De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Inleiding

  Het 508th Parachute Infantry Regiment werd op 6 oktober 1942 geformeerd en uiteindelijk ingedeeld bij de 82nd Airborne Division. De eenheid nam deel aan D-Day, Market Garden en de Slag om de Ardennen. Op 25 november 1946 werd de eenheid in de Verenigde Staten weer opgeheven.

  Na de Tweede Wereldoorlog werd de traditie van deze eenheid hoog gehouden door achtereenvolgens het 508th Airborne Infantry Regiment, het 508th Airborne Regimental Combat Team en het 508th Airborne Battalion Combat Team.
  Op 26 mei 2006 werd door de nieuwe naamgeving van het 1-508th Airborne Battalion Combat Team en 2-508th Airborne Battalion Combat Team in 1st en 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, het 508th Parachute Infantry Regiment weer in ere hersteld.

  Definitielijst

  D-Day
  De dag dat de invasie van West-Europa plaatsvond op 6 juni 1944. Na een lange misleidingsoperatie vielen de geallieerden op vijf plaatsen op de Normandische kust de stranden binnen om zo hun opmars naar Nazi-Duitsland te beginnen. Hoewel D-Day vaak als Decision Day wordt gezien, is dit niet geheel correct. De D staat in dit geval gewoon voor Day, in het militaire jargon wordt namelijk gesproken van een operatie op Dag D, beginnend op Uur U.
  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Afbeeldingen

  Het 508th Parachute Infantry Regiment insigne Bron: Wilco Vermeer.

  Geschiedenis

  Ontstaan
  Het 508th Parachute Infantry Regiment werd op 6 oktober 1942 opgericht en op 20 oktober geactiveerd te Camp Blanding, Florida. Volgens de oprichtingsopdracht diende de eenheid 140 officieren, vier onderofficieren en 1856 manschappen te bevatten. Er mochten 278 manschappen met de rang van Private bij de eenheid worden gevoegd als ‘overschot’, dus boven de afgesproken aantallen. De eenheid werd op dat moment toegevoegd aan Airborne Command. Op 16 oktober 1942 werden 327 manschappen van het 507th Parachute Infantry Regiment overgeheveld naar het 508th Parachute Infantry Regiment om de staf van 1st Battalion te formeren en de leidinggevende functies bij 2nd en 3rd Battalion te bemannen.

  Op 5 februari 1943 vertrok 508th PIR naar Fort Benning, Georgia, waar de parachutetraining plaatsvond. Na deze opleiding trok het regiment op 25 maart 1943 naar Camp Mackall, North Carolina waar het tot 19 december 1943 aanvullende praktische training ontving. Na diverse manoeuvres en trainingen, verhuisde het regiment op 20 december 1943 naar Camp Shanks, New York. Op 27 december vertrok het regiment naar de haven van New York voor de overtocht naar Europa. In de haven van New York ging men op Pier 64 aan boord van de U.S.A.T. James Parker (U.S.A.T. = United States Army Transport). Op 28 december vertrok het schip naar Belfast, Noord-Ierland, waar het op 9 januari 1944 aankwam.

  Aangekomen in Noord-Ierland, werd het 508th PIR gestationeerd te Camp Cromore voor aanvullende training. Op 10 maart 1944 vertrok het regiment weer per trein naar Belfast om ingescheept te worden voor Glasgow, waarna het per trein verder reisde. Op 13 maart 1944 arriveerde het te Wollaton Park, aan de rand van Nottingham. Hier werden de manschappen voorbereid op de invasie van West-Europa, die op 6 juni 1944 zou plaatsvinden. Op 29 mei 1944 werden de manschappen ingelicht dat de invasie aanstaande was en dat het kamp zou worden afgesloten van de buitenwereld. Hierna volgde een verplaatsing van de eenheden naar de vliegvelden RAF Folkingham, RAF Saltby en RAF Cottesmore. Hier werden ze verder ingelicht over de doelen voor D-Day.

  D-Day, 6 juni 1944
  Op 5 juni 1944 gingen de militairen aan boord van hun vliegtuigen. De eerste leden van het 508th PIR die op Franse grond moesten landen, waren de leden van de diverse Pathfinder Teams. Dit waren vrijwilligers die op de Pathfinder School te RAF North Witham een gespecialiseerde opleiding gevolgd hadden. Zij zouden als eerste landen en hadden als taak de diverse landingszones te markeren met rooksignalen. De Pathfinders vertrokken vanaf North Witham om 21.30 uur op 5 juni 1944, aan boord van 20 C-47 toestellen behorende tot 9th Troop Carrier Command Pathfinder Group. Verdeeld over drie zogenaamde Chalk’s, Chalk 16, Chalk 17 en Chalk 18, werden achtereenvolgens Pathfinders van 1st Battalion 508th Pathfinders (Serial 5, Plane 16, C-47 Tail # 42 – 92843), 2nd Battalion 508th Pathfinders (Serial 5, Plane 17, C-47 Tail # 42-93096) en 3rd Battalion 508th Pathfinders (Serial 5, Plane 18, C-47) overgevlogen naar Dropzone N (DZ "N") ten noorden van Picauville, het doel van 508th Parachute Infantry Regiment.

