MacArthur, Douglas "Gaijin Shogun"

Geboortedatum:
26 januari 1880 (Little Rock/Arkansas, Verenigde Staten)
Overlijdensdatum:
5 april 1964 (Washington, D.C., Verenigde Staten)
Begraven op:
Tombe General Douglas MacArthur
Nationaliteit:
Amerikaanse (1776 - heden, Republiek)

Biografie

Douglas MacArthur (26 januari 1880 in Little Rock, Arkansas Ė 5 april 1964 in Washington D.C.) was een beroepsofficier van het Amerikaanse leger. Hij was brigadegeneraal in de Eerste Wereldoorlog en werd hij "General of the Army" in de Tweede Wereldoorlog.

Samen met admiraal Chester W. Nimitz had hij het opperbevel over de Pacifische slagveld en na het einde van de oorlog het opperbevel van de bezettingstroepen in het binnenland van Japan.

In de Koreaoorlog gaf hij bevelen over troepen van de Verenigde Naties tot hij op 11 april 1951 ontslagen werd. Hij is ťťn van de meest gedecoreerde soldaten in de geschiedenis van de Amerikaanse strijdkrachten.

Filipijnen en het begin van de Tweede Wereldoorlog
In 1935 werd de Commonwealth van de Filipijnen onder leiding van Amerika en de eerst-gekozen president Manuel Luis Quezon y Molina een Filipijns verdedigingsleger gebouwd. MacArthur werd militair adviseur in de Filipijnen waar hij deze opdracht aanging met ondersteuning van majoor Eisenhower en majoor Ord.

Toen de Japanse dreiging toenam, besloot Amerika begin 1941 de Filipijnen te bewapenen. Hiervoor werd op 26 juli 1941 de United States Army Forces, Far East (USAFFE) opgericht. MacArthur was vanaf 27 juli generaal luitenant. In augustus 1941 bleek dat deze krachten een mogelijke Japanse invasie niet konden weren, omdat wapens zoals vliegafweergeschut, tanks en moderne oorlogsvliegtuigen niet aanwezig waren. Amerika nam zich voor tot begin 1942 voor een goede bewapening te zorgen. Het aanbod een eenheid van de Nationale garde te verplaatsen, werd door MacArthur geweigerd. Hij was een optimist en wat betreft de groeiende leveringen van vliegtuigen en andere ondersteunende materialen, ging hij ervan uit dat de Filipijnen zelf een verdedigende vestiging konden bouwen. De afweer van een Japanse aanval zou dan ook geen probleem zijn. Verder was hij ook van mening dat de volledige Chinese zee met Amerikaanse vliegtuigen gecontroleerd kon worden.
Na de aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941 moesten de tot generaal gepromoveerde MacArthur en zijn commandostaf vaststellen dat ze tegen de overmacht van de Japanse strijdkrachten amper wat konden doen. Samen met de brigade generaal Jonathan Wainwright werkte MacArthur aan een terugtrekkingsplan dat ermee rekening hield dat alle geallieerde troepen in Luzon zich tot begin januari 1942 op het schiereiland Bataan konden terugtrekken.

Dit plan kon succesvol worden uitgevoerd, maar toen de situatie uitzichtloos werd, trok het Amerikaanse ministerie van oorlog MacArthur in maart terug uit de Filipijnen om hem tot opperbevelshebber van de geallieerde troepen in de Southwest Pacific Area te benoemen. Hij werd door een direct bevel van Roosevelt vervangen door Jonathan Wainwright die in mei 1942 in Japanse gevangenschap geraakte. MacArthur werd na zijn aankomst in AustraliŽ onderscheidt met de Medal of Honor. Hij maakte bij de onderscheiding ook de volgende afspraak: "Ik kom terug".

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
Rang:
Colonel (Kolonel)
Eenheid:
42nd Division, American Expeditionary Forces
Toegekend op:
29 maart 1919
Samenvatting:
Wegens uitzonderlijke heldenmoed en dapperheid in actie bij Rechicourt in Frankrijk op 26 februari 1918.
Silver Citation Star
Periode:
Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
Rang:
Colonel (Kolonel)
Eenheid:
42nd Division, American Expeditionary Forces
Toegekend op:
29 maart 1919
Silver Citation Star
Samenvatting:
Onderscheiden met een Bronze Oak Leaf Cluster in plaats van een tweede toekenning van de Silver Star wegens uitzonderlijk heldendom en dapperheid in actie in Frankrijk op 15 juli 1918.
Bijzonderheden:
Headquarters, 42nd Division, General Orders No. 22
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Colonel (Kolonel)
Toegekend op:
29 maart 1919
Samenvatting:
Onderscheiden met een Bronze Oak Leaf Cluster in plaats van een derde toekenning van de Silver Star wegens opvallende dapperheid en onverschrokkenheid in actie in Frankrijk tijdens WO 1.
Bijzonderheden:
Headquarters, 42nd Division, General Orders No. 22
Silver Citation Star
Periode:
Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
Rang:
Colonel (Kolonel)
Eenheid:
42nd Division, American Expeditionary Forces
Toegekend op:
29 maart 1919
Silver Citation Star
Samenvatting:
Onderscheiden met derde een Bronze Oak Leaf Cluster in plaats van een vierde toekenning van de Silver Star wegens opvallende dapperheid en onverschrokkenheid in actie in Frankrijk op 26 juli 1918.
Bijzonderheden:
Headquarters, 42nd Division, General Orders No. 22
Periode:
Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
Rang:
Colonel (Kolonel)
Eenheid:
42nd Division, American Expeditionary Forces
Toegekend op:
29 maart 1919
Silver Citation Star
Samenvatting:
Onderscheiden met een vierde Bronze Oak Lef Cluster in plaats van een vijfde toekenning van de Silver Star wegens opvallende dapperheid en onverschrokkenheid in actie in Frankrijk op 12 september 1918.
Bijzonderheden:
Headquarters, 42nd Division, General Orders No. 22
Periode:
Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
Rang:
Colonel (Kolonel)
Eenheid:
42nd Division, American Expeditionary Forces
Toegekend op:
29 maart 1919
Silver Citation Star
Samenvatting:
Onderscheiden met een Silver Oak Leaf Cluster in plaats van een zesde toekenning van de Silver Star wegens opvallende dapperheid en onverschrokkenheid in Frankrijk op 25 september 1918.
Bijzonderheden:
Headquarters, 42nd Division, General Orders No. 22
Periode:
Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
Rang:
Brigadier General (Brigadier)
Eenheid:
42nd Division, American Expeditionary Forces
Toegekend op:
29 maart 1919
Silver Citation Star
Samenvatting:
Onderscheiden met Bronze Oak Leaf Cluster als toevoeging aan een eerder toegekende Sliver Oak Leaf Cluster in plaats van een zevende toekenning van de Silver Star wegens opvallende dapperheid en onverschrokkenheid in Frankrijk op 7 oktober 1918.
Bijzonderheden:
Headquarters, 42nd Division, General Orders No. 22
Periode:
Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
Rang:
Brigadier General (Brigadier)
Eenheid:
