TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Beeld Pater Jozef Raskin Aarschot

Pater Jozef Raskin was aalmoezenier van koning Leopold II en weerstander van het eerste uur. Op 18 okober 1943 werd hij in Dortmund door de Duitsers onthoofd.

De feiten
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog is pater Jozef Raskin aalmoezenier en vertrouwenspersoon van de koning Leopold II. Na de Belgische overgave wordt hij snel actief in de verzetsgroep Leopold Vindictive 200. De groep houdt zich bezig met het in kaart brengen van de Duitse legerinstallaties aan de Belgische kust. De berichten werden verstuurd per postduif met aan haar poot een kokertje en daarin een uiterst dun papiertje met daarop recto verso gedetailleerde en met plattegronden geÔllustreerde informatie over Duitse stellingen. Echter, al op 1 mei 1942 wordt Raskin gearresteerd. Gedurende meer dan een jaar wordt hij van de ene gevangenis in Duitsland naar de andere overgebracht om uiteindelijk in Dortmund op 18 oktober 1943 te worden onthoofd. Zijn twee makkers in het verzet, Arseen Debaillie en Hector Joye, worden samen met hem terechtgesteld.

Pater Raskin had reeds tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Belgische leger gediend en leidde hij ook daarin een bewogen soldatenleven. Hij werd gemobiliseerd als brancardier en werd tijdens een fietstocht in door de Duitsers bezet gebied gevangengenomen. Hij kon ontsnappen uit het Luikse fort La Chartreuse en kwam pas in 1915 aan de IJzer terecht. Omdat hij over een vaardige tekenpen en een scherp observatievermogen beschikte, werd hij ingelijfd bij de inlichtingendienst. Hij bracht als verkenner de vijandelijke voorposten nauwkeurig in kaart en verhoogde op die manier het effect van de Belgische artillerie. Verscheidene malen riskeerde hij zijn leven met een heldhaftigheid waarvoor hij ook toen al werd onderscheiden.

Het beeld
Het bronzen beeld van pater Jozef Raskin staat op de Hoogbrug in Aarschot op een plaats die oorspronkelijk voor een andere held uit de Eerste Wereldoorlog was voorzien, namelijk burgemeester Jozef Tielemans. Politieke ruzies waren de reden dat hier nooit een standbeeld voor Tielemans geplaatst werd.
Naar eigen zeggen zou de beeldhouwer Tony Blickx met schroom en eerbied aan het beeld gewerkt hebben. Blickx legt het moment vast dat deze verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog, de handen gebonden op de rug, het woord neemt op het nazistische Volksgerichtshof en zegt: Ďim Gewissen und vor Gott habe Ich meine Pflicht getaní.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Jan Rymenams
  • Foto's: Jan Rymenams

Gerelateerde boeken

BelgiŽ in de Tweede Wereldoorlog 2
Het stille verzet