  Tussen 02.08 uur en 02.20 uur was de geplande landing in Normandië, nabij Picauville. De Dropzone ten noorden van het dorp zou in vier series benaderd worden. Toen de Franse kust werd bereikt kwamen de toestellen in bewolking en in zwaar luchtafweer terecht. Het merendeel van de troepen kwam verspreid terecht ten oosten van de dropzone, nabij de rivier de Merderet. Sommigen kwamen zelfs 9 kilometer ten zuiden van Cherbourg terecht. Veel van de voorraden vielen in vijandelijke handen of belandden in de rivieren de Merderet en de Douve. Diverse groepen organiseerden zich ter plekke met manschappen die ze om zich heen wisten te verzamelen. Alleen Company G kwam bij elkaar terecht en wist zich in de omgeving van Sainte-Mère-Eglise te organiseren.

  Uiteindelijk wist men vier afzonderlijke groepen te organiseren: Group L onder bevel van ColonelLindquist, Group W onder bevel van Major Warren, Group S, onder bevel van Lieutenant Colonel Shanley en Group G. Group G bestond voornamelijk uit manschappen van Company G onder bevel van Captain Novak en een kleine groep van 25 manschappen onder bevel van Captain Simonds. Alle groepen bevatten manschappen van 508th PIR, 507th PIR, 505th PIR en zelfs van de 101st Airborne Division. De Groups namen diverse van de oorspronkelijke doelen in de omgeving waar ze zich bevonden, voor hun rekening. Op 11 juni kon men de diverse onderdelen van 508th PIR enigszins reorganiseren tot de oorspronkelijke formaties. Het regiment bleef tot 9 juli 1944 in de frontlinies, waarna het als divisiereserve werd opgesteld ter voorbereiding van de terugkeer naar Engeland. Van 12 tot 15 juli trok 508th PIR via Utah Beach terug naar Southampton, Engeland om per trein weer naar de thuisbasis in Nottingham te worden vervoerd. Tijdens de strijd in Normandië had de eenheid 2055 manschappen ingezet, waarvan er 336 omkwamen tijdens de strijd of daarna overleden aan hun verwondingen. Er raakten 650 manschappen gewond en 165 man raakten vermist.

  Market Garden
  De volgende operatie waar 508th PIR bij werd betrokken was Market Garden. Op 17 september 1944 om 10.00 uur vertrokken met drie vluchten de manschappen vanaf RAF Langar en RAF Fulbeck. Ondanks het luchtafweer waren de verliezen onderweg minimaal. Om 13.28 uur sprongen achtereenvolgens 1st Battalion, 2nd Battalion en 3rd Battalion boven Dropzone "T" ten noorden van Groesbeek. 1st en 2nd Battalion kwamen precies op de locatie terecht en 3rd Battalion iets ten zuiden ervan. De eenheden konden zich zonder al te veel problemen verzamelen en naar hun doelen vertrekken. 1st en 3rd Battalion namen hun aanvankelijke doelen tegen 18.55 uur in. 2nd Battalion ondervond meer tegenstand en wist haar doel om 20.30 uur in te nemen.

  Tijdens Market Garden ondernam 508th PIR aanvallen op de Waalbrug, de brug over het Maas-Waalkanaal bij Honinghutje en Duitse verdedigingsposities rond Groesbeek. Na Market Garden bleef het nog geruime tijd in de omgeving van Nijmegen en werd het op 7 oktober 1944 bij Bemmel ingezet. Hier opereerde 508th PIR onder bevel van de Britse 53rd Infantry Division. Voor deze operatie was een Regimental Combat Team geformeerd bestaande uit het 508th PIR, het 319th Field Artillerie Battalion, Company D van het 307th Parachute Engineer Battalion en Battery B van het Anti-Aircraft Anti-Tank Battalion. Het Regimental Combat Team vertrok bij Bemmel op 28 oktober 1944 en kwam in Nijmegen te liggen waar het op 2 november 1944 werd afgelost door de Britse 231st Infantry Brigade. Op 10 november 1944 kwam het 508th PIR weer onder bevel van de 82nd Airborne Division.

  Tijdens de gevechten in Nederland kwamen 168 manschappen om of overleden aan hun verwondingen, raakte 469 man gewond en 66 vermist.

