Buchanan-Jardine, Andrew Rupert John

Geboortedatum:
2 februari 1923 (Londen, Verenigd Koninkrijk)
Overlijdensdatum:
24 augustus 2010
Nationaliteit:
Britse (1801-heden, Koninkrijk)

Biografie

Bevorderingen:
4 juli 1942: 2nd Lieutenant Royal Household Cavalry
? Lieutenant (war sub)
9 januari 1946: Lieutenant
10 juni 1949: commission resigned, granted honorory rank of Major

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Lieutenant (1e Luitenant)
Eenheid:
2 Household Cavalry Regiment, VIII Corps, Second Army, British Army
Toegekend op:
1 maart 1945
Uitgereikt voor:
Operatie Market Garden
Samenvatting:
Aanbeveling:
Op 11 september 1944 kreeg Lt Jardine bevel om met zijn eenheid Valkenswaard te verkennen vanuit het bruggenhoofd aan het Escautkanaal bij de Grote BarriŤre. Op 1,5 kilometer van het bruggenhoofd werd hij opgehouden door infanterie met pantservuisten. Nadat hij een tijd lang had geobserveerd besloot hij met 2 verkenningswagens door te stoten. Hij reed ongeveer 8 kilometer door tot net voor Valkenswaard toen de patrouille door een tank werd tegen gehouden.
Hij bleef een half uur lang observeren waarbij hij belangrijke inlichtingen verkreeg. Een burger meldde dat zich achter hem een vrij sterke vijand bevond. Hij besloot een sprint te maken, terug naar de eigen linies. Hij bereikte die onder zwaar vuur en liep spitsroeden langs een vijandelijk anti tankkanon. Deze patrouille, de eerste in Nederland verzamelde belangrijke informatie en werd met succes voltooid dank zij de snelheid en de koelbloedigheid van Lt Buchanan-Jardine.
Military Cross (MC)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Acting Captain (Waarnemend Kapitein)
Samenvatting:
Aanbeveling:
"Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijande onderscheiden door op 12 September 1944 op uiterst stoutmoedige wijze met twee verkenningsauto's dwars door de vijandelijke linie langs den hoofdweg van BelgiŽ uit te verkennen of de brug zuid van Valkenswaard, gelegen op meer dan 10 km. achter het vijandelijke front, nog intact was.
Onmiddellijk na het aldus met spoed vaststellen en per radio doorgeven van dit voor de bevelvoering belangrijke gegeven, langs denzelfden weg door de vijandelijke opstelling teruggekeerd.
Voorts omstreeks Maart 1945 ten Noorden van Eibergen met zijn afdeeling op onverschrokken wijze den vijand in de rug aangevallen en in een vinnig gevecht den doortocht aldaar vrij gemaakt."
Bijzonderheden:
K.B no. 29 van 4 februari 1947
Bronzen Leeuw (BL)

Bronnen