TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Adriani, Paulus Lambertus Grimmius "Paul"

Geboortedatum:
17 januari 1914 (Makassar, Nederlands-Indie)
Overlijdensdatum:
11 februari 1942 (Soerabaja, Nederlands-Indie)
Begraven op:
Nederlands Ereveld Kembang Kuning
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Officier-Vlieger der Tweede Klasse
Eenheid:
Vliegboot "X 29", Onzen Marine Luchtvaartdienst
Toegekend op:
7 januari 1943
"Als vliegbootcommandant van de vliegboot X 29 van Onzen Marine Luchtvaartdienst in Nederlandsch-IndiŽ in den strijd tegen Japan gedurende 3 achtereenvolgende maanden tijdens 280 vlieguren blijk gegeven van moed en beleid, plichtsbetrachting en initiatief, bekwaamheid en doorzettingsvermogen, waarbij in het bijzonder te vermelden het uitvoeren van herhaalde geslaagde bomaanvallen en gedurfde mitrailleuraanvallen op de bezette haven en het vliegveld van Kuching en vele verkenningsvluchten boven vijandelijk gebied, waarbij o.a. omstreeks eind Januari 1942 een transportvaartuig, volgepakt met soldaten tusschen Tandjong Api en Kuching in brand werd geschoten, waarbij zijn vliegboot belangrijke schade opliep en een lid der bemanning werd gedood, waarna de X 29 tenslotte bij het evacueeren van Bandjermasin werd aangeschoten en bij een noodlanding in zee zonk en hij, na gered te zijn ,aan de bekomen verwondingen overleed."

93e Verlening.
Koninklijk Besluit No.4, dd. 7 januari 1943.
Posthuum toegekend.
Vliegerkruis (VK)

Bronnen

Foto