  De Slag om de Ardennen
  Na de strijd in Nederland werd 508th PIR op 14 november 1944 overgebracht naar Sissonne in Noord-Frankrijk om bij te komen van de strijd en te reorganiseren. De rust zou echter van korte duur zijn. Op 17 december 1944 werd de eenheid naar de Ardennen gezonden om de Duitse opmars te weerstaan. De operatie in de Ardennen begon voor het 508th Parachute Infantry Regiment in Werbomont, België, ten zuiden van Luik. Op 19 december 1944 nam de 508th PIR posities in bij het nabijgelegen Chevron. Hier wist het regiment de Duitse opmars tot 24 december tegen te houden, waarna het werd teruggetrokken op een nieuwe verdedigingslinie. Het 508th PIR bleef in de verdedigende positie tot de 82nd Airborne Division op 3 januari 1945 in de tegenaanval ging. Bij deze aanval fungeerde het regiment als reserve. Het 508th PIR werd op 7 januari 1945 weer offensief ingezet nabij Thier-du-Mont. Na deze aanval ging de eenheid in reserve tot de divisie werd afgelost door de 2nd Infantry Division op 21 januari 1945. Op 26 januari kwam het 508th PIR wederom in actie in België rond Holzheim nabij de Duitse grens ten oosten van St. Vith; daar bleef het regiment actief tot 21 februari.

  Tijdens de Slag om de Ardennen werden 134 manschappen gedood of overleden aan hun verwondingen, raakte 679 man gewond en 23 vermist.

  Einde van de Tweede Wereldoorlog
  Op 22 februari 1945 vertrok de eenheid wederom naar Camp Sissonne in Frankrijk om op 5 april te worden ontheven van dienst bij de 82nd Airborne Division. Het 508th Parachute Infantry Regiment kwam hierna onder directe leiding van de First Allied Airborne Army en vertrok naar Chartres. Het plan was om de eenheid in te zetten bij de bevrijding van POW-kampen door middel van luchtlandingsoperaties. Uiteindelijk vonden deze niet meer plaats. Eind mei 1945 keerde de eenheid terug in Sissonne, maar ze werd vrij snel overgeplaatst naar Frankfurt om als General Eisenhower’s Honor Guard op te treden bij het SHAEF hoofdkwartier, welke positie het tot 6 oktober 1946 bekleedde.

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontving één militair van het 508th Parachute Infantry Regiment, 1st Sergeant Leonard A. Funk, de Medal of Honor. 19 manschappen ontvingen hoge buitenlandse onderscheidingen, 14 het Distinguished Service Cross (Cpl Walter J Bednarz, 1/Lt John P Foley, 1/Sgt Leonard Funk, Sgt Charles A Gushue, S/Sgt Alvin H Henderson, Sgt Lyle K Kumler, 1/Lt George D Lamm, Pvt John A Lockwood, Lt Col Louis G Mendez Jr, Pfc Harold L Parris, 1/Lt Lloyd L Pollette, Cpl Ernest T Roberts, S/Sgt Frank L Sirovica, Pfc Otto K Zwingman), 3 de Legion of Merit, 118 de Silver Star Medal, 7 de Soldiers Medal en 378 de Bronze Star Medal.

  Na de Tweede Wereldoorlog
  In november 1946 keerde het 508th PIR terug richting de Verenigde Staten, waar het op 25 november 1946 te Camp Kilmer, New Jersey werd gedeactiveerd.

  Na deactivatie werd 508th PIR op 16 april 1951 gereactiveerd als het 508th Airborne Infantry Regiment te Fort Bragg, North Carolina. Hierbij werd de eenheid wederom onder bevel van de 82nd Airborne Division geplaatst. De eenheid kwam onder bevel van Colonel Joseph P. Cleland. In augustus 1951 werd het 508th Airborne Regimental Combat Team geformeerd te Fort Banning, bestaande uit de belangrijkste onderdelen van het 508th Airborne Infantry Regiment. Later werden hier nog het 320th Airborne Field Artillery Battalion, de 598th Airborne Engineer Company, de 519th Airborne Quartermaster Company en de 427th Airborne Anti-Aircraft Artillery Battery aan toegevoegd.

  Na intensieve training werd het 508th Airborne Regimental Combat Team in juli 1955 overgeplaatst naar Japan. In juli 1956 keerde de eenheid terug naar de Verenigde Staten, waar de eenheid werd ingezet om de te reactiveren 101st Airborne Division op te bouwen. Op 27 maart 1957 werd het 508th Airborne Infantry Regiment wederom gedeactiveerd. Deze deactivatieperiode duurde tot 1946, waarna het 1st Battalion tijdelijk werd gereactiveerd voor operaties in de Dominicaanse Republiek, Vietnam, Grenada en de Sinaï woestijn als onderdeel van de 82nd Airborne Division. Het bataljon werd in juli 1985 weer op non-actief gesteld, maar op 10 juli 1987 weer geformeerd door omzetting van het 187th Infantry Regiment. Deze eenheid diende in Grenada en werd op 15 oktober 1994 in Panama weer inactief gemaakt. Op 27 april 1996 werd in Italië weer een 1-508th Airborne Battalion Combat Team geformeerd dat deelnam aan de strijd in Bosnië. Op 12 juni 2000 werd het 508th onderdeel van de 173rd Airborne Brigade en nam het deel aan de strijd in Irak en Afghanistan. Op 26 mei 2006 werden 1-508th en 2-508th ingedeeld bij het 4th Brigade Combat Team, 82nd Airborne Division en namen ze deel aan Operation Enduring Freedom in Afghanistan. Vanaf dat moment werden de beide bataljons weer aangeduid onder de oude namen 1st en 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment. Hierdoor bestaat er in feite vanaf 26 mei 2006 weer een 508th Parachute Infantry Regiment, voor het eerst formeel onder deze naam sinds 25 november 1946. In april 2008 keerden beide bataljons terug naar Fort Bragg, North Carolina.

