Verhoeven, Jacobus

Geboortedatum:
7 juni 1916 (Helmond)
Overlijdensdatum:
13 november 1942 (Middellandse Zee a/b Hr. Ms. Isaac Sweers)
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Woonde in Helmond, Waardstraat 106.

Gestorven aan boord van de Hr. Ms. Isaac Sweers, toen deze op 13 november 1942 getorpedeerd werd in de Middellandse Zee.

Tekst op het bidprentje:
"Bid voor de Ziel van Zaliger Jacobus Verhoeven, geboren te Helmond 7 juni 1916 en overleden 13 November 1942. Met eere gevallen in den strijd voor ons vaderland.

Toen zijn plicht hem riep om zijn vaderland te dienen, nam hij afscheid van zijn dierbaren, vol vertrouwen op een spoedig terugzien. Het heeft niet mogen zijn. De strijd ontbrandde en hij deed zijn plicht voor de bescherming van zijn vaderland, zijn plicht die het offer van zijn leven vroeg. Wat zou het afscheid zwaar geweest zijn, als men toen het einde zoo had kunnen voorzien.
Nu bleef er een hoop op terugkeer, die veranderde in twijfel, tot de zekerheid kwam die aan allen twijfel een einde maakte. In den slag op de Java zee ging zijn schip Hr. Ms. "Isaac Sweers" dapper strijdend tegen den overmachtigen vijand, ten onder. Hij viel als slachtoffer, maar met eere zooals ook zijn oversten getuigen.
Dierbare ouders, Gods genade zij U bij dezen slag tot steun. Ik kende Uw liefdevolle zorg voor mij en wist, dat gij voor mij bad. Dat was mij een steun. Ik bleef trouw aan God en zijn wet.
Dierbare Zusters, zorg voor Vader en Moeder om hun de liefde te vergoeden die zij ons bewezen.
Verdere familieleden en allen, die mij dierbaar waart, ik vraag U om uw gebed voor de rust van mijn ziel, vooral gij, Eerw. tante, gedenk mij in Uw afzondering in Uw gebeden. H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven ontferm, U over ons."

Verhoeven was Stoker 1e klasse aan boord van de Hr. Ms. Isaac Sweers. Het bidprentje geeft aan dat de Sweers bij de Slag in de Javazee is gezonken. Het schip bevond zich echter voor de Algerijnse kust als ondersteuning van operatie Torch. Het werd tot zinken gebracht door twee torpedo's van de U-431. 108 van de 194 bemanningsleden kwamen om het leven. Uit Helmond kwam ook Wilhelmus Vliegenberg op dit schip om het leven.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen