TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Graf Erwin Michael Joseph

Dit graf ligt op de Protestantse Begraafplaats. Het graf heeft de aanduiding "Joodse Begraafplaats" gekregen.

Het is het graf van Erwin Michael Joseph, die op 16 september 1942 werd vermoord door de mannen die hadden beloofd hem naar een onderduikadres te brengen. Hij werd 16 jaar.

De daders waren Henk Brandhorst, die na de oorlog de plek in het bos aanwees waar ze hem begraven hadden en voor de moord drie jaar gevangen heeft gezeten, en Josephus Mathias Pius Germanus Maria Peerbooms, een verzetsstrijder die later vanwege verdenking van verraad is geliquideerd.

Op het graf staat de tekst:
Jewish refugee from nazism
murdered by men promising safety
His parents survived
Hidden by local citizens


Zijn moeder pleegde kort na de oorlog zelfmoord.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)