TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Gedenkplaat Lucien Meyer Aarschot

Lucien Meyer (Hasselt, 6 juni 1903 Ė Essen, 26 maart 1944) was lid en leider van de Nationale Koninklijke Beweging. De NKB werd reeds in 1940, kort na de Belgische nederlaag, in Aarschot opgericht. De oprichters Lucien Meyer en Theo Simon waren Rexistische jongeren, die niet akkoord gingen met de collaboratiepolitiek van Rex en van het VNV (Vlaamsch Nationalistisch Verbond). Ze kwamen in contact met de Leuvense hoogleraar EugŤne Mertens de Wilmars. Deze was eveneens een gewezen Rexist en was voorstander van de autoritaire macht van koning Leopold III. Om de Duitsers te misleiden deed de beweging zich in Aarschot voor als een turngroep, onder de benaming Naar Kultuur en Bekwaming.
Wanneer er in Aarschot geruchten waren dat het VNV op 14 april 1941, tweede Paasdag, een greep naar de macht zou doen, stelden talrijke NKB-ers zich gewapend en verdekt op in de stad. Er viel echter geen enkele VNV-er te bespeuren. Ervan overtuigd dat ze het VNV afgeschrikt hadden, marcheerden de NKB-compagnies tuchtvol, maar luid zingend door de straten. Zoín actie kon de Duitsers niet ontgaan en de beweging werd verboden.

Op 13 september 1941 werd Lucien Meyer gearresteerd. ĎAlle middelen werden gebruikt om hem zijn kameraden te doen verklikken. [..] Hij werd gegeseld en gemarteld, maar zweeg.í Meyer werd ten langen leste als dwangarbeider naar een onbekend gebied gestuurd. Op 26 maart 1944 zou hij in Essen overlijden, volgens de officiŽle bronnen Ďten gevolge van een luchtaanvalí. Hij was vader van vier kinderen.

De Nationale Koninklijke Beweging
Hoewel de basis zich weinig gelegen liet aan politieke discussies, stond de NKB voor een weinig democratisch autoritair bewind onder leiding van de koning. De NKB had ongetwijfeld een grote aanhang in katholieke middens zoals de Christelijke Arbeidersbeweging en de Boerenbond. In Antwerpen waren er heel wat dokwerkers en personeelsleden van de havendiensten actief. Die groep speelde een grote rol bij de vrijwaring van de haven in september 1944. De NKB was zeer actief in de acties tegen de verplichte tewerkstelling. Ze deed ook aan inlichtingenwerk en kleinere sabotages, verleende hulp aan ondergedoken joden en geallieerde piloten en gaf een paar degelijke sluikbladen uit, onder andere Vrij Volk in Leuven.

De gedenkplaat
De eenvoudig marmeren plaat werd reeds op 8 juli 1946 onthuld. Ze bevindt zich op de plaats waar het ouderlijk huis van Lucien Meyer heeft gestaan en waar hij werd aangehouden. Het was waarschijnlijk een duidelijk signaal aan de overheid. Na de bevrijding werd de N.K.B. slechts moeizaam erkend. In de periode van de koningskwestie, werd de verzetsbeweging gewantrouwd om haar sterke koningsgezindheid.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Jan Rymenams
  • Foto's: Jan Rymenams

Gerelateerde boeken

Het stille verzet
BelgiŽ in de Tweede Wereldoorlog 2