TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Gedenkteken Loods 24 Rotterdam

Wat de Hollandsche Schouwburg voor Amsterdam was, was Loods 24 voor Rotterdam', zo omschrijft het Auschwitz Comitť Loods 24 in haar kwartaal-tijdschrift van april 2003. Tijdens de oorlog van '40-'45 werden op dit plein vanaf 30 juli 1942 joden verzameld voor de deportatie die uiteindelijk hun dood kon betekenen.

52 jaar na het begin van de oorlog, in 1992, werd een stuk muur dat nog van het oude plein over was, tot monument verklaard en werd er een herdenkingsplaquette onthuld door burgermeester Peper. Op 30 juli 1999 werd er een totaal nieuw herdenkingsmonument op het plein waar het voormalige Loods 24 gestaan heeft geopend, een verlichtingselement bestaande uit 5 lichtmasten, door burgermeester Opstelten. Hierbij werdt de tekst 'Wij zullen allen bij dat licht/ gedenken met betraand gezicht/ en zonder woorden' uitgesproken.

Jaarlijks wordt er op 30 juli een herdenking gehouden bij het stuk muur op de Eva Cohen Hartogkade.

Rond plein Loods 24 zijn de straten gaan heten naar enkele historisch personen die betrekking hadden tot dit plein.

De tekst op de plaquette luidt:
LOODS 24
ACHTER DEZE MUUR VAN DE
VOORMALIGE GEMEENTELIJKE
HANDELSINRICHTING STOND LOODS 24
VANAF 30 JULI 1942 DIENDE LOODS 24 ALS
EERSTE VERZAMELPLAATS VOOR DE IN
ROTTERDAM EN OP DE ZUIDHOLLANDSE
EILANDEN OPGEROEPEN OF OPGEPAKTE JODEN.
IN DE JAREN 1942 -1943 VERDWENEN
VIA LOODS 24 VELE DUIZENDEN MENSEN
UIT DE NEDERLANDSE SAMENLEVING...
...OMDAT ZIJ JODEN WAREN.
ZIJ WERDEN NAAR HET VERZAMELKAMP
WESTERBORK IN DRENTHE GETRANSPORTEERD
EN VAN DAARUIT NAAR AUSCHWITZ, SOBIBOR
BERGEN-BELSEN, THERESIňNSTADT EN ANDERE
VERNIETIGINGS- EN CONCENTRATIEKAMPEN
IN MIDDEN- EN OOST EUROPA.
SLECHTS ENKELEN KEERDEN TERUG.

STA STIL EN GEDENK DE ONSCHULDIGEN
DIE AAN WAANZIN EN ONVERDIENDE HAAT
TEN OFFER VIELEN

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Teije Terhorst & Dick de Bruijne
  • Foto's: Dick de Bruijne

51.90952842, 4.49471297