TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, BelgiŽ, Frankrijk en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Briscoe, Robert Pearce "Robbie"

Geboortedatum:
19 februari 1897 (Centreville/Mississippi, Verenigde Staten)
Overlijdensdatum:
14 oktober 1968 (Libery/Mississippi, Verenigde Staten)
Begraven op:
Arlington National Cemetery
Vak: 2. Graf: 3387-C.
Nationaliteit:
Amerikaanse (1776 - heden, Republiek)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Captain (Kapitein-ter-Zee)
Toegekend op:
25 mei 1943
Aanbeveling:
Wegens uitzonderlijk waardevolle en opmerkelijke diensten in een positie met grote verantwoordelijkheid verleend aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika in de periode van 19 januari tot 1 februari 1943 in het kader van offensieve operaties op Guadalcanal. Niet alleen onderhield zijn kleine strijdmacht nachtelijke patrouilles onder grote moeilijkheden maar onder zijn vastberaden en vaardige aanwijzingen bleken eenheden van zijn troepenmacht zeer effectief tijdens bombardementen bij daglicht op vijandelijke posities. Deze bombardementen vonden plaats onder zijn persoonlijke leiding en in nauwe samenwerking met acties van grondtroepen. Als gevolg werd nauwkeurig en verwoestend vuur gelegd op bepaalde vijandelijke posities die vanwege de zwaarte van het terrein niet volledig konden worden vernield door regulier artillerievuur.

Board Serial 595
Legion of Merit - US Military
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Captain (Kapitein-ter-Zee)
Eenheid:
U.S.S. Denver (CL-58), U.S. Navy
Toegekend op:
14 januari 1944
Navy Cross
Aanbeveling:
Wegens uitzonderlijk heldendom en opmerkelijk optreden in het kader van zijn beroep van bevelvoerend officier van de lichte kruiser U.S.S. Denver (CL-58) in actie tegen vijandelijke Japanse troepen in het gebied rond de noordelijke Solomonseilanden van 30 oktober tot 2 november 1943. Als onderdeel van Task Force 58 vocht Captain Briscoe dapper met zijn schip tegen zware vijandelijke weerstand in een 36 uur durend gevecht, varend door onbekende en slecht in kaart gebrachte wateren tijdens het eerste bombardement op Buka-Bonie en de eerste aanval bij daglicht in het gebied Shortland-Faisi-Ballale. In een wanhpig nachtelijk gevecht tegen een in vuurkracht veel sterkere Japanse strijgroep, assisteerde de U.S.S. Denver bij het tot zinken brengen van 5 vijandelijke oorlogsbodems, het beschadigen van nog 4 andere en het op de vlucht jagen van de Japanse oppervlakte eenheden. Later, tijdens een dodelijke aanval door 67 vijandelijke duikbommenwerpers, leidde Captain Briscoe het luchtafweervuur van zijn schip in geconcentreerde salvos waardoor 17 Japanse toestellen werden vernieitgd. Zijn agressieve leiding en moedig optreden onder vuur vormden een bijdrage aan de veiligheid van ons bruggenhoofd in de Keizerin Augusta Baai en aan de succesvolle vestiging van onze grond- en luchttroepen op het eiland Bougainville. Het optreden van Captain Briscoe gedurende deze hele actie strekt hem tot hoge eer en kwam overeen met de hoogste tradities van de Amerikaanse Marine.

Commander Southern Pacific: Serial 00162
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Captain (Kapitein-ter-Zee)
Eenheid:
Task Group 68.5, U.S. Navy
Toegekend op:
10 februari 1947
Legion of Merit - US Military
Aanbeveling:
Wegens uitzonderlijk waardevolle en opmerkelijke diensten in een positie met grote verantwoordelijkheid verleend aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika op 5 en 6 maart als commandant van Task Group 68.5 tijdens operaties bij de Solomonseilanden tijdens WO 2. Door zijn zorgvuldige voorbereiding, voorlichting en briljante leiding werd zijn eenheid van 4 destroyers in staat gesteld een verwoestend bombardement uit te voeren op door de vijand bezette stellingen in Munda Point op het eiland New Georgia. Hoewel ze kustbatterijen tegenover zich hadden en bedreigd werden dooer vijandelijke luchtaanvallen vielen ze met de grootste felheid en vasthoudendheid aan. Gedurende de actie en de erop volgende terugtrekking leidde hij zijn troepen zodanig dat er geen man verloren werd of materiaal beschadigd. Zijn optreden kwam overeen met de hoogste tradities van de Amerikaanse Marine.

