TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Monument Executies 10 April 1945

Het verzetsmonument in Bakkeveen is opgericht ter nagedachtenis aan tien Groningse verzetsmannen die op 10 april 1945 bij de Nije Drintsewei door de bezetter zijn gefusilleerd. De namen van de tien slachtoffers luiden:

A.E. Gorter, ds. S.J. Hoekstra, J. Kazemier, N. Mulder, mr. M. Ritzema, A.P.B. Sanders, A. Smid (op de steen staat abusievelijk Smit vermeld), E.L. Ubbens, H.N. Werkman en A. van der Woude.

Op maandag 9 april 1945 werden tien gevangenen uit het huis van bewaring in Groningen gehaald en in een vrachtauto geladen die met zeildoek werd afgedekt. Vijf leden van de Sicherheitsdienst reden mee. Een van de gevangenen, de commandant van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten uit Leek, zag kans om om drie uur 's nachts uit de vrachtauto te springen en te ontkomen. Op een zandweg bleef de auto steken. Ook met een aantal paarden was de auto niet van zijn plaats te krijgen. In de loop van de morgen werd de auto met behulp van een grote vrachtwagen weggesleept. Op 10 april reden twee vrachtauto's naar de plaats van de executie. Op de Nije Drintsewei tussen Bakkeveen en Allardsoog werden tien gevangenen doodgeschoten (de negen van de vorige dag plus Hendrik Werkman).

Door de zware mist hebben de omwonenden niets kunnen zien. Op woensdag 11 april ontdekten enkele personeelsleden van de Nederlandse Heidemaatschappij dat er op een stuk bouwland was gegraven (op de plaats waar nu het monument staat). Daar vonden ze de tien stoffelijke overschotten. Onder geheimhouding werd de afschuwelijke vondst bij de leiding van de Volkshogeschool in Allardsoog gemeld, die de commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten in de gemeente Opsterland waarschuwde. Men vreesde voor een herhaling, maar er gebeurde niets meer. De Canadezen waren met een snelle opmars bezig. Zondagmorgen 15 april, bevrijdingsdag, werd het acht meter lange graf geopend om de slachtoffers te identificeren. De begrafenis volgde op 17 april op de begraafplaats in het bos bij Bakkeveen. Kazemier werd naar Aduard gebracht en later werden de anderen herbegraven in eigen dorp. Alleen het stoffelijk overschot van Werkman bleef in Bakkeveen.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)