TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Nederlandse Oorlogsgraven Noorder Begraafplaats Leeuwarden

De Nederlandse Oorlogsgraven
Op de Noorder Begraafplaats in Leeuwarden zijn Nederlandse Oorlogsgraven uit de Tweede Wereldoorlog.

Op een ereveld zijn 15 Verzetsstrijders begraven. Bij sommige graven is later de echtgenote bijgezet. Elk graf heeft een eigen 2 meter hoog en smal zuiltje, bekroond met een gebeeldhouwde vlam en de Nederlandse leeuw in reliŽf. Deze zuiltjes zijn ontworpen door de Amsterdamse architect ir. M.F. Duintjer onder het motto "Toortsen branden op de terpen"

De te lezen Friese tekst op de zuiltjes met de Nederlandse vertaling:
FALLEN YN 'E STRIID
TSJIN ŘNRJOCHT EN SLAVERNIJ
DAT WIJ YN FREDE FOAR
RJOCHT EN FRIJDOM WEITSJE'

Deze tekst op de zuiltjes is een bekroonde spreuk van J. de Vries uit Balk:

De Nederlandse vertaling is: Gevallen in de strijd tegen onrecht en slavernij, opdat wij in vrede voor recht en vrijheid waken

De te lezen tekst vůůr de graven en zuiltjes in het betegelde pad:
Erehof gevallenen verzet 1940 Ė 1945

Voor de zuiltjes ligt een tekstplaat met daarop de naam en data van geboorte en geboorteplaats en overlijden en overlijdensplaats. Met in het hoofd de datum van bevrijding van Friesland half april is het moeilijk te begrijpen dat acht van de mannen die hier zijn begraven, op 11 april 1945 zijn gefusilleerd, enkele dagen voor de bevrijding. Zij maakten deel uit van een groep van 14 mannen die op die dag bij Dronrijp werden doodgeschoten door de Duitsers als represaille voor de sabotage aan de spoorlijn bij dat dorp.
Onder hen ook drie broers Wierda:
Egbert,Erehof Mark Wierda
Klaas Jan Wijpcke Wierda
Hyltje Wierda


Hyltje Wierda was net 20 jaar oud. De drie broers zijn bij elkaar begraven (foto 3) waardoor hun drie zuiltjes dicht bijeen staan. De overige zuiltjes staan solitair. Een aantal van de verzetsstrijders die hier begraven liggen waren eerst in Dronrijp begraven, maar werden later overgebracht naar de Noorderbegraafplaats. In eerste instantie zijn ze op de derde afdeling begraven, maar uiteindelijk werden hun stoffelijke resten verplaatst naar deze Erebegraafplaats.

Namen van de gevallenen die hier begraven zijn:

Jan Visser, 14-4-1945
Sijbrandus Pietersma, 1-4-1945
Gerben Ypma, 16-8-1944
Johannes Nieuwland, 11-4-1945
Egbert Mark Wierda, 11-4-1945
Hijltje Wierda, 11-4-1945
Klaas Jan Wijpcke Wierda, 11-4-1945
Hendrik Jan de Jong, 11-4-1945
Douwe Tuinstra, 11-4-1945
Heinrich Harder, 27-4-1945
Hinne Krolis, 22-1-1945
Ruurd Kooistra, 11-4-1945
Krijn van den Helm, 25-8-1944
Aris Heijdenrijk, 22-1-1945
Folkert Wierda, 10-4-1945

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)