TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Herdenkingsmonument van de 107e en 45e Brigade Commando Post

Tegenover het Museum Du Linge staat een herdenkingsmonument.
De tekst op het monument luidt:

"À la mémoire des commandants COLARDELLE tué en tête du bataillon à l'Hilsenfirst le 21/6/1915 et BARBEROT tué ici même le 4/8/1915, des 48 officiers et des 2160 sous-officiers, caporaux et chasseurs du 5ème B.C.P. morts ou disparus au cours de la Grande Guerre.

Aux officiers, sous-officiers, caporaux et chasseurs du 45ème B.C.P. morts pour la France.

Aux officiers, sous-officiers, caporaux et chasseurs du 107ème B.C.P. morts pour la France.

L'envahisseur avait voulu détruire ce monument. Depuis 1950, il se dresse à nouveau sur cette terre fidèle pour glorifier ceux qui en tous lieux tombèrent au 5ème bataillon et honorer les chasseurs de tous les temps"

voorzijde:
"Ter nagedachtenis aan de commandanten COLARDELLE aan het hoofd van het bataljon bij Hilsenfirst op 21/6/1915 gedood en BARBEROT hier op 4/8/1915 gedood, aan de 48 officieren en 2160 onderofficieren, korporaals en jagers van de 5de BCP dood of vermist tijdens de Eerste Wereldoorlog.

linkerzijde:
Aan de officieren, onderofficieren, korporaals en jagers van de 45e BCP gedood voor Frankrijk.

rechterzijde:
Aan officieren, onderofficieren, korporaals en jagers van de 107e BCP stierven voor Frankrijk.

op de plaquette:
De indringer had dit monument willen vernietigen. Sinds 1950 staat het weer op dit trouwe land om diegenen te verheerlijken die overal tot het 5e bataljon zijn gevallen en om de jagers aller tijden te eren "

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Dick de Bruijne
  • Foto's: Dick de Bruijne