  Definitielijst

  Artillerie
  Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
  Brigade
  Bestond meestal uit twee of meer Regimenten. Kon onafhankelijk of als een deel van een Divisie dienen. Soms waren ze deel van een Korps in plaats van een Divisie. In theorie bestond een Brigade uit 5.000 - 7.000 man.
  D-Day
  De dag dat de invasie van West-Europa plaatsvond op 6 juni 1944. Na een lange misleidingsoperatie vielen de geallieerden op vijf plaatsen op de Normandische kust de stranden binnen om zo hun opmars naar Nazi-Duitsland te beginnen. Hoewel D-Day vaak als Decision Day wordt gezien, is dit niet geheel correct. De D staat in dit geval gewoon voor Day, in het militaire jargon wordt namelijk gesproken van een operatie op Dag D, beginnend op Uur U.
  divisie
  Bestond meestal uit tussen de een en vier Regimenten en maakte meestal deel uit van een Korps. In theorie bestond een Divisie uit 10.000 - 20.000 man.
  invasie
  Gewapende inval.
  offensief
  Aanval in kleinere of grote schaal.
  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Afbeeldingen

  U.S.A.T. James Parker (AP-46). Bron: U.S. Army photo.
  Hq en Hq Company, 508th PIR in Ravenoville Bron: U.S. Army photo.
  Troopers van 508th maken de landingszone bij Groesbeek vrij Bron: 508th Parachute Infantry Regiment.
  508th PIR Mortar Team in de Belgische Ardennen Bron: Wilco Vermeer.
  Wollaton Park Castle, Hoofdkwartier 508th PIR tijdens hun verblijf aldaar. Bron: Wilco Vermeer collection.

  Structuur

  Structuur:

  Staff:

  Commanding Officer:
  Lieutenant Colonel Roy E. Lindquist
  (20 oktober 1942 – 3 december 1945)
  Lieutenant Colonel Otho E. Holmes
  (3 december 1945 - ?)
  Executive Officer:
  Lieutenant Colonel Thomas J.B. Shanley
  (24 juli 1944 - 1946)
  Operations Officer:
  Colonel Thomas J.B. Shanley
  (20 oktober 1942 – juni 1943
  Captain William H. Nation
  (22 juni 1943 - 31 januari 1945, KIA)
  S-2:
  1st Lieutenant John A. Breen
  (? – 17 juli 1943)
  Captain John A. Breen
  (17 juli 1943 - ?)
  Regimental Adjutant:
  1st Lieutenant Melvin V. Peterson
  (? – 17 juli 1943)
  Captain Melvin V. Peterson
  (17 juli 1943 - ?)
  Liaison Officer:
  Captain Chester E. Graham
  (augustus 1944 - ?)
  Surgeon:
  1st Lieutenant Briand N. Beaudin
  Medic:
  1st Lieutenant Victor E. Koerper
  (? – 17 juli 1943)
  Captain Victor E. Koerper
  (17 juli 1943 - ?)
  Chaplains:
  Lieutenant James L. Elder
  (november 1942)
  Lieutenant Ignatius Maternowski
  (november 1942)


  Headquarters Company:

  Commanding Officer:
  Captain Robert Abraham


  1st Battalion:

  Commanding Officer:
  Lieutenant Colonel Herbert Batcheller
  (? – 6 juni 1944 KIA)
  Lieutenant Colonel Shields Warren Jr.
  (6 juni 1944 - ?)
  Headquarters Company:

  Commanding Officer:
  Captain Gerard A. Ruddy
  (? – 6 juni 1944 KIA)
  Company A:

  Commanding Officer:
  Captain Jonathan E. Adams
  Company B:

  Commanding Officer:
  Captain Royal R. Taylor
  Company C:

  Commanding Officer:
  Captain Walter H. Silvers
  (februari 1944 – juli 1944)


  2nd Battalion:

  Commanding Officer:
  Lieutenant Colonel Thomas J.B. Shanley
  (juni 1943 – 24 juli 1944)
  Major Otho E. Holmes
  (24 juli 1944 – 11 december 1944)
  Lieutenant Colonel Holmes
  (11 december 1944 – 3 december 1945)
  Headquarters Company:

  Commanding Officer:
  Captain Chester E. Graham
  (? - Augustus 1944)
  Company D:

  Commanding Officer:
  1st Lieutenant Norman McVicar
  Company E:

  Commanding Officer:
  Captain Eugene Hatland
  Lieutenant Adolph F. "Bud" Warnecke (1944)
  Company F:

  Commanding Officer:
  1st Lieutenant Chester E. Graham
  (november 1942 – maart 1943
  Captain Francis E. Flanders
  (maart 1943 – 7 juni 1944 KIA)
  Lieutenant Lloyd L. Polette Jr.
  (7 juni 1944 – 22 januari 1945 KIA)


