TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Tsakanikas, William James "Tsak"

Nationaliteit:
Amerikaanse

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Private 1st Class
Eenheid:
Intelligence & Reconnaissance Platoon, Headquarters Company, 394th Infantry regiment, 99th Infantry Division, U.S. Army
Toegekend op:
1981
Aanbeveling:
Corporal (toen nog Private first class) William James (Tsakanikas), United States Army, onderscheidde zich door buitengewoon heldendom tegenover vijandelijke troepen bij Lanzerath in BelgiŽ op 16 december 1944, dienend bij het I&R Peloton van het 394th Infantry Regiment, 99th Division.
Na een onophoudelijke artilleriebeschieting in de vroege morgen meldde Pfc Tsakanikas zich als vrijwilliger om de vijand the bespieden en inlichtingen te verzamelen. Toen hij later naar de positie van het peloton terugkeerde meldde hij vuur van kleine wapens dichtbij. Wetend dat een vijandelijke aanval op handen was ging hij met grote moed naar de voorste schuttersput. Al gauw nam hij twee colonnes Duitse paratroepen waar die 200 meter verderop over de weg door Lanzerath marcheerden. Pfc Tsakanikas nam onbevreesd de vijand onder vuur en bracht hem zware verliezen toe.
Gedurende de dag beschoot hij de vijand met zijn wapen van korte afstand en hielp drie frontale aanvallen achter elkaar af te slaan hoewel hij tegenover een meerderheid van 15 tegen 1 stond. Bij de tweede aanval verliet hij zijn schuttersput en bediende moedig een ongedekte .50 mitrailleur waarmee hij de regen van vuur op de naderende vijand vergrote. Toen de derde frontale aanval begon rende hij onder verwoestend vuur naar een vooruitgeschoven positie van waaruit hij een effectief spervuur op de vijand legde. Tijdens de vierde en laatste frontale aanval schoot hij zijn laatste magazijnen op de vijandelijke soldaten leeg die hem in de rug aanvielen. Toen hij zich gereed maakte om uit de omsingeling te ontsnappen werd hij door een salvo automatisch vuur aan de rechterkant van zijn gezicht geraakt en door de inslag viel hij in de schuttersput waar hij gevangen werd genomen. Hoewel hij ernstig gewond was, bleef hij zich verzetten totdat hij uiteindelijk bewusteloos raakte door bloedverlies. De moed van Cpl James en zijn weigering zich over te geven ondanks onoverkomelijke moeilijkheden zorgden ervoor dat de vijand zware verliezen leed en zijn opmars bijna 18 uur werd opgehouden. De heldhaftige acties van Cpl James strekken en het Amerikaanse leger tot grote eer. (Deze onderscheiding wordt verleend onder de bepalingen van Public Law 96-145, gedateerd 14 december 1979).

Department of the Army, General Orders No. 26 (1981). Postuum toegekend

Distinguished Service Cross (DSC)

Bronnen