TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

U-Boot Bunker Hornisse

Deze Duitse U-boot bunker bevindt zich in Bremen. De bunker was 362m x 68m groot en het dak van de bunker was 4,5m dik. De bouw van de bunker is gestart in maart 1944 en is nooit voltooid.

De nooit volledig voltooide bunker maakte deel uit van het Deschimag AG Weser complex en moet in samenhang gezien worden met de Valentinbunker in Farge. In Hornisse (horzel) zouden secties voor het type XXI gebouwd worden die in Valentin geassembleerd en afgebouwd zouden worden. Hornisse was één van de drie geplande locaties waar drie secties gebouwd zouden worden, de andere secties zouden worden gefabriceerd in de bunkerwerf Wespe in Wilhelmshaven (alleen gepland) en Fink in Hamburg (voltooid, restanten nog aanwezig).

De bunker zou uit vier delen gaan bestaan. Aan de achterzijde een werkplaats met twee etages, daarna het gedeelte waar maandelijks 42 secties geproduceerd zouden worden, dan een reparatiegedeelte voor U-Boten en tenslotte een dok en sluis.

Voor de bouw van de bunker kon men als basis een niet geheel voltooid dok gebruiken met een lengte van 360 meter en breedte van 60 meter. Dit dok was gegraven om slagschepen te gaan bouwen in het kader van het Z-plan, de uitbreiding van de Kriegsmarine. Twee van de tien geplande slagschepen van de H-klasse zouden gebouwd worden bij de AG Weser, ‘J’ en ‘N’. Van ‘J’ was de bouw al begonnen in 1939, dit werd echter stopgezet ten faveure van de bouw van U-Boten.

Het simpele idee was het dok te verbunkeren, zodat er relatief eenvoudig een bomvrije locatie voor de fabricage en reparatie van U-boten zou kunnen worden gemaakt. Later bleek echter dat zelfs de dikste gewapend beton daken niet bestand waren tegen de nieuwste bommen in het geallieerde arsenaal..Hornisse zou net als Valentin een dakdikte krijgen van 4,5 meter maar de Grand slam en Disney bommen drongen daar doorheen. Zeer waarschijnlijk zou het dak dan ook nog extra versterkt gaan worden.

De werkzaamheden begonnen in het najaar van 1944. Net als bij de Valentin bunker en vele andere projecten in het Derde rijk werden voor de bouw dwangarbeiders gebruikt. (gebruikt is in deze betekenis juist, verbruikt zou ook kunnen) Bij Hornisse werden concentratiekampgevangenen ingezet die zonder juiste kleding en hulpmiddelen zware arbeid moesten verrichten.

Doordat Valentin voorrang kreeg bij het toewijzen van materieel en grondstoffen schoot de bouw niet erg op, verder waren door een bombardement in maart 1945 kranen, betonmixers, pompen en leidingen beschadigd en werd het werk min of meer stil gelegd. Alleen het achterste gedeelte was gereed. Na de oorlog werd een deel van de bunker opgeblazen. Op het resterende deel is in 1968/69 een kantoorpand gebouwd.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)