TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Crashlocaties Weerselo

In deze omgeving zijn 7 vliegtuigen neergestort. Van de in totaal 28 bemanningsleden van deze 7 vliegtuigen, 4 bommenwerpers en 3 verkenningsvliegtuigen, zijn er 27 gesneuveld.

24 van hen liggen begraven op de begraafplaatsen te Weerselo, (7) Deurningen(5) en Rossum (12). Twee zijn er begraven in hun thuisland Amerika en 1 bemanningslid ligt begraven op het Forest War Cementery te Kleef in Duitsland. 1 bemanningslid wist met een parachutesprong te ontsnappen en overleefde de oorlog. Elke vliegtuigcrash heeft zijn eigen dramatisch verhaal.

Achterliggende gedachte is de inwoners en passanten te informeren welk een drama op deze plaatsen heeft plaats gevonden en dat zij zich realiseren dat wij al 75 jaar in vrede leven.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Bjorn van Marle
  • Foto's: Bjorn van Marle