Plaquettes Bevrijding Berlagebrug

Op de Berlagebrug over De Amstel zit een plaquette ter herinnering aan de bevrijding van Amsterdam.
Tekst op de Plaquette:

DE EERSTE GEALLIEERDE BEVRIJDERS
DIE OP 7 MEI OVER DEZE BRUG
AMSTERDAM BINNENTROKKEN, BEHOORDEN TOT HET
BRITSE 49ste W.R. RECONNAISSANCE REGIMENT.
OP 8 MEI GEVOLGD DOOR DE
CANADESE HOOFDMACHT.


Ook is hier een plaquette geschonken als dank door de Canadese soldaten.
Tekst op de plaquette:

THIS PLAQUE IS PRESENTED TO THE
CITY OF AMSTERDAM BY CANADIAN SOLDIERS
WHO SERVED IN THE NETHERLANDS TO
COMMEMORATE THE LIBERATION OF THE
NETHERLANDS AND IN ACKNOWLEDGEMENT
OF THE GRACIOUS HOSPITALITY EXTENDED BY
THE DUTCH PEOPLE TO THE CANADIAN FORCES.

1944 - 45.


DEZE PLAQUETTE IS GESCHONKEN AAN
DE STAD AMSTERDAM DOOR DE CANADESE SOLDATEN
DIE DIENDEN IN NEDERLAND ALS
HERDENKING VAN DE BEVRIJDING VAN
NEDERLAND EN IN DE ERKENNING
AAN DE HEILZAME GASTVRIJHEID VAN
HET NEDERLANDSE VOLK, AAN DE CANDESE MILITAIREN.

1944 - 45.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: TracesOfWar.com
  • Foto's: TracesOfWar.com

Gerelateerde boeken

Oranje Bitter - Nederland Bevrijd!