42nd Division, American Expeditionary Forces
Toegekend op:
1919
Distinguished Service Cross (DSC)
Samenvatting:
Aanbeveling:
Wegens uitzonderlijk heldendom in actie als Chef Staf, 42nd Division A.E.F. in de Salient-du-Feys in Frankrijk op 9 maart 1918. Toen Company D, 168th Infantry in de Salient-du-Feys een zware aanval te verduren kreeg voegde Generaal MacArthur zich vrijwillig bij hen toen hij ontdekte dat hij dat kon doen zonder zijn normale taken te verwaarlozen en met zijn kalmte en opvallende moed droeg hij aanzienlijk bij aan het succes van de Company.
Bijzonderheden:
War Department, General Orders No. 27
Periode:
Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
Rang:
Brigadier General (Brigadier)
Eenheid:
42nd Division, American Expeditionary Forces
Toegekend op:
1919
Distinguished Service Cross (DSC)
Samenvatting:
Aanbeveling:
Wegens uitzonderlijk heldendom in actie dienend als Chef Staf, 42nd Division A.E.F. bij CŰte-de-Chatillon in Frankrijk van 14 tot 16 oktober 1918. Als brigadecommandant voerde Generaal MacArthur zelf zijn troepen aan en door zijn deskundige inzet van de brigade maakte hij de verovering mogelijk van heuvels 288 en 242 en van CŰte-de-Chatillon. Hij toonde onverwoestbare vastberadenheid en grote moed bij het dichten van verbroken linies en bij het wijzigen van aanvallen waardoor hij de overwinning mogelijk maakte. Op een slagveld waar moed de regel was, vormde zijn moed de overheersende factor
Bijzonderheden:
War Department, General Orders No. 27
--
Tweede SDC als Bronze Oak Leaf Cluster ontvangen
Periode:
Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
Rang:
Brigadier General (Brigadier)
Eenheid:
42nd Division, American Expeditionary Forces
Toegekend op:
1919
Distinguished Service Medal - Army (DSM)
Samenvatting:
Aanbeveling:
Wegens uitzonderlijk waardevolle en opmerkelijke diensten, in een positie van grote verantwoordelijkheid verleend aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika tijdens de Eerste Wereldoorlog. MacArthur diende eervol als Chef Staf van de 42nd Division tijdens de operaties in de saillants bij Chalon en Ch‚teau Thierry. Als commandant van de 84th Infantry Brigade bewees hij zich als een briljant commandant met vaardigheid en inzicht. Later diende hij eervol als commanderend generaal van de 42nd Division.
Rang:
General (Generaal)
Eenheid:
Chief of Staff, U.S. Army
Toegekend op:
1935
Samenvatting:
Aanbeveling:
Wegens uitzonderlijk waardevolle en opmerkelijke diensten, in een positie van grote verantwoordelijkheid verleend aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika. Als Chef Staf van de landmacht van de Verenigde Staten van Amerika van 21 november 1930 tot 1 oktober 1935, voerde Generaal MaArthur zijn vele belangrijke en zware taken met opmerkelijk succes uit. Hij bedacht en ontwikkelde het Four Army concept van onze landstrijdkrachten; hij bedacht en richtte de GHQ Air Force op waarmee hij de effectiviteit van onze luchtverdediging aanmerkelijk verbeterde; hij zette een uitvoerig programma op van modernisering van tactieken, uitrusting training en organisatie van de landmacht. Bovendien onderscheidden zijn deskundige adviezen en steun die hij voortdurend leverde aan de President, de Minister van Oorlog en aan het Congres zich zodanig door logica, visie en nauwkeurigheid dat die aanzienlijk bijdroegen aan de formulering van een gezond defensiebeleid en het uitvoeren van vooruitstrevende wetten voor het verhogen van de nationale veiligheid.
Bijzonderheden:
War Department, General Orders No. 7
--
Tweede DSM als Bronze Oak Leaf Cluster verleend
Distinguished Service Medal - Army (DSM)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
General (Generaal)
Eenheid:
U.S. Army Forces in the Far East (USAFFE), U.S. Army
Toegekend op:
1 april 1942
Medal of Honor - Army (MoH)
Samenvatting:
Aanbeveling:
"Wegens opvallend leiderschap bij de voorbereiding door de Filippijnen een verovering te weerstaan; wegens moed en onvedrschrokkenheid en meer dan buitengewone plichtsbetrachting in actie tegen invallende Japanse troepen en voor het heldhaftig uitvoeren van defensieve en offensieve operaties op het schiereiland Bataan. Hij mobiliseerde, trainde en leidde een leger dat wereldwijde waardering kreeg voor zijn moedige defensie tegenover een overweldigende meerderheid aan vijandelijke troepen en wapens. Zijn volledige minachting voor persoonlijk gevaar onder hevig vuur en luchtbombardementen, zijn koele oordeel in iedere crisis inspireerden zijn troepen, wakkerde de weestandsgeest van de Filippinos aan en bevestigde het vertrouwen van het Amerikaanse volk in haar strijdkrachten."
Bijzonderheden:
General Orders No. 16, War Department
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
General (Generaal)
Eenheid:
Commanding Officer, Allied Forces in the Southwest Pacific
Toegekend op:
1944
Distinguished Service Medal - Army (DSM)
Samenvatting:
Aanbeveling:
Wegens uitzonderlijk waardevolle en opmerkelijke diensten, in een positie van grote verantwoordelijkheid verleend aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika als opperbevelhebber van de Geallieerde troepen in de zuidwestelijke Pacific sinds maart 1942. Onder uitzonderlijk zware omstandigheden van terrein, klimaat en beperkte middelen en materiaal verjoeg hij de vijand uit oostelijk Nieuw-Guinea; verkreeg vaste voet op de New Britaineilandengroep en gaf strategische leiding aan gecoŲrdineerde operaties die resulteerden in de verovering van de New Georgiaeilanden en de vestiging van troepen van de Amerikaanse landmacht en marine op het eiland Bougainville. Hij bracht de vijand zware verliezen toe en vestigde zijn troepen op posities die zeer gunstig waren voor het opzetten van offensieve operaties.
Bijzonderheden:
General Orders No. 10, War Department (1944).
Douglas MacArthur had voor verdienste tijdens de Eerste Wereldoorlog en in vredestijd al twee keer de DSM ontvangen. Deze derde DSM werd toegekend in de vorm van een tweede bronzen eikenloof te dragen op het lint van de eerste DSM.
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
General (Generaal)
Toegekend op:
1945
Samenvatting:
Samenvatting:
Wegens uitzonderlijk waardevolle en opmerkelijke diensten, in een positie van grote verantwoordelijkheid verleend aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika in de zuidwestelijke Pacific van februari tot oktober 1944.

