TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Oorlogsmonument Col du Linge

Naast het Linge herdenkingsmuseum is een monument geplaatst bestaande uit een betonnen steen met plaquette en een hoge mast met de Franse vlag. Achter het monument zijn kruisen geplaatst op de plaatsen waar soldaten lagen begraven. Deze zijn elders herbegraven. Slecht van vier soldaten is de identiteit vastgesteld.

Op de plaquette staat de tekst:

"Aux 10 000 Morts Français dont le sang a imprégné cette terre - 1915-1918"

"Aan de 10.000 Franse doden wier bloed dit land doordrong - 1915-1918"

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Dick de Bruijne
  • Foto's: Dick de Bruijne