  3rd Battalion:

  Commanding Officer:
  Major Louis G. Mendez Jr.
  (? – 17 juli 1943)
  Lieutenant Colonel Louis G. Mendez Jr.
  (17 juli 1943 - ?)
  Headquarters Company:

  Commanding Officer:
  1st Lieutenant Malcolm D. Brannen
  Company G:

  Commanding Officer:
  Captain Frank J. Novak
  Company H:

  Commanding Officer:
  Captain Hal M. Creary
  (? – 6 juni 1944 KIA)
  Company I:

  Commanding Officer:
  1st Lieutenant John J. Daly
  ? - 4 juli 1944 KIA)
  2nd Lieutenant Francis L. Mahan (MG)

  Afbeeldingen

  Colonel Roy E. Lindquist Bron: Wikipedia.
  Lieutenant Colonel Herbert Batcheller Bron: Wilco Vermeer.
  Thomas J.B. Shanley (hier nog Major) Bron: Wilco Vermeer.
  Major Louis G. Mendez. Jr. Bron: Wilco Vermeer.

  Medal of Honor en Distinguished Service Cross ontvangers

  Medal of Honor ontvangers:

  Funk, Leonard A. Jr.
  (5 september 1945)
   Company C, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army

  Distinguished Service Cross ontvangers:

  Polette, Lloyd L., Jr. Company F, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Sirovica, Frank L. Staff Sergeant; Company G, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Roberts, Ernest T. Company D, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Lockwood, John A. Company D, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Zwingman, Otto K. Company D, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Kumler, Lyle Kay Company H, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Henderson, Alvin H. Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Foley, John Paul Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Bednarz, Walter J. Headquarters Company, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Gushue, Charles A. 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Stevens, Stanley E. Staff Sergeant; Company G, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Mendez, Louis Gonzaga, Jr.
  (1944)
   Commanding Officer, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Parris, Harold L.
  (8 augustus 1944)
   Company C, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Lamm, George D.
  (1945)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Funk, Leonard A. Jr.
  (22 januari 1945)
   Company C, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army

  Definitielijst

  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Afbeeldingen

  Medal of Honor Bron: WW2Awards.
  Distinguished Service Cross Bron: WW2Awards.

  Silver Star Medal ontvangers

  Silver Star Medal ontvangers:

  Polette, Lloyd L., Jr. Company F, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Simonds, George William S-3 Officer, Headquarters Company, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Haddy, Frank "Speck" Company D, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Polasky, Edward Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Wilde, Russell C. Commanding Officer, Company G, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Fitzpatrick, Lawrence G. "Larry" Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Adams, Jonathan E., Jr. "Jock" Commanding Officer, Company A, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Adams, Jonathan E., Jr. "Jock" Commanding Officer, Company A, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Goodale, Hoyt T. Company F, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Polette, Lloyd L., Jr. Company F, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Ruppe, Frank Medical Detachment attached to the 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Adams, Donald R. Medical Detachment attached to Company C, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Pollom, Lester Winner Headquarters Company, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Shanley, Thomas J.B. "Tom" Commanding Officer, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Svendsen, Theodore Q. Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Mangers, Robert G. Headquarters Company, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Hupp, Robert W. Technician 5th Class; Company C, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Warren, Shields, Jr. Commanding Officer, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Merritt, Kenneth J. "Rock" Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Cannon, Odell E. Company E, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Green, James E. Headquarters Company, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Millsaps, Woodrow W. Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Risnes, Marvin L. Company G, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Salva, Lawrence F. "Larry" Headquarters Company, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Taylor, Frank C.
  (1944)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Gouge, Howard H.
  (1944)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Lamm, George D.
  (1944)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Wilkins, Charles B. "Chuck"
  (1944)
   Company E, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Millsaps, Woodrow W.
  (1944)
   Commanding Officer, Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Gouge, Howard H.
  (1944)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Lindquist, Roy E.
  (14 juli 1944)
   Commanding Officer, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Garry, William J.
  (30 november 1944)
   Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Lamm, George D.
  (30 november 1944)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Bolger, Francis J.
  (1945)
   Company D, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  VanEnwyck, Sherman
  (1945)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Holmes, Otho Eugene
  (24 februari 1945)
   2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Traband, William H.
  (17 maart 1945)
   Company C, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Jones, Homer H.
  (20 mei 1945)
   Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Kurz, James Q. "Jim"
  (20 mei 1945)
   Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Combs, Rex G.
  (21 mei 1945)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Combs, Rex G.
  (22 mei 1945)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Funk, Leonard A. Jr.
  (6 juni 1945)
   Company C, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army

  Definitielijst

  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Afbeeldingen

  Legion of Merit en Soldiers Medal ontvangers

  Legion of Merit ontvangers:

  Chisolm, Robert E. Company I, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army

  Soldiers Medal ontvangers:

  Mitchell, Robert Mazyck Company I, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Taylor, John R. (US-508th PIR)
  (1944)
   Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army

  Definitielijst

  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Afbeeldingen

  Legion of Merit Bron: WW2Awards.
  Soldiers Medal Bron: WW2Awards.

