Monument "Ereplaats Der Naties" Concentratiekamp Mittelbau-Dora

Op en rondom de Gedenkplaats Mittelbau-Dora is het mogelijk vele Monumenten, tentoonstellingen en restanten van Concentratiekamp Mittelbau-Dora te bezichtigen.

Monument voor de slachtoffers van het Mittelbau-Dora concentratiekamp, ook wel Dora-Nordhausen genoemd.

Het Monument "Ereplaats Der Naties" staat op de Appelplaats van Concentratiekamp Mittelbau-Dora.
Het Monument is ommuurd door door een lage muur met stenen. Deze stenen zijn gewijd aan de 21 landen van waaruit de gevangenen naar naar Concentratiekamp Mittelbau-Dora zijn gebracht.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)