TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Monument J.H. Bosch en G.L. Rutgers

Het monument in het Belastingkantoor in Enschede is opgericht ter nagedachtenis aan twee belastingambtenaren die op 31 maart 1945 (ťťn dag voor de bevrijding van Enschede) door de bezetter zijn doodgeschoten.

De namen van de twee slachtoffers luiden:

De heren J.H. Bosch (inspecteur der invoerrechten en accijnzen) en G.L. Rutgers (grenscommies).

Beide ambtenaren maakten deel uit van het verzet gedurende de Duitse bezetting. Op 31 maart 1945 werd door een zekere Huschka (een voor de bezetter werkende verrader die geÔnfiltreerd was in de verzetsgroep) een bijeenkomst belegd omdat er belangrijke informatie zou zijn over de op handen zijnde bevrijding. De bijeenkomst werd belegd aan de Sumatrastraat nummer 3 te Enschede, de woning van de familie Ter Borg. Toen iedereen aanwezig was deed de Sicherheitsdienst (SD) een inval waarbij alle aanwezigen ter plaatse werden doodgeschoten.

Mevrouw Ter Borg werd nog wel in de gelegenheid gesteld om haar kind naar de buren te brengen, waar zij het afgaf met de mededeling ''Ze gaan mij doodschieten, mijn man is al dood''. Inderdaad werd zij bij terugkeer in de gang doodgeschoten. In totaal kwamen hier negen mensen om het leven, te weten: G. ter Borg (69 jaar), G.E. ter Borg (40 jaar), J ter Borg-Elferink (39 jaar), A. van Essen (33 jaar), J.J.Francoys (38 jaar), W. Mink (38 jaar), J.H. Wennink (31 jaar), P. Zandbergen (36 jaar), en G.L. Rutgers (32 jaar).

Direct daarna begaf de SD zich met Huschka naar de woning van Bosch die een vooraanstaande rol in het verzet speelde. Hij werd meegevoerd naar de synagoge aan de Prinsenstraat die toen dienst deed als gevangenis, waar hij nog diezelfde avond in de tuin werd gefusilleerd.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Fedor de Vries & Andrť van Aarsen
  • Foto's: Andrť van Aarsen