Ferme de la Belle Alliance

Voor aanvang van de slag inspecteerde Napoleon hier zijn troepen. Een prachtig schouwspel moet zich hier toen hebben afgespeeld. Toen de veldslag op zijn einde liep overzag Napoleon van hieruit het terrein. Hij hoopte met een laatste offensief het verloop van de veldslag te keren. Napoleon beval zijn Garde de laatste aanval in te zetten door van hier via de landweg Wellington's rechterflank aan te vallen. Dit bleek echter tevergeefs. Later die avond, toen de Fransen waren verslagen en op de vlucht waren, ontmoette de twee grote geallieerde legeraanvoerders Wellington en BlŁcher (Pruissen) elkaar bij deze hoeve.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)