TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Gedenkteken Us Blau Hiem

De plaquette was oorspronkelijk geplaatst aan de zijgevel van de jeugdherberg "Us Blau Hiem". De naam staat voor een jeugdherberg waar geen alcohol wordt geschonken.
Het begrip geheelonthouding en de organisatie van geheelonthouders dateren uit de tweede helft van de negentiende eeuw, toen door de slechte woon- en werkomstandigheden het drankgebruik onder arbeiders sterk was toegenomen. Voor de Tweede Wereldoorlog was de geheelonthouders beweging Ė net als de rest van de samenleving Ė sterk verzuild. Er waren socialistische, protestants-christelijke en rooms-katholieke en liberale geheelonthoudersverenigingen.

De plaquette is overgedragen aan de Historische Vereniging Appelscha. Bij een brand in hun clubhuis is de plaquette verloren gegaan en hij is dan ook niet meer te bezichtigen. Gelukkig hebben we de foto nog.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Bert Deelman
  • Foto's: Bert Deelman

52.921389, 6.344437

Lees meer (3)