TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Duitse Oorlogsbegraafplaats Belgrado

De Duitse oorlogsbegraafplaats Banovo Brdo ligt in het Kosutnjak-park in het zuidwesten van Belgrado. Na het sluiten van een oorlogsgravenovereenkomst is de uitbreiding van deze helaas grotendeels vervallen begraafplaats gepland om een ​​centrale collectieve begraafplaats te worden voor Duitse oorlogsslachtoffers in ServiŽ.

Over het ontstaan ​​van de begraafplaats in de Eerste Wereldoorlog
Na twee nederlagen door het Oostenrijks-Hongaarse leger in augustus en december 1914 in de campagne tegen ServiŽ, werd in oktober 1915 een derde poging ondernomen om ServiŽ onder Duits bevel omver te werpen - op verzoek van Bulgarije, dat in september 1915 als nieuwe bondgenoot werd gewonnen. Veldmaarschalk August von Mackensen (+ november 1945) nam de Legergroep over en beŽindigde met succes de campagne tegen ServiŽ. Het belangrijkste toneel van de gevechten was de hoogten ten zuidwesten van Belgrado, die bitter werden verdedigd door de Servische troepen. De Banovo-berg was een belangrijke strategische positie.

Nadat Belgrado was ingenomen, begon de bouw van een "Duitse Heldenbegraafplaats" op Banovo Brdo onmiddellijk. Aangezien er geen bezettingsregisters meer beschikbaar zijn - ze zouden "naar SileziŽ zijn gesleept en daar verloren zijn gegaan" - kan het aantal mensen dat daar begraven ligt alleen maar worden geschat. Ongeveer 2.600 soldaten die zijn omgekomen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder 30 Servische oorlogsslachtoffers, evenals enkele Britse en Franse kanonniers die later werden overgebracht naar hun eigen militaire begraafplaatsen, zouden hier hun laatste rustplaats hebben gevonden.

Het ontwerp van de begraafplaats
De bosbegraafplaats aan de Banovoberg werd gevormd door een tuinbouwontwerp met behoud van de bomen, structurering van de grafvelden met individuele graven en kameradengraven via verharde paden, en in het bijzonder de unieke monumentensituatie gecreŽerd in verband met de bouw van de begraafplaats. Een ander interessant detail is de zogenaamde "Mackensen Bank", een halvemaanvormige betonnen bank gebouwd ter ere van keizer Wilhelm II ter gelegenheid van zijn verblijf in Belgrado in 1916, een halvemaanvormige betonnen bank aan de rand van de begraafplaats met uitzicht op de Save, de toenmalige grensrivier tussen het Koninkrijk ServiŽ en de Oostenrijkse keizerlijke en koninkrijk.

Het hoofdmonument van het complex, bereikbaar via een brede trap, bestaat uit een monument in klassieke stijl en bekroond door een marmeren sarcofaag. Het draagt ​​de inscriptie "The Prussian Reserve - Infantry Regiment 208 zijn gevallen helden".

Een eenvoudige stenen piramide met de inscriptie "Zijn trouwe kameraden - het 22e reservekorps" bevindt zich op enige afstand van het hoofdmonument.

Tussen deze twee gebouwen werd op bevel van commandant von Mackensen een derde monument opgericht - in de vorm van een eenvoudige kubieke steen met een kruis. Het draagt ​​de inscriptie in het Duits en Servisch: "Hier rusten Servische helden". Een verklaring van de oorsprong van dit bijzondere merkteken is vandaag te vinden op een granieten tablet voor de gedenksteen, waarop in het Servisch de woorden "Monument voor de Servische krijgers die stierven toen ze Belgrado verdedigden in de herfst van 1915". Dit monument werd opgericht ... als een teken van eerbied voor de oorlogs tegenstanders "staat te lezen.

Uitbreiding van de begraafplaats tijdens de Tweede Wereldoorlog
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de militaire begraafplaats vergroot door de aanleg van nieuwe percelen met tweemaal de oude oppervlakte. Van 1941 tot 1944 heeft de Wehrmacht volgens de begraafplaatsbeheerder Eller, die daar tot 1944 werkte, naar schatting 2.000 Duitse soldaten begraven op het gebied dat nu ongeveer 200 x 250 m is.

Vanaf de herfst van 1944 veranderde de situatie fundamenteel; de begraafplaats werd steeds meer ontmanteld. Eind 1945 verankeren de Joegoslavische autoriteiten de 30 Servische oorlogsslachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog vanaf een kleiner ereveld midden op de nu niet meer geleden Duitse begraafplaats en brachten de overblijfselen over naar de gemeentelijke begraafplaats "Novo Groblje" voor herbegrafenis in de Verdediger van Belgrado ".

Inspanningen van de Volksbund om de begraafplaats te behouden
Halverwege de jaren tachtig slaagde de Volksbund er eindelijk in om de Joegoslavische regering bewust te maken van de grieven, vooral met betrekking tot de staat van de monumenten in het niet meer als begraafplaats herkenbare gebied, en om daar een hoorzitting te vinden. In 1988 werd het monument van het Pruisische Reserve Infanterie Regiment 208 daadwerkelijk gerenoveerd door het Bureau voor Monumentenbescherming van de stad Belgrado. Tegelijkertijd mocht Bro - ten koste van de Volksbund - de 947 Duitse soldaten dienen die waren omgekomen of die in gevangenschap waren omgekomen

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)