TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Rooks, Albert Harold

Geboortedatum:
29 december 1891 (Colton/Washington, Verenigde Staten)
Overlijdensdatum:
1 maart 1942 (Bantam Baai)
Vermeld op:
Amerikaanse Begraafplaats en Monument Manila
Nationaliteit:
Amerikaanse (1776 - heden, Republiek)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Captain (Kapitein-ter-Zee)
Eenheid:
U.S.S. Houston (CA-30), U.S. Navy
"Wegens buitengewoon heldendom, bijzondere moed, dapperheid in actie en voortreffelijke uitoefening van zijn dienst in overeenstemming met zijn beroep als bevelvoerend officier van de U.S.S. Houston tijdens de periode van 4 tot 27 februari 1942, in gevechten met superieure Japanse vijandelijke lucht- en zeestrijdkrachten. Opstomend om een vijandelijke amfibische landing aan te vallen onderging de Houston, als onderdeel van een gemengde strijdmacht, een zware aanval door bommenwerpers. Na vier aanvallen ontweken te hebben werd ze bij een vijfde aanval zwaar getroffen, verloor 60 man aan doden en ťťn toren werd volledig buiten gevecht gesteld. Captain Rooks maakte zijn schip weer zeewaardig en voer binnen drie dagen uit om een konvooi met versterkingen vanuit Darwin naar Koepang op Timor, Nederlands IndiŽ te begeleiden. Tijdens die actie ontspon zich nog een krachtige luchtaanval die door de grote doelmatigheid van de Houston zonder veel schade aan het konvooi werd afgeslagen. De bevelhebber van alle troepen in het gebied gelastte daarop de actie af en Captain Rooks begeleidde het konvooi terug naar Darwin. Later, toen een gecombineerd Amerikaans-Brits-Nederlands eskader in gevecht raakte met een overweldigende overmacht aan Japanse oppervlakteschepen, kreeg de Houston met de H.M.S. Exeter het zwaarste van de slag te verduren en bracht door haar vuur alleen al ťťn en vermoedelijk twee zware kruisers zware schade toe. Hoewel tijdens de actie zwaar beschadigd, slaagde Captain Rooks erin zijn schip aan het gevecht te onttrekken en kreeg haar veilig weg uit het gebied toen de bevelvoerend vlagofficier de actie afbrak waarbij de helft van de kruisers verloren ging."

Posthuum toegekend.
Medal of Honor - Navy/Marine Corps (MoH)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Captain (Kapitein-ter-Zee)
Eenheid:
U.S.S. Houston (CA-30), U.S. Navy
Toegekend op:
20 februari 1948
Ridder vierde klasse der Militaire Willems Orde (MWO.4)
Heeft zich als commandant van de Amerikaanse kruiser Houston in de strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed en beleid onderscheiden door;- 1e. toen U.S.S.Houston deel uitmaakte van een geallieerd eskader, dat onder Nederlands commando opereerde in de Java-zee en tenslotte werd ingezet voor de aanval op een naar java opstomende Japanse landingsvloot, gedurende voorafgaande gevechten met bombardementssvliegtuigeskaders envervolgens in de als "Slag in de Java-zee" bekende dag- en nachtacties van 27 Februari 1942, tegen overmachtige Japanse strijdkrachten met grote moed de gevechtsacties van de U.S.S. "Houston" te hebben geleid en zodanig beleidvol te hebben gedirigeerd, dat deze bodem, ofschoon beschadigd door vijandelijk vuur, waarbij ťťn der zware geschutstorens uitbrandde ten gevolge van ťťn der luchtbombardementen, aan de daarop volgende gevechten kon blijven deelnemen, daarbij de vijand belangrijke verliezen toebrengende:
-2e. op 28 Februari daaraan volgend in de avond met H.M.A.S. "Perth" de haven van Tandjong Priok verlaten hebbende met opdracht te trachten door Straat Soenda, Tjilatjap te bereiken en ter hoogte van de Bantam Baai onverwacht stotende op vijandelijke oorlogsschepen, welke een landing aldaar beschermden en zich omsingeld ziende, met H.M.A.S. "Perth" deze landingsvloot in de baai zelve te hebben aangegrepen ten gevolge van welke kloekmoedige actie een vieral grote, voor de Japanse operaties belangrijke schepen tot zinken werden gebracht, Waarna beide oorlosschepen onverschrokken de strijd aan bonden tegen de inmiddels genaderde overmachtige vijandelijke oorlogsvloot, bij welke ongelijke strijd hij, tot het laatst vechtende, met zijn schip en het grootste deel van de bemanning ten onder ging.

K.B.no.35 Postuum toegekend
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Captain (Kapitein-ter-Zee)
Eenheid:
U.S.S. Houston (CA-30), U.S. Navy

Postuum toegekend
Purple Heart

Bronnen