  Bronze Star Medal ontvangers

  Bronze Star Medal ontvangers:

  Henderson, Roy J. Company C, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Adams, Jonathan E., Jr. "Jock" Commanding Officer, Company A, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Boone, John D. Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Boone, John D. Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Abbott, Edgar R. Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  McMahon, James J. "Mac" Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  LeFebvre, Henry E. "Hank" Headquarters Company, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Adams, Donald R. Medical Detachment attached to Company C, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Mitchell, Robert Mazyck Company I, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Goodale, Hoyt T. Company F, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Harrelson, Walter W. Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Risnes, Marvin L. Company G, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Shields, Robert D. Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Weaver, Robert J. Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Alexander, Mark James Executive Officer, Headquarters and Headquarters Company, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  King, Ernest J. (US-508th PIR) Company F, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Bollag, Marcel S. Service Company, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Beaudin, Briand N. Medical Detachment attached to the 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Lamoureux, Francis M. Company G, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Richardson, Fayette O. "Rich" Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Tibbetts, James D. Headquarters Company, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Polette, Lloyd L., Jr. Company F, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Hughes, William J. Headquarters Company, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Shanley, Thomas J.B. "Tom" Executive Officer, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  White, Robert B. Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Fritter, Richard E. Headquarters Company, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Hardie, John Private; Company C, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Smith, Richard J. Private First Class; Company C, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Zwingman, Otto K. Company D, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Bettelli, Aldo 1st Sergeant; 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Funk, Leonard A. Jr. Company C, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Hughes, William J. Company I, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Millsaps, Woodrow W. Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Shanley, Thomas J.B. "Tom" Executive Officer, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Boone, John D. Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Fritter, Richard E. Headquarters Company, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Robertson, James T. Company I, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Puffer, Arthur W. "Pop" Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Klinefelter, Phillip
  (1944)
   Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Preztos, Bruno S. "Gadget"
  (1944)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Albright, Barry E.
  (1944)
   Company E, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Haddy, Frank "Speck"
  (1944)
   Company D, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Infanger, Fredrick J.
  (1944)
   Company E, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Boccafogli, Edward C. "Bogie"
  (1944)
   Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Hamilton, Elbert F.
  (1944)
   Company D, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Ott, Edward V.
  (16 juli 1944)
   Headquarters Company, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Schmalz, Charles E.
  (1945)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Wilde, Russell C.
  (1945)
   Company H, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  VanEnwyck, Sherman
  (1945)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Taylor, Frank C.
  (1945)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Hernandez, Frank R.
  (1945)
   Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Taylor, Royal R.
  (1945)
   Headquarters Company, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  MacVicar, Norman MacClellan
  (1945)
   Company E, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Foley, John Paul
  (1945)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Smith, James W.
  (1945)
   Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Smith, James W.
  (1945)
   Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Ling, Walter J.
  (1945)
   Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  White, Robert B.
  (1945)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Dean, William A.
  (1945)
   Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Knapp, William F.
  (15 januari 1945)
   Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Mendez, Louis Gonzaga, Jr.
  (17 februari 1945)
   Commanding Officer, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Frigo, Lionel O. "Lee"
  (17 februari 1945)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Barrett, Walter Horace
  (22 mei 1945)
   Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Broderick, Robert J.
  (22 mei 1945)
   Company F, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Mendez, Louis Gonzaga, Jr.
  (22 mei 1945)
   Commanding Officer, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Taylor, Royal R.
  (22 mei 1945)
   Headquarters Company, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Layman, Fred H.
  (juli 1947)
   1st Platoon, Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Myers, Max
  (1 november 2013)
   508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army

  Definitielijst

  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Afbeeldingen

  Purple Heart ontvangers

  Purple Heart ontvangers:

  DeCarvalho, George M. Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Circelli, Frank J. Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Green, James E. Headquarters Company, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Murray, Roy W. Headquarters Company, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Pommerening, Melvin H. Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Johnson, Donald J. Headquarters and Headquarters Company, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Webb, Paul E. Company D, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Shields, Robert D. Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Slane, Francis J. Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Wood, Donald J. Headquarters Company, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Lane, John E. Company C, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Wynne, James T. Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Howard, James B. Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  DeCarvalho, George M. Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Batcheller, Herbert F. 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Judefind, John J. Company H, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Morris, Elwood Company H, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Saccone, Thomas P. Company H, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Cornbread, Donald Company H, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Latimer, Lewis W. Company H, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Bundy, Joe Company H, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Koziel, Daniel F. "Pappy" Headquarters Company, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Howard, James B. Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Heinz, Albert L. Headquarters Company, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Carriere, Raymond Headquarters Company, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Loewi, Andrew W. Company C, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Loewi, Andrew W. Company C, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Mathias, Robert Mason Company E, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  LeFebvre, Henry E. "Hank" Headquarters Company, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Hull, Otis Eugene "Gene" Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Infanger, Fredrick J. Company E, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  King, Ernest J. (US-508th PIR) Company F, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Bollag, Marcel S. Service Company, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Turner, Walter V. Company D, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Kwasnik, Frank Medical Detachment attached to the 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Benson, Robert W. Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Deem, Harry B. Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Scholz, Donald Rudolph Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Bolin, Raymond H. Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Smith, Talbert A. Headquarters Company, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Shankey, Joseph I., Jr. S-4 Officer, Headquarters Company, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Flanders, Francis E. Commanding Officer, Company F, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Maternowski, Ignatius P Catholic Chaplain, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Adams, Donald R. Medical Detachment attached to Company C, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Adams, Donald R. Medical Detachment attached to Company C, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Weaver, Robert J. Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Weaver, Robert J. Company C, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Barrett, Walter Horace Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Hall, James Warren Jr. 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Williams, Gene H. Headquarters Company, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Mitchell, Robert Mazyck Company I, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Mitchell, Robert Mazyck Company I, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Kumler, Lyle Kay Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Kumler, Lyle Kay Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Milkovics, Lewis Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Downes, John P. Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Harrelson, Walter W. Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Feliz, Robert A. Service Company, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  McDuffie, James H. Company G, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Helton, Delbert A. Company I, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  McGuire, Virgil M. Headquarters and Headquarters Company, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Weaver, Donald C. 1st Platoon, Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Johnson, Laverne G. 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Layman, Fred H. 1st Platoon, Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Dikoon, Walter BAR Man, 1st Platoon, Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Lewis, Roy B. 2nd Platoon, Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Alexander, Boyd A. 1st Platoon, Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Scudder, William S. Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Winger, Paul H. Company E, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Gouge, Howard H. Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Hamilton, Elbert F. Company D, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Majers, Olen W. Company G, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Vanmeter, Walter E. Company G, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Ward, Glenn H. Company F, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Hutto, James C. "Buck" Company I, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Atwood, Paul B. Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Atwood, Paul B. Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Garry, William J. Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Chatoian, Edward B. Company F, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Henderson, Roy J. Company C, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Pavlich, John Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Smith, Earl J. Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  McElligott, Charles J. Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Ward, Glenn H. Company F, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  VanEnwyck, Sherman Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Campagna, Ralph Company G, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Hargrave, John L. "Red" Company G, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Lamoureux, Francis M. Company G, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Lamoureux, Francis M. Company G, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Farris, William W. Company G, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Pollock, William E. Company H, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Benson, Kenneth O. Company H, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Dress, Hillman C. Company H, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Alexander, Mark James Executive Officer, Headquarters and Headquarters Company, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Baldwin, Charles K. Company D, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Ruddy, Gerard A. Commanding Officer, Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Ott, Edward V. Headquarters Company, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Henning, Lloyd L. "Preacher" Company G, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Kolterman, Robert J. Company G, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Beaver, Neil W. Headquarters Company, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Brannen, Malcom Dodge 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Brannen, Malcom Dodge Headquarters Company, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Robertson, James T. Company I, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Petry, Joseph L. "Joe" Company I, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Zimmerman, Carrol M. Company I, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Campbell, James A., Sr. Company I, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Campbell, James A., Sr. Company I, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Plunkett, Woodrow C. "Woody" Company G, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Creary, Hal M. Commanding Officer, Company H, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Burrus, Ralph, Jr. Company F, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Simonds, George William S-3 Officer, Headquarters Company, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Shanley, Thomas J.B. "Tom" Commanding Officer, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Svendsen, Theodore Q. Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Porcella, Thomas W. "Tom" Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Fateley, Glenn A. "Red" Company I, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Delury, John P. Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Quaid, John A. Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Puffer, Arthur W. "Pop" Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  DeWeese, Ralph Eugene "Bud" Company G, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Horne, Kelso C. Company I, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Hattrick, James R. Company I, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Garza, Francisco Company D, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Daum, John A. Private; Company B, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Larson, Lawrence H. Corporal; 508th Parachute Infantry Regiment
  Zwingman, Otto K. Company D, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Bettelli, Aldo 1st Sergeant; 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Johnson, Ray M. Private First Class; Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Brewer, Robert R. Staff Sergeant; 508th Parachute Infantry Regiment
  Funk, Leonard A. Jr. Company C, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Funk, Leonard A. Jr. Company C, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Funk, Leonard A. Jr. Company C, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  White, Robert B. Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  White, Robert B. Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Lewellen, R.B. Company I, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Bell, Bruce E. Company C, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Knapp, William F. Company F, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Payet, John E. Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Jones, Homer H. Service Company, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Jones, Homer H. Service Company, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Jones, Homer H. Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Gainer, Virgel Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Warren, Shields, Jr. Commanding Officer, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  White, Robert B. Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Polette, Lloyd L., Jr. Company F, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Barrett, Walter Horace Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Fairbanks, Delbert E. Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  James, Wilbur E. Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Brown, William P. (US-508th PIR) Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Hummel, Raymond J. Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Hill, Owen B. "O.B." Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Hill, Owen B. "O.B." Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Labate, Augustus D. "Gus" Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Tooley, Ralph Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Brewer, Forrest V. "Lefty" Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Frigo, Lionel O. "Lee" Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Abbott, Edgar R. Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Fitzpatrick, Lawrence G. "Larry" Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Fitzpatrick, Lawrence G. "Larry" Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Barrett, Walter Horace Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Polette, Lloyd L., Jr. Company F, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Goodale, Hoyt T. Company F, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Miles, George E. S-4 Officer, Headquarters Company, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Prasse, Oscar Fred Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Prasse, Oscar Fred Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Bressler, Joseph C. Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Bressler, Joseph C. Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Bressler, Joseph C. Headquarters Company, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Adams, Jonathan E., Jr. "Jock" Commanding Officer, Company A, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  McGuire, John J. Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Call, William J. "Bill" Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Abraham, Robert "Bob" Headquarters and Headquarters Company, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Grabbe, Victor Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Schlemmer, Delbert Zane "Zane" Headquarters Company, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Goodale, Hoyt T. Company F, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Polasky, Edward Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Wogan, Thomas E., Jr. Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Lehman, Paul E. Headquarters Company, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Canterbury, Richard W. Headquarters Company, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Medford, William A., Jr. Company H, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Schlemmer, Delbert Zane "Zane" Headquarters Company, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Ott, Edward V. Headquarters Company, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Tibbetts, James D. Headquarters Company, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Bouchereau, Paul E. Medical Detachment attached to the 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Tibbetts, James D. Headquarters Company, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Bednarz, Walter J. Headquarters Company, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  White, Robert B.
  (1944)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Taylor, Royal R.
  (1944)
   Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Reisenleiter, Harry L.
  (1944)
   Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Pagnotta, Carmen J. "Peg"
  (1944)
   Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Staples, Frank L.
  (1944)
   Company D, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Haddy, Frank "Speck"
  (1944)
   Company D, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Combs, Rex G.
  (1944)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Benson, Kenneth O.
  (1944)
   Company H, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Bolger, Francis J.
  (1944)
   Company D, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Mahan, Francis L.
  (1944)
   Company I, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Mahan, Francis L.
  (1944)
   Company I, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Kurz, James Q. "Jim"
  (12 oktober 1944)
   Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  McClure, Billy B.
  (1945)
   Company D, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Dress, Hillman C.
  (1945)
   Company H, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Boccafogli, Edward C. "Bogie"
  (1945)
   Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  MacVicar, Norman MacClellan
  (1945)
   Company F, 2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Myers, Max
  (1945)
   508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Combs, Rex G.
  (1945)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Taylor, Frank C.
  (1945)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Combs, Rex G.
  (1945)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Combs, Rex G.
  (1945)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Pollock, William E.
  (1945)
   Company H, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Hernandez, Frank R.
  (1945)
   Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Combs, Rex G.
  (1945)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army

  Definitielijst

  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Afbeeldingen

  Britse Distinguished Service Order en Military Cross ontvangers

  Britse Distinguished Service Order ontvangers:

  Batcheller, Herbert F. 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army

  Britse Military Cross ontvangers:

  Polette, Lloyd L., Jr.
  (27 april 1945)
   Company F, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army

  Definitielijst

  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Afbeeldingen

  Franse Croix de Guerre ontvangers

  Franse Croix de Guerre ontvangers:

  Brannen, Malcom Dodge 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Batcheller, Herbert F.
  (30 oktober 1945)
   1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Warren, Shields, Jr.
  (6 april 1946)
   Commanding Officer, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Frigo, Lionel O. "Lee"
  (6 juni 1946)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Weaver, Robert J.
  (6 juni 1946)
   Company C, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Taylor, Royal R.
  (6 juni 1946)
   Commanding Officer, Company B, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army

  Definitielijst

  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Afbeeldingen

  Nederlandse Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis ontvangers

  Nederlandse Bronzen Leeuw ontvangers:

  Combs, Rex G.
  (8 oktober 1945)
   Company A, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Holmes, Otho Eugene
  (8 oktober 1945)
   2nd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Hupp, Robert W.
  (8 oktober 1945)
   Technician 5th Class; Company C, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Mendez, Louis Gonzaga, Jr.
  (8 oktober 1945)
   Commanding Officer, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Risnes, Marvin L.
  (8 oktober 1945)
   Company G, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Warren, Shields, Jr.
  (8 oktober 1945)
   Commanding Officer, 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Wilde, Russell C.
  (8 oktober 1945)
   Commanding Officer, Company H, 3rd Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Lindquist, Roy E.
  (21 februari 1946)
   Colonel; Commanding Officer, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army

  Nederlandse Bronzen Kruis ontvangers:

  Cochenour, James A.
  (8 oktober 1945)
   Company I, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army

  Definitielijst

  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Afbeeldingen

  Bronnen

  • www.508pir.org
  • www.red-devils.org
  • Activation Order, October 6, 1942.
  • Record of Participation of 508TH Parachute Infantry in Normandy Operations, From 6 June to 15 July, 1944.
  • The Occupation Chronical, Germany, October 9, 1946.
  • Hill, O.B., Executive Summary 508th Parachute Infantry Regiment 1942 through 1945 and the 508th Parachute Infantry Regiment Association 1975 through 2000.