Distinguished Service Medal - Navy/USMC
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
General of the Army (Veldmaarschalk)
Toegekend op:
23 mei 1946
Samenvatting:
Aanbeveling:
Wegens uitzonderlijke heldenmoed in het kader van militaire operaties tegen een gewapende vijand, in actie tegen vijandelijke troepen op 26 januari 1945 toen hij de 25th Divison tijdens de strijd bij San Manuel op Luzon op de Filippijen bezocht. Op die datum trok Generaal MacArthur op tot binnen 75 meter van de vijandelijke posities tot op een punt waar net 2 man door Japans vuur waren gedood en diverse gewond en dat nog steeds onder een zware aanval door vijandelijke kleine wapens, mortieren en kanonnen lag. Verborgen mitrailleur- en sluipschutters bestreden de opmars met goed gericht kruisvuur dat zo af en toe het terrein bestreek. General MacArthurís voorbeeld onder vijandelijk vuur vormde een bron van inspiratie voor de mannen van de 25th Division en paste binnen de hoogste tradities van de strijdkrachten van de Verenigde Staten van Amerika.
Bijzonderheden:
General Orders No. 46, War Department (May 23, 1946).

Douglas Mac Arthur had tijdens de Eerste Wereldoorlog al twee DSC's gekregen en ontving deze derde als tweede Oak Leaf Cluster voor op het lint van de eerste DSC.
Distinguished Service Cross (DSC)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
General of the Army (Veldmaarschalk)
Eenheid:
Supreme Commander, Allied Air Ground and Sea Forces in the Southwest Pacific
Toegekend op:
19 april 1948
Distinguished Service Medal - Army (DSM)
Samenvatting:
Wegens uitzonderlijk waardevolle en opmerkelijke diensten, in een positie van grote verantwoordelijkheid verleend aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika in de periode van 20 oktober 1944 tot 4 juli 1945. Als opperbevelhebber van de Geallieerde land- zee- en luchtstrijdkrachten in de zuidwestelijke Pacific plande General of the Army Douglas MacArthur en leidde persoonlijk de campagnes die leidden tot de bevrijding van de eilanden van de Filippijnen. Sterk verschanste en superieure vijandelijke troepen werden overmeesterd en volledig vernietigd in een reeks beslissende operaties en met inzet van de Amerikaanse overmacht op zee en in de luch in combinatie met de vastberaden en dappere strijd van de grondtroepen. Het directe gevolg van de campagne was de beheersing van de Chinese Zee, de isolatie van Japanse troepen in Birma, MaleisiŽ en Indo-China en de beŽindiging van het kustverkeer dat de Japanse legers in centraal en zuid China ondersteunde. De bevrijding van de Filippijnen begon met de landing op Leyte op 20 oktober 1944 waarbij een complete strategische verrassing werd bereikt. Na zware gevechten onder de moeilijkste omstandigheden van terrein en weer vernietigde General MacArthur de Japanse troepen waaronder de befaamde 1ste divisie van het Kwantoeng Leger. Generaal MacArthur verrastte de vijand nogmaals door zijn troepen brutaalweg langs de westkust van het hoofdeiland van de Filippijnen te sturen en een landing uit te voeren in de Golf van Lingayen op 9 januari 1945. De perfecte uitvoering van deze gevaarlijke amfibische operatie ontregelde de vijand zodanig dat met een aantal diepe doorstoten Manilla op 25 februari kon worden bevrijd. Het fort Corregidor viel kort daarna in een briljant opgezette en uitgevoerde gecombineerde operatie van land- zee- en luchtstrijdkrachten. Tegen het einde van juni bevonden zich nog slechts enkele geÔsoleerde groepen vijanden op Luzon. Terwijl het Amerikaanse 6th Army daarmee doende was, verdreven eenheden van het 8th Army de vijand van de zuidelijke eilanden in een reeks amfibische operaties. Tegen 4 juli was de georganiseerde weerstand neergeslagen waarmee de bevrijding van de eilanden van de Filippijnen was voltooid en de 17.000.000 inwomers bevrijd van de Japanse overheersing. De vijand verloor meer dan 300.000 doden en 7.000 gevangenen; onze verliezen aan doden, gewonden en vermisten beliepen 60.628. 17 van onze divisies hadden weerstand geboden aan 22 vijandelijke divisies en ze verslagen. De grond- zee- en luchtstrijdkrachten werkten in perfecte harmonie samen om de vijand deze verpletterende nederlaag toe te brengen.
Bijzonderheden:
General Orders No. 27, Department of the Army (April 19, 1948).
Vierde DSM toegekend in de vorm van een derde bronzen eikenloof te dragen op het lint van de eerste DSM.
Periode:
Koreaanse Oorlog (1950-1953)
Rang:
General of the Army (Veldmaarschalk)
