Op ontdekkingsreis naar historische bezienswaardigheden? Download de TracesOfWar-app direct in Google Play of in de Apple App Store.

Plaquettes Provinciehuis Leeuwarden

In het Provinciehuis zijn een aantal plaquettes ter nagedachtenis aan:

De burgemeester van Utingeradeel en de burgemeester van Wymbritseradiel, die beiden tijdens de bezettingsjaren door oorlogsgeweld zijn omgekomen.

Jhr. mr. P.M. van Baerdt van Sminia (burgemeester van Utingeradeel) en mr. S.M. van Haersma Buma (burgemeester van Wymbritseradiel).

Jhr. mr. P.M. van Baerdt van Sminia werd geboren op 27 maart 1901 in Leeuwarden. Tijdens de bezetting heeft hij een gevangene uit een cel in het gemeentehuis bevrijd. Deze gevangene was de heer Sjerp de Vries, destijds opzichter van gemeentewerken van Utingeradeel. Hij maakte deel uit van een verzetsgroep en wist veel van het ondergrondse werk in de gemeente. Daarom werd hij door de burgemeester losgelaten. Van Baerdt van Sminia had zelf ook kunnen vluchten, maar hij deed dit niet om anderen niet in gevaar te brengen. Na zijn arrestatie op 5 mei 1944, door verraad van de veldwachter-conciŽrge Pieter Bergsma, liet het verzet hem weten een poging te zullen ondernemen om hem te bevrijden. Ook dit aanbod wees de burgemeester van de hand. Hij stierf op 15 april 1945 te Sandborstel (Duitsland).

Burgemeester Sijbrand Marinus van Haersma Buma was de oprichter van het Legioen Oud-Frontstrijders (L.O.F.), een verzetsorganisatie van oud-militairen. Op 3 februari 1941 belegde de bezetter een bijeenkomst in Leeuwarden, waarbij de burgemeesters en gemeentelijke politiechefs aanwezig moesten zijn. Na afloop werd Van Haersma Buma gearresteerd, omdat hij een uitgezaagd dubbeltje ('koninginnekopje') op zijn revers droeg. Eind februari moest hij zich hiervoor verantwoorden voor een Duitse instantie in Den Haag. Van Haersma Buma weigerde een verklaring te ondertekenen waarin stond dat hij de beeltenis van zijn 'ehemalige KŲnigin' had gedragen. Vervolgens werd hij uit zijn burgemeestersambt ontheven. Op 7 mei 1941 werd Van Haersma Buma gearresteerd, toen hij clandestien in cafť 'Het Park' een vergadering van burgemeester en wethouders bijwoonde. Via 'Het Oranje Hotel' in Scheveningen werd hij overgebracht naar Kamp Amersfoort. Vervolgens werd hij weggevoerd naar het concentratiekamp Neuengamme, waar hij op 11 december 1942 overleed.

Ambtenaar Bernardus ten Hulscher die door de bezetter op 18 augustus 1944 in kamp Vught is gefusilleerd.

Bernardus ten Hulscher werd geboren op 22 maart 1895 in Leeuwarden. Hij was commies ter provinciale griffie van de afdeling FinanciŽn en behoorde tot de medewerkers van het Nationaal Steunfonds. Hij haalde gelden voor onderduikers en verzetsmensen op. Ten Hulscher was een van de naaste medewerkers van Jan Everhuis (medeoprichter van het NSF).

Op 19 juli 1944 werd Ten Hulscher gearresteerd ten gevolge van een inval van de bezetter in Tamminga's pakhuis aan de Schrans te Leeuwarden. In dit pand lag de administratie van het NSF opgeslagen. Ten Hulscher werd eerst naar Groningen en daarna naar kamp Amersfoort gebracht. Op 16 augustus werd hij op transport gesteld naar het concentratiekamp Vught, waar hij twee dagen later werd gefusilleerd.

30 soldaten van Bataljon "Friesland", gesneuveld in Nederlands-IndiŽ (1945-1948.

Tekst op het Monument:
WIJ EREN EN GEDENKEN ONZE
GESNEUVELDEN VAN HET
BATALJON FRIESLAND IN INDONESIň

1945 - 1948

A. BRUINSMA - A. LAUTENBACH
E. POOL - K. MACHIELA
H. BRANDER - G. SIMON
SJ. BUMA - W. KOENES
K. v.d. WEIDE - F.T. SALVERDA
I. GREYDANUS - J. LUINSTRA
R. BEVERDAM - J. MOESELAAR
F.H. LATUPARISSA - B. ATTEMA
A. de HAAN - M. SCHONTHALLER
K. OOMS - K. BREEUWSMA
D. SCHILSTRA - W. KROEZE
S. WIND - H. VISSER
A.D. v.d. KLEY - G. OOSTENVELD
J. STRIKWERDA - J. LEENSTRA
C. ZEYLEMAKER - M. REKKER

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)