TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Fietsroute Death Valley De Peel - Offer van Neerkant (#20)

Offer van Neerkant

In het buitengebied van Neerkant ging het die herfst zeer tekeer. Ruim vier jaar eerder, in mei 1940, had Neerkant ook al een portie oorlogsleed over zich heen gekregen. Ze hebben daar nooit veel praat over gemaakt, terwijl daar wel aanleiding voor was geweest. Want het was nogal een offer dat dit Peeldorp aan de landsverdediging had moeten brengen.
Net als Meijel had Neerkant in 1939 bij de mobilisatie inkwartiering gekregen van honderden Nederlandse militairen. Zij bouwden er langs het Deurnes Kanaal betonnen bunkers van de Peel-Raamstelling.
Op 10 mei 1940 moesten die hun nut bewijzen. Of ze dat deden?

Pastoor Wolters schreef het als volgt op:
'Tegen elf uur die morgen gaven de Nederlandse militairen aan verschillende parochianen het bevel om in den kortsten tijd hun huis te verlaten, dat daarna in brand werd gestoken om een vrij schootsveld te verkrijgen. Dit lot ondergingen (op de Schelm, de Schans en de Heide) Jac. Gerardts, Piet van de Goor, Sjang Sijben, Peer van Calis, Sjang Bouten, Peer Ulen, Sjang Opheij, Pietje Thijssen, Harry Heiden, Frans Seelen, Frans Pijnenburg alsmede de Betonfabriek. De meeste van deze huizen zijn in de oorlog tweemaal getroffen of afgebrand. 's Middags om 2 uur kregen de Ned. militairen bevel om terug te trekken en ontruimden zij hun stellingen en verlieten ons dorp. (...) Een trieste aanblik vormden de hoge rookkolommen van de brandende huizen.
Men wilde de Duitsers vůůr zijn'.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: TracesOfWar
  • Foto's: Martin Damen

Gerelateerde boeken