Oorlogs- en Verzetsmuseum Johannes Post

Dit museum wordt ook wel het Johannes Post Capitulatiemuseum genoemd. Op 15 mei 1940 vond er in Rijsoord een belangrijke gebeurtenis plaats in de,
aan de Rijksstraatweg gelegen school. De capitulatie voor de Duitse overmacht werd hier getekend door de bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, de generaal Winkelman.
Het monument van dit feit vůůr de school bevat de waarschuwing:
"Een volk dat zijn verdediging verwaarloost zet zijn vrijheid op het spel".

In de school is het zeer realistische capitulatiemuseum gevestigd. Zo is het lokaal waarin de capitulatie plaatshad geheel gereconstrueerd met gelijkende poppen in originele uniformen.

Verder is er een uitgebreid overzicht van oorlogshandelingen uit de meidagen, kranten, foto's etc.

Voor de actuele bezoekersinformatie, kunt u terecht op de website van het museum.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Marcel Jans
  • Foto's: Marcel Jans

Gerelateerde boeken

De levensroman van Johannes Post