TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Gemeentelijke Begraafplaats Aalst

Op de gemeentelijke begraafplaats te Aalst bevindt zich een ereperk met talrijke Belgische oorlogsgraven van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Er zijn eveneens zes oorlogsgraven van het Gemenebest van de Tweede Wereldoorlog en drie Franse oorlogsgraven.
Aan de ingang van het ereperk staan twee zuilen uit erkentelijkheid opgericht door de inwoners van Aalst voor de gesneuvelden van de beide wereldoorlogen.
Op het ereperk zijn verschillende monumenten van de Tweede Wereldoorlog: voor de gedeporteerden, voor de slachtoffers van de concentratiekampen en de folterkampen. Er staat eveneens een monument voor de militaire slachtoffers van de beide wereldoorlogen.
Er zijn twee perken met de graven van burgerlijke slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.
De graven van oudstrijders, voormalige verzetsstrijders, voormalige krijgsgevangenen en politieke gevangenen van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog liggen verspreid over de begraafplaats.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden in Aalst ook Duitse militairen begraven, volgens archieven ongeveer 290.
In de loop van september 1916 liet de Duitse bezetter een gedenkteken plaatsen op het kerkhof ter ere van de aldaar begraven Duitse soldaten.
Het stadsbestuur kreeg het bevel voltallig aanwezig te zijn op de inhuldiging op
16 december 1916.

Op de voorkant van het monument prijkten de woorden:
"Ü Wer mutig fŁr sein Vaterland gefallen,
der baut sich selbst ein ewig Monument
in treuen Herzen seiner landes Bruder
und dies Gebaude sturzt kein Sturmwind nieder Ą

Ą Wie moedig voor zijn vaderland gevallen
bouwt voor zichzelf een eeuwig monument
in de trouwe harten van zijn landgenoten
en dit gebouw doet geen stormwind vallen "

In de jaren Ď50 werden de 290 Duitse gesneuvelden naar het Deutscher Soldatenfriedhof in Vladslo overgebracht.

Bron : Forum Eerste Wereldoorlog en dienst toerisme Aalst

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Luc Van Waeyenberge & Marie-Christine Vinck
  • Foto's: Luc van Waeyenberge (1, 4, 5, 6, 7), Marie-Christine Vinck (2, 3, 8)