Monument Burgerslachtoffers Manila 'Memorare'

Dit monument herdenkt de inwoners van Manila die tijdens de slag om Manila om het leven zijn gekomen. De tekst op het monument luidt:
"This memorial is dedicated to all those innocent victims of war, many of whom went nameless and unknown to a common grave, or even never knew a grave at all, their bodies having been consumed by fire or crushed to dust beneath the rubble of ruins."

"Let this monument be the gravestone for each and every one of the over 100,000 men, women, children and infants killed in Manila during its battle of liberation, February 3 - March 3, 1945. We have not forgotten them, nor shall we ever forget."

"May they rest in peace as part now of the sacred ground of this city: the Manila of our affections."


Dit kan men als volgt vertalen:
"Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan de onschuldige oorlogsslachtoffers, waarvan velen onbekend bleven en naamloos in een massagraf werden begraven, of zelfs nooit een graf hebben gekregen, hun lichamen zijn geconsumeerd door vuur of verpulverd tot stof onder het puin van de ruÔnes."

"Laat dit monument de grafsteen zijn voor elk van de meer dan 100.000 mannen,vrouwen en kinderen die in Manila zijn omgekomen tijdens de bevrijdingsslag van 3 februari tot 3 maart 1945. We zijn hun niet vergeten, nog zullen wij ooit vergeten."

"Moge zij in vrede rusten als onderdeel van de heilige grond van deze stad: de Manila van onze affecties."

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)