Monument Voedseltransport Holwerd

Het Monument op het Bosma's Plein herinnerd aan het voedseltransport in de hongerwinter 1944 - 1945 en aan de opvang van de honger evacuť's uit Diemen in de Tweede Wereldoorlog.
Tekst op het Monument:

IN DEN LAATSTEN WINTER VAN DEN
TWEEDEN WERELDOORLOG BEDREIGDE
DE HONGERSNOOD IN HOLLAND VELER
LEVEN.TOEN ZETTE HOLWERD HUIS
EN HART LIEFDERIJK VOOR ONZE
KINDEREN OPEN EN ZOND ONS VOEDSEL.
ZOO BOOD FRIESCHE ONBAATZUCHTIGE
GULHEID ONWAARDEERBARE HULP
EN VERPLICHTTE ONS TOT DANK,
DIEN WE HIERMEDE BETUIGEN
NAMENS DE BEVOLKING VAN DIEMEN.

L.E. DE GEER VAN OUDEGIJN - BURGEMEESTER.
W. DIEPERSLOOT - GER. PREDIKANT.
A.J.J. VAN GEMERT - ARTS.
W. HARTMAN - ARTS.
J.G. HOOVER - HERV. PRDIKANT.
B.A. LASANCE - PASTOOR.
A. DE VRIES - HOOFD O.L. SCHOOL.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: TracesOfWar.com
  • Foto's: TracesOfWar.com

Gerelateerde boeken

Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog