De ďPhoney WarĒ, het schimmige voorspel

  Inleiding

  Toen Duitsland op 1 september 1939 Polen binnenviel en Frankrijk en Groot-BrittanniŽ het land de oorlog verklaarden, verwachtte iedereen dat het wel snel afgelopen zou zijn met de Duitse overheersingsdrang. Niets van dat alles geschiedde echter. Op zee en in Polen werd hard gevochten, maar aan het "toekomstige" westfront ontspon zich een heel andere situatie. De geallieerden keken toe, maar deden niets. Deze reactie was typisch voor de houding van de geallieerde legerleiding en haar opperbevelhebber General Maurice Gamelin. Deze 76-jarige man had zich voorgenomen ten alle tijde te voorkomen dat slachtpartijen zoals bij Verdun in de Eerste Wereldoorlog zich zouden herhalen. Hij wenste zijn waardevolle troepen niet te verspelen door de eerste en de beste veldslag en hij wachtte dus liever af wat de vijand ging doen. Frankrijk voelde zich immers veilig achter de machtige Maginot-linie.

  Reactie

  De enige geallieerde reactie op de Duitse inval in Polen was het binnentrekken van het Saargebied op 7 september 1939. De troepen dienden zo een voorpostenlinie op te zetten. Ze hadden echter strikt de opdracht om bij iedere vijandelijkheid terug te trekken. Van vijandigheid was echter geen sprake: Duitsland had namelijk al haar troepen ingezet in de Poolse campagne.

  De situatie was zelfs zodanig dat een geconcentreerde geallieerde aanval deze troepen tot diep in Duitsland had kunnen brengen, zonder ook maar enige weerstand van betekenis te ondervinden. Niets van dit alles werd echter ondernomen. Hitler had hierop gegokt en had dus goed gegokt. Door de ervaringen met Oostenrijk en Tsjechoslowakije, was Hitler ervan overtuigd dat de geallieerden geen grootscheepse aanval zouden ondernemen.

  Na de val van Polen ontstond zodoende een vreemde situatie, een soort ongetekende wapenstilstand. De Franse en enkele Britse eenheden trokken zich op 4 oktober zonder enige ophef terug uit het Saargebied en nestelden zich achter de Maginot-linie. De situatie die op 6 oktober 1939 ontstond is bekend geworden onder de namen Phoney War, DrŰle de Guerre of Sitzkrieg.

  Troepenopbouw

  Binnen 48 uur na de inval in Polen waren de British Expeditionary Forces (BEF) het Kanaal overgestoken. Onder leiding van General Lord Gort nestelden zij zich tussen de Franse legers op de van te voren vastgestelde posities. Dit BEF telde enkele officieren van wie we in de Tweede Wereldoorlog nog veel te horen zouden krijgen. De 3rd Division werd geleid door General-major Bernard Montgomery, het IInd Army Corps door Lieutenant-general Alan Brooke en de 1st Division door General-major Harald Alexander.

  Het BEF werd onder bevel van de Fransen gesteld, maar behield ten alle tijde het recht eigenhandig op te treden. Ondertussen bouwden de geallieerden aan hun noordoostelijk front, een verdedigingslinie die zich uitstrekte vanaf het Kanaal tot aan de grens met Zwitserland. Meer werd er niet ondernomen. De Fransen voelden zich onaantastbaar achter de beruchte Maginot-linie en een aanval via BelgiŽ werd onwaarschijnlijk geacht gezien de ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog. Indien Duitsland toch via het noorden zou aanvallen, dacht men nog voldoende tijd te hebben om het front te verplaatsen naar de in het geheim met de Belgen afgesproken Dijle-linie. Deze grote inactiviteit had echter een heel groot nadelig effect. De Franse soldaten, en in iets mindere mate ook de Britten, gingen zich enorm vervelen. Het moreel zakte daardoor volledig in en openbare dronkenschap werd meer regel dan uitzondering. De niet-aflatende Duitse propaganda en de in vergelijking met de Britten veel lagere soldij die de Franse militairen kregen, droegen nog verder bij aan het inzakken van het moreel. Herhaaldelijke verzoeken van de Poolse regering om actieve steun werden afgewimpeld. Het Poolse vraagstuk was geen enkel Frans leven waard, werd van regeringswijze medegedeeld.

  Aan het westfront zelf ontstond een onrealistische situatie, waarbij in sommige gevallen vriend en vijand heel vriendschappelijk met elkaar omgingen. Vuurgevechten werden niet geleverd uit angst dat de ander zou terugschieten. Er werden zelfs langs het gehele westfront nooit ook maar enkele bombardementsvluchten uitgevoerd en verkenningsvluchten vonden maar sporadisch plaats. Wat wel veel gebeurde, was het droppen van propagandamateriaal, waarin vooral de Duitsers uitblonken, een zaak die niet veel verbeterde aan het moreel van de geallieerde troepen. Ook de geallieerden dropten boven Duitsland pamfletten, maar de situatie in dat land maakte dat dit geen enkele invloed had.

  Te midden van deze pasiviteit aan het westfront werd de aandacht gevestigd op het treffen tussen Finland en de Sovjet-Unie, bekend geworden als de Winteroorlog. De strijd barstte los op 30 november 1939. In het Westen ontstond automatisch een sympathie met het kleine Finland dat de reus Sovjet-Unie buiten de deur wenste te houden. De publieke opinie eiste actie van de Britse en Franse regering. De eerste politieke stap werd het uitsluiten van de Sovjet-Unie van deelname aan de Volkenbond, een organisatie die toen al niet veel meer voorstelde. Alhoewel een Frans-Brits ingrijpen werd voorbereid, werd het niet doorgezet. De plannen hiervoor zouden echter later wel worden gebruikt bij de invasie van Noorwegen ten tijde van de Duitse Operatie WeserŁbung (april 1940). Toen op 20 maart 1940 de Winteroorlog eindigde, resulteerde het talmen van de Franse overheid in het aftreden van minister-president Edouard Daladier. De gehele zaak resulteerde wel in een Frans-Britse expeditie naar Noorwegen in april 1940, die uiteindelijk eindigde in een nederlaag. Daladier werd opgevolgd door Paul Renaud.

  Na de Poolse campagne werd het langzaam maar zeker duidelijk dat Duitsland zijn troepensterkte in het westen aan het opbouwen was. Steeds sterkere bewijzen kwamen aan het daglicht dat een aanval op handen was. Buiten geheime onderhandelingen met BelgiŽ en Nederland werd er echter verder weinig ondernomen. Door de Duitse aanval op ScandinaviŽ, Operatie WeserŁbung, werd men langzaam maar zeker wakker geschud. Toch werd ook dat weer door velen uitgelegd als dat het westfront dus in het noorden zou plaatsvinden en werd dit gezien als het bewijs van de afschrikking die uitging van de Maginot-linie. Toen Duitsland op 10 mei 1940 de aanval op het westen opende, waren de geallieerden verre van paraat.

  Definitielijst

  Eerste Wereldoorlog
  Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. ItaliŽ en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
  geallieerden
  Verzamelnaam voor de landen / strijdkrachten die vochten tegen Nazi-Duitsland, ItaliŽ en Japan gedurende WO 2.
  invasie
  Gewapende inval.
  Operatie WeserŁbung
  Codenaam voor de Duitse inval in Denemarken en Noorwegen. Deze operatie, die begon op 9 april 1940, was bedoeld om Engelse acties in ScandinaviŽ te voorkomen.
  propaganda
  Vaak misleidende informatie die gebruikt wordt om aanhangers / steun te winnen. Vaak gebruikt om ideele en politieke doelen te verwezenlijken.
  Sitzkrieg
  Duitse aanduiding voor de gespannen tijdsperiode, waarin geen militaire actie was, die vooraf ging aan de Duitse invasie van Frankrijk en de lage landen in mei 1940.
  soldij
  Het loon van een militair.
  Sovjet-Unie
  Sovjet Rusland, andere naam voor de USSR.
  Volkenbond
  Internationale volkerenorganisatie voor samenwerking en veiligheid (1920-1941). De bond was gevestigd in GenŤve, in het altijd neutrale Zwitserland. In de dertiger jaren kon zij weinig uitrichten tegen het agressieve optreden van Japan (Mantsjoerije), ItaliŽ (AbessiniŽ) en Hitler. De Volkenbond was in feite de voorganger van de Verenigde Naties.

  Afbeeldingen

  Angst voor gas, Brits orkest treed op met gasmaskers
  De kaart van Europa na de Poolse Campagne
  Franse en Britse soldaat wachten op wat komt

  Informatie

  Artikel door:
  Wilco Vermeer
  Geplaatst op:
  31-03-2004
  Laatst gewijzigd:
  25-12-2018
  Feedback?
  Stuur het in!

  Gerelateerde boeken

  Germany's Lightning War