Eenheid:
Commander-in-Chief, Far East, and, Commander-in-Chief, United Nations Command
Toegekend op:
20 oktober 1950
Distinguished Flying Cross (DFC)
Samenvatting:
Aanbeveling:
Wegens heldendom in de lucht als Commander-in-Chief Far East and Commander-in-Chief United Nations Command in de periode van 29 juni tot 20 oktober 1950. Op 29 juni maakte Generaal MacArthur een vlucht naar Suwon in Korea waarbij zijn vliegtuig effectief onderschept werd door vijandelijke actie in de lucht. In het gebied werd een ander eigen vliegtuig aangevallen en door de vijand neergeschoten vlak voordat Generaal MacArthur landde en de startbaan van Suwon werd tijdens zijn bezoek beschoten en gebombardeerd. Op 27 juli maakte hij een vlucht naar Taegu waarbij zijn vliegtuig weer door vijanden werd onderschept en de situatie op de grond uiterst gevaarlijk was. Op 29 september maakte hij een vlucht naar Kimpo en weer onder dreiging van vijandelijke onderschepping terwijl het vliegveld zelf onderhevig was aan vijandelijk grondvuur. Op 20 oktober maakte hij een vlucht naar het gebied Sukchon-Sunchon om toezicht te houden op het droppen van het 187th Airborne Regimental Combat Team. Tijdens deze hele operatie werd zijn vliegtuig door vijandelijke toestellen aangevallen die op Sinuiju waren gestationneerd. Deze vluchten in een ongewapend toestel werden door Generaal MacArthur gemaakt ter bevordering van zijn missie als commandant van de troepen van de Verenigde Naties in Korea. Elke vlucht betekende gevaar voor zijn leven of gevangenname door de vijand. In het geval van MacArthur was dit risico honderden malen groter gezien zijn persoonlijke status en zijn positie als opperbevelhebber. Dat Generaal MacArthur zonder aarzelen deelnam aan deze buitengewoon belangrijke en gevaarlijke missies is nog een voorbeeld van het onwankelbare plichtsbesef dat elke actie van hem als leider karakteriseert. Zijn optreden in deze gevallen is een opmerkelijke bon van inspiratie geweest voor de mannen waarover hij het bevel voert. Gedurende de campagne in Korea hebben de strategische concepten die aan de basis van MacArthurís beslissingen liggen een perfect begrip getoond voor de meest voordelige inzet van luchtstrijdkrachten en hebben een overwinning mogelijk gemaakt die met een minimum aan verliezen en met een ongehoorde snelheid is behaald. Door zijn heldendom en zijn uitzonderlijke prestaties verdient General MacArthur de hoogste eer en met hem de Verenigde Naties en de strijdkrachten van de Verenigde Staten van Amerika.
Bijzonderheden:
Headquarters, Far East Air Forces, General Orders No. 93
Periode:
Koreaanse Oorlog (1950-1953)
Rang:
General of the Army (Veldmaarschalk)
Toegekend op:
1950
Samenvatting:
Aanbeveling:
Wegens opmerkelijke diensten verleend aan de bevolking van de Verenigde Staten van Amerika en de Republiek Korea en aan de bevolking van alle vrije naties. Nadat hij was aangewezen als de eerste commandant te velde van troepen van de Verenigde Naties en met de opdracht, een gewapende aanval op de Republiek Korea in het algemeen belang af te slaan en internationale vrede en veiligheid in het gebied te herstellen, heeft hij met scherp inzicht op het hoogste niveau opvallend briljante en dappere leiding aan deze troepen gegeven. Omdat hij gedwongen was zijn troepen in de strijd te werpen onder extreem zware omstandigheden en tegenover grote moeilijkheden teneinde de tijd te winnen die zo dringend nodig was voor de opbouw van zijn troepen voor het tegenoffensief, heeft hij zijn commando zo geÔnspireerd met zijn visie, zijn oordeel, zijn vaste wil en zijn onverwoestbare vertrouwen dat hij een lichtend voorbeeld van dapperheid, vasthoudendheid in defensie en durf in de aanval is geweest dat door slechts weinig operaties in de militaire geschiedenis is geŽvenaard. Zijn optreden was in overeenstemming met de hoogste tradities van de strijdkrachten van de Verenigde Staten van Amerika en verdient de eeuwige dank van alle vredelievende mensen in de wereld.
Bijzonderheden:
Department of the Army, General Orders No. 39
Distinguished Service Medal - Army (DSM)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Bijzonderheden:
Douglas MacArthur ontving het eerste exemplaar van deze onderscheiding.
Asiatic-Pacific Campaign Medal
Periode:
Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
Samenvatting:
Voor zijn bijdrage aan het American Expeditionary Force in Frankrijk.
Bijzonderheden:
Purple Heart Nr. 1
Purple Heart

Bronnen