generaal-Majoor
  Eenheid:
  Garnizoen Tarakan, Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
  Toegekend op:
  27 december 1948
  Samenvatting:
  Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door als Troepencommandant op het eiland Tarakan na intensieve oefening van de troepen en oordeeldundige voorbereiding van de verdediging van dit eiland toen op 11 januari 1942 een overmachtige vijand na geslaagde landingen aanvallen op verschillende stellingen van het eiland deed Ė en nadat (de Waal) de olieterreinen en de olietanks grondig had doen vernielen, dank zij zijn voortreffelijke leiding en zijn voortvarend en moedig voorgaan met veronachtzaming van eigen levensgevaar op verscheidene gedeelten van het front de troep tot het bieden van de van de uiterste weerstand te bezielen, ondanks de overtuiging dat de strijd nagenoeg hopeloos was. Tenslotte door zijn fiere en ongebroken houding tegenover de vijand bij het in de loop van 12 januari 1942 staken van de felle weerstand.
  Bijzonderheden:
  K.B.no.19
  Ridder vierde klasse der Militaire Willems Orde (MWO.4)
  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Samenvatting:
  Voor 30 jaar dienst
  Ereteken voor Langdurige Dienst als Officier

  Bronnen