Commander in Chief Pacific: Serial 00874 (tweede LoM als Gold Star op lint en Combat V device ontvangen)
Periode:
Koreaanse Oorlog (1950-1953)
Rang:
Vice Admiral (Vice-admiraal)
Eenheid:
Far East Command, U.S. Navy
Toegekend op:
13 mei 1954
Distinguished Service Medal - Army (DSM)
Aanbeveling:
Wegens uitzonderlijk waardevolle en opmerkelijke diensten in een positie met grote verantwoordelijkheid verleend aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika als Commander Naval Forces, Far East tijdens operaties tegen agressieve vijandelijke troepen in Korea van 4 juni 1952 tot 31 maart 1954. Als oudste bevelhebber van alle Marine eenheden in het Far East Command had hij de zeer verantwoordelijke taak de vijand de vaarroutes te ontzeggen, het begeleiden en beschermen van eigen troepen op zee, de vaarroutes vrij maken van mijnen, het bombarderen van vijandelijke kustinstallaties en het leveren van luchtsteun door de Marine aan onze strijdende grondtroepen in Korea. Zijn scherpzinnige leiding bij het controleren en coŲrdineren van dergelijke veelsoortige marine eenheden onder zijn commando is het klinkende bewijs voor zijn oordeel en uitgebreide tactische ervaring. De absolute heerschappij op zee, behaald door zijn troepen is uniek in de geschiedenis van gecombineerde operaties. Hij handhaafde zijn troepen altijd in uiterste staat van paraatheid en verzekerde dat hun inspannigen altijd op de juiste wijze werden gecoŲrdineerd zoals noodzakelijk met andere elementen van de strijdkrachten die deelnamen aan de campagne in Korea. Hij toonde een grondig begrip van maritieme tactiek en strategie, paste met succes nieuwe technieken toe en buitte de mobiliteit en gevechtskracht van alle marine eenheden volledig uit. De superieure leiding van Admiraal Briscoe, zijn opmerkelijke professionele deskundigheid zijn gezonde oordeel en zijn plichtsbesef strekken hem en de Amerikaanse Marine tot de hoogste eer.

Department of the Army, General Orders No. 35
Rang:
Admiral (Luitenant-admiraal)
Eenheid:
Allied Land Forces Southern Europe (LANDSOUTH), NATO
Toegekend op:
20 oktober 1958
Aanbeveling:
Wegens uitzonderlijk waardevolle en opmerkelijke diensten in een positie met grote verantwoordelijkheid verleend aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika, dienend als Opperbevelhebber Allied Forces Southern Europe van 2 juli 1956 tot 31 december 1958. Admiraal Briscoe, dienend in deze functie van groot internationaal belang in een periode van verhoogde spanning in de wereld, droeg bij aan de veiligheid van de Verenigde Staten en haar NATO bondgenoten door een duidelijk uitzonderlijke uitvoering van zijn taken bij het leiden en coŲrdineren van de multinationale troepen onder zijn commando. Met vertoon van uitzonderlijke perceptie, vastberadenheid en professionele scherpzinnigheid, heeft hij een opmerkelijk verbetering bereikt in de organisatie, paraaatheid en de mogelijkheden van strijdkrachten van leger, luchtmacht en marine, hem door de NATO toegewezen voor de verdediging van zuid Europa. Hij toonde ongewone scherpzinnigheid in zijn contacten met officials van Geallieerde naties in het zuiden en met commandanten van nationale en NATO eenheden en heeft daarbij vakkundig de belangen behartigd van de Verenigde Staten en de NATO in dit strategisch belangrijke gebied. Zijn professionele taakuitvoering en zijn professionele prestaties in deze functie van grote verantwoordelijkheid en vertrouwen strekken hem en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika tot grote eer en komen overeen met de hoogste tradities van de Amerikaanse Marine.

Board of Awards: Serial 725
Distinguished Service Medal - Navy/USMC

Bronnen

Foto

Documenten