De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Murphy, Audie Leon

Geboortedatum:
20 juni 1924 (Kingston/Texas, Verenigde Staten)
Overlijdensdatum:
28 mei 1971 (Brush Mountain nabij Roanoke/Virginia, Verenigde Staten - vliegtuigongeluk)
Begraven op:
Arlington National Cemetery
Nationaliteit:
Amerikaanse (1776 - heden, Republiek)

Biografie

Audie Murphy is de meest onderscheiden WW2 soldaat en na de 2e Wereldoorlog speelde hij in diverse speelfilms.
Op 7 juni 1971 werd Audie Murphy met militaire eer begraven op het Arlington National Cemetery en zijn graf is jaarlijks het op één na meest bezochte. Alleen het graf van President Kennedy wordt jaarlijks vaker bezocht.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Toegekend op:
15 september 1944
Purple Heart
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Toegekend op:
26 oktober 1944
Purple Heart
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Toegekend op:
25 januari 1945
Purple Heart
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
2nd Lieutenant (2e Luitenant)
Eenheid:
Company B, 1st Battalion, 15th Infantry Regiment, 3rd Infantry Division "The Rock of the Marne", U.S. Army
Toegekend op:
28 januari 1945
Aanbeveling:
Wegens buitengewoon heldendom in het kader van militaire operaties tegen een gewapende vijand, dienend bij Company B, 15th Infantry Regiment, 3d Infantry Division, in actie tegen vijandelijke troepen op 15 augustus 1944 in de omgeving van Ramatuelle in Frankrijk. Staff Sergeant Murphy landde om 08:00 uur met de eerste golf van de infanterie tot ze door intensief vuur van mitrailleurs en kleine wapens vanaf een met keien bezaaide heuvel voor hem werden opgehouden. Hij liet zijn mannen in een gedekte positie achter en rende onder verwoestend vuur 40 meter naar voren. Gebruik makend van deze route ging hij naar het strand terug, vond een team lichte mitrailleurs, keerde terug naar de steenachtige heuvel en bracht de mitrailleur in stelling 75 meter voor zijn peloton uit. In het daarop volgende gevecht schakelde Staff Sergeant Murphy het vijandelijke wapen uit, doodde twee man van de bemanning en verwondde een derde. Toen hij verder de heuvel opklom kwamen twee Duitsers naar hem toe. Hij schakelde ze snel uit en rende alleen de heuvel op naar de vijandelijke versterking, negeerde kogels die van de rotsen rondom hem afketsten en handgranten die op 15 meter afstand explodeerden. Terwijl hij naderde doodde hij twee Duitsers met vuur uit zijn karabijn, doode er nog twee in een kort maar hevig vuurgevecht en dwong de overgebleven vijf tot overgave. Zijn buitengewone heldendom resulteerde in de verovering van een fel bestreden, door de vijand bezette heuvel en de uitschakeling of gevangenname van het hele garnizoen. Staff Sergeant Murphy’s onverschrokken acties, persoonlijke moed en vurig plichtsbesef weerspiegelen de hoogste tradities van de strijdkrachten van de Verenigde Staten van Amerika en streken hem, de 3rd Infantry Division en de Landmacht van de Verenigde Staten van Amerika tot grote eer.
Headquarters, Seventh U.S. Army, General Orders No. 21
Distinguished Service Cross (DSC)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
1st Lieutenant (1e Luitenant)
Eenheid:
Company B, 1st Battalion, 15th Infantry Regiment, 3rd Infantry Division "The Rock of the Marne", U.S. Army
Toegekend op:
25 februari 1945
Silver Star Medal (SSM)
Aanbeveling:
Wegens dapperheid in actie tegen de vijand, dienend bij Company B, 15th Infantry Regiment, 3d Infantry Division. In de morgen van 2 oktober 1944 werkte 1st Lieutenant Murphy zich langzaam over ruw terrein naar een vijandelijke mitrailleurpost die een groep oficieren op verkenning had verrast. Naderend tot binnen 15 meter van het Duitse wapen stond hij op en, een salvo van de vijand negerend dat van zeer korte afstand kwam en hem wonderlijk genoeg miste, slingerde twee handgranaten in de stelling en doodde daarmee 4 Duitsers, verwondde er 3 en vernietigde de stelling.
Headquarters, 3d Infantry Division, General Orders No. 66
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
1st Lieutenant (1e Luitenant)
Eenheid:
Company B, 1st Battalion, 15th Infantry Regiment, 3rd Infantry Division "The Rock of the Marne", U.S. Army
Toegekend op:
3 maart 1945
Silver Star Medal (SSM)
Aanbeveling:
Wegens dapperheid in actie tegen de vijand, dienend bij Company B, 15th Infantry Regiment, 3rd Infantry Division. in de middag van 5 oktober 1944 bij Le Tholy in Frankrijk kroop 1st Lieutenant Murphy met een SCR 536 radio onder zwaar vuur van mitrailleurs en kleine wapens 50 meter ver naar een positie op 200 meter van een goed ingegraven vijand die een verder optrekken tegenhield. Ondanks kogels die vlak bij hem insloegen leidde hij een uur lang artillerievuur op vijandelijke stellingen waardoor 15 Duitsers werden gedood en nog eens 35 gewond raakten. Door zijn moed, vermetelheid en nauwkeurigheid was zijn compagnie in staat op te trekken en het doel te bereiken.
Headquarters, 3d Infantry Division, General Orders No. 83
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
1st Lieutenant (1e Luitenant)
Eenheid:
Company B, 1st Battalion, 15th Infantry Regiment, 3rd Infantry Division "The Rock of the Marne", U.S. Army
Toegekend op:
4 maart 1945
Bronze Star  Medal (BSM)
"Audie L. Murphy , 01 692 509, First Lieutenant (toen Staff Sergeant), Infantry, Company "B", 15th Infantry Regiment. Voor moedig gedrag in actie tegen de vijand. In de nacht van 2 maart 1944, in het Anzio Bruggehoofd, Italië, kroop 1e Luitenant Murphy 90 meter over vlak en open terrein tijdens een gevecht tussen zijn kleine partrouille een een groep Duitsers, tot op een punt op 45 meter van een gedeeltelijk onklaar gemaakte tank. Zorgvuldig richtend, schoot hij enkele geweer granaten naar de tank, hem rakend en compleet vernielend. Toen, als een grote hoeveelheid vijandelijke machinegeweren in de omgeving het vuur openden, leidde hij zijn manschappen door het met kogels bezaaide gebied naar veiligheid. Woonplaats: Greenville, Texas
General Order Nr. 84, 4 maart 1945
Versie uitgereikt met "Palm".
Citaat:
"Als Commandant B Company, 15th Infantry Regiment, 3rd Infantry Division, een elite eenheid welke zonder oponthoud voor 169 dagen heeft gevochten, van de stranden van de Middellandse Zee tot de oevers van de Rijn. Geplaatst onder het bevel van de bevelvoerend Generaal van het 1e Franse Leger tne tijde van de opertaties in de Alsace Pocket, speelde men een grote rol in de strijd rond Colmar. In de nacht van 23 op 24 januari 1945, lukte het om de rivier de Fecht en vervolgens de Ill'l over te steken en de eerste vijandelijke posities in te nemen, ondanks aanhouudende sneeuw en moeilijk terrein. Men hield niet in , stak het Colmar kanaal over om vervolgens na zware gevechten de plaats Neuf-Brisach te omsingelen en te veroveren en zodoende zich een weg te banen over één van de beide vluchtroutes van de vijandelijke Duitse legers. Tijdens deze operatie werden meer dan 4000 gevangenen genomen."
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Eenheid:
Company B, 1st Battalion, 15th Infantry Regiment, 3rd Infantry Division "The Rock of the Marne", U.S. Army
Toegekend op:
16 april 1945
UItgereikt met "Zilveren Ster".
Croix de Guerre (1939-1945)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
1st Lieutenant (1e Luitenant)
Eenheid:
Company B, 1st Battalion, 15th Infantry Regiment, 3rd Infantry Division "The Rock of the Marne", U.S. Army
Toegekend op:
25 mei 1945
Aanbeveling:
Wegens uitzonderlijk waardevol optreden bij het verlenen van opmerkelijke diensten in Ialië en Frankrijk als Platoon Sergeant, Platoon Leader en Company Commander van Company B, 15 Infantry, 3rd Infantry Division van 22 januari 1944 tot 18 februari 1945. 1st Lieutenant Murphy heeft zijn opdrachten, hoe gevaarlijk ook, altijd met opmerkelijke vaardigheid uitgevoerd. Hij heeft vaak de leiding over zijn peloton op zich genomen bij gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel en heeft zijn mannen zo intelligent en dapper aangevoerd dat hij tijdens de campagne in Frankrijk tot oficier werd bevorderd en hij heeft op een uitmuntende manier het bevel over zijn compagnie gevoerd tijdens het uitknijpen van de zak bij Colmar. 1st Lieutenant Murhy’s persoonlijke moed, zijn vermogen om zijn kennis van de vijandelijke tactieken over te brengen op zijn mannen en zijn vrijwillig uitvoeren van gevaarlijke patrouilles en opdrachten zijn een onmetelijk voordeel voor zijn eenheid geweest.
Headquarters, European Theater of Operations, General Orders No. 100
Legion of Merit - US Military
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
2nd Lieutenant (2e Luitenant)
Eenheid:
Company B, 1st Battalion, 15th Infantry Regiment, 3rd Infantry Division "The Rock of the Marne", U.S. Army
Toegekend op:
9 augustus 1945
Medal of Honor - Army (MoH)
"2e Luitenant Murphy was commandant van B-Compagnie, die door 6 vijandelijke tanks en grote eenheden infanterie werd aangevallen. 2d. Lt. Murphy gaf zijn mannen bevel zich op ingerichtte stellingen in een bos terug te trekken, terwijl hij zelf vooruit op zijn commandopost bleef en per veldtelefoon vuurleiding gaf aan de artillerie. Rechts achter hem kreeg een van onze tankjagers een voltreffer en vloog in brand. De bemanning trok zich in het bos terug. 2d Lt. Murphy bleef het artillerievuur leiden waardoor grote aantallen van de oprukkende infanteristen werden gedood. Toen de vijandelijke tanks ter hoogte van zijn positie kwamen, klom 2d Lt. Murphy op de brandende tankjager die ieder moment kon exploderen en zette de .50 mitrailleur ervan in tegen de vijand. Hij was alleen en stond bloot aan Duits vuur van drie kanten maar zijn dodelijke vuur deed dozijnen Duitsers sneuvelen en hun infanterieaanval stokken. De vijandelijke tanks die hun ondersteunende infanterie kwijt raakten begonnen zich terug te trekken. Een uur lang zetten de Duitsers ieder beschikbaar wapen in om 2d Lt. Murphy uit te schakelen maar hij behield zijn positie en schakelde een sectie uit die op zijn rechterflank ongemerkt naderbij probeerde te kruipen. De Duitsers kwamen tot binnen 10 meter, alleen maar om door zijn vuur neergemaaid te worden. Hij liep een beenwond op maar negeerde die en zette zijn een-mans gevecht voort totdat zijn munitie op was. Hij ging toen terug naar zijn compagnie, weigerde medische behandeling en groepeerde de compagnie voor een tegenaanval waardoor de Duitsers gedwongen waren zich terug te trekken. Door zijn leiding van het artillerievuur werden veel vijanden uitgeroeid, zelf doodde of verwondde hij er ongeveer 50. 2d Lt. Murphy's onverwoestbare moed en zijn weigering ook maar een centimeter terrein prijs te geven behoedden zijn compagnie ervoor mogelijk omsingelend en vernietigd te worden en stelden de eenheid in staat het bos, dat het doel van de Duitsers was, te behouden."
War Department, General Orders No. 65
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
1st Lieutenant (1e Luitenant)
Eenheid:
Company B, 1st Battalion, 15th Infantry Regiment, 3rd Infantry Division "The Rock of the Marne", U.S. Army
Toegekend op:
11 december 1954
Voordracht:
"In opdracht van de President, onder de regeling van het Executive Order 9419, 4 februari 1944, (Sec. II, WD Bl. 3, 1944), is u de Bronze Star Medal toegekend (Eerste Eikenloof) voor uitzonderlijke dienst tijdens grondgevecht tegen een gewapende vijand terwijl u was toegevoegd aan het 15th Infantry Regiment, op of rond 8 mei 1944 als Staff Sergeant, Europese strijdtoneel."
Letter of Order 11 december 1954. (Bronze Oak Leaf Cluster & Combat V device)
Bronze Star  Medal (BSM)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Uitgereikt met Palm.
Croix de Guerre